Làm thế nào tôi có thể tìm được người quản trị Office 365 của mình?

Khi bạn tìm kiếm người quản trị Office 365 để liên hệ với nhân viên đại diện cho bạn, đặt lại mật khẩu, xóa tài khoản hoặc thực hiện các tác vụ khác, sau đây là những người mà bạn nên liên hệ:

  • Trường đại học và trường học:    Liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của bạn. Tại các trường đại học hoặc cao đẳng, bạn thường có thể tìm liên kết trên site của trường đại học.

    Tại các trường học khác, có thể chỉ có một vài kỹ thuật viên mới có quyền quản trị. Hãy thử hỏi giáo viên hoặc người quản trị trường học của bạn xem bạn có thể đi đâu để xin hỗ trợ kỹ thuật.

  • Doanh nghiệp lớn:    Liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật / trợ giúp nội bộ của bạn.

  • Doanh nghiệp nhỏ:    Liên hệ với chủ sở hữu / đồng chủ sở hữu doanh nghiệp. Thông thường, họ sẽ cấp quyền quản trị cho tư vấn viên về CNTT của họ, người thực hiện toàn bộ công tác bảo trì máy tính cho doanh nghiệp của họ.

Theo mặc định, những người đăng ký và mua đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp sẽ nhận được quyền quản trị. Người đó có thể giao quyền quản trị cho những người khác nhằm giúp họ quản lý Office 365 cho tổ chức của họ.

Nếu bạn không biết phải liên hệ với ai tại cơ quan hoặc trường học của bạn, hãy thử hỏi người đã cấp cho bạn tài khoản và mật khẩu người dùng Office 365.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×