Làm thế nào tắt thông báo trong lịch dành cho Windows 10

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn tạo một sự kiện mới, bạn có thể đặt một lời nhắc thông báo cho sự kiện. Nếu bạn không muốn thông báo xuất hiện, bạn có thể tắt thông báo cho một sự kiện đơn hoặc cho toàn bộ ứng dụng.

Tắt thông báo cho một sự kiện lịch duy nhất mà bạn đã tạo

Nếu bạn đặt lời nhắc cho sự kiện bạn đã tạo, bạn có thể sửa sự kiện để loại bỏ lời nhắc.

Lưu ý: Bạn không thể tắt lời nhắc cho cuộc họp bạn đã chấp nhận từ những người khác.

 1. Mở sự kiện.

 2. Trong danh sách lời nhắc , hãy chọn không có.

 3. Chọn lưu và đóng hoặc Gửi Cập Nhật để áp dụng thay đổi của bạn.

Tắt thông báo cho tất cả các sự kiện lịch

Nếu bạn muốn tắt thông báo cho các sự kiện lịch của bạn, bạn có thể làm điều này cho mỗi tài khoản riêng lẻ hoặc đối với tất cả tài khoản.

Quản lý các thông báo cho một tài khoản

 1. Chọn thiết đặt > thông báo.

  Quản lý thông báo cho lịch của bạn
 2. Chọn tài khoản của bạn từ menu thả xuống. Nếu bạn muốn áp dụng các thiết đặt này cho tất cả tài khoản, hãy chọn hộp áp dụng cho tất cả tài khoản .

 3. Sử dụng con trượt bên dưới Hiển thị thông báo trong Trung tâm hành động để bật thông báo hoặc tắt.

 4. Để thay đổi hành vi của thông báo của bạn, bạn có thể kiểm tra một hoặc tất cả các tùy chọn sau:

  • Hiển thị một biểu ngữ thông báo. Việc này bật, thông báo của bạn sẽ hiển thị ở phía dưới bên phải của màn hình của bạn.

  • Phát âm thanh. Bạn có thể thay đổi này âm thanh trong Windows 10 bằng cách chọn bắt đầu > thiết đặt > cá nhân hóa > chủ đề > thiết đặt âm thanh nâng cao.

  • Hiển thị thông báo cho thư mục ghim vào bắt đầu. Với này kiểm tra, bạn sẽ thấy cảnh báo cho các mục mới trong thư mục mà bạn đã ghim vào menu bắt đầu.

Nếu bạn muốn tắt tất cả thư và lịch thông báo ứng dụng, hãy dùng Windows 10 thiết đặt.

Quản lý tất cả thông báo trong Windows 10

 1. Trên Windows 10 Menu bắt đầu, hãy chọn thiết đặt.

  Bắt đầu của Windows 10 Menu thiết đặt ứng dụng

 2. Chọn hệ thống > thông báo & hành động.

  Thiết đặt Windows, chọn hệ thống, và sau đó thông báo & hành động

 3. Dưới nhận được thông báo từ những người gửi, cho thư và lịch, Trượt thông báo từ trên sang tắt.

  Tắt thông báo lịch trong Windows 10 sử dụng thiết đặt hệ thống

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×