Làm thế nào để tạo và sửa các Mức Cấp phép

Nếu bạn là người quản trị SharePoint Online, bạn có thể muốn kiểm soát xem ai có thể thực hiện thay đổi trên site của bạn. Ví dụ, bạn có thể muốn những nhân viên trong Tài chính có thể sửa danh sách, nhưng những nhân viên trong Tiếp thị chỉ được xem các danh sách này. Đó là nơi các quyền và mức cấp phép đi vào.

Quyền cho phép người dùng SharePoint thực hiện các hành động nhất định, chẳng hạn như sửa các mục trong một danh sách hoặc tạo một site. Nhưng bạn không thể giao quyền cá nhân cho người dùng cá nhân trong SharePoint. Thay vào đó, bạn nhóm các quyền có liên quan lại với nhau vào một mức cấp phép. Sau đó bạn gán mức cấp phép đó cho một nhóm SharePoint gồm những người mà bạn đang giao quyền cho.

SharePoint đi kèm với một số mức cấp phép mặc định mà bạn có thể sử dụng, chẳng hạn như Đóng gópChỉ Xem. Nhưng nếu một trong số đó không đáp ứng nhu cầu của bạn, bạn có thể tạo mức cấp phép mới. Việc theo dõi các mức cấp phép sẽ dễ dàng hơn nếu bạn không thay đổi các mặc định.

Bạn tạo ra và thực hiện các thay đổi đối với mức cấp phép trên trang Mức Cấp phép.

Để tạo hoặc thực hiện thay đổi cho các mức cấp phép, bạn phải thuộc về một nhóm SharePoint có bao gồm quyền Quản lý Quyền. Theo mặc định, bạn có quyền này nếu bạn thuộc nhóm Người sở hữu hoặc nếu bạn là người quản trị Tuyển tập Site.

 1. Trên site cấp cao nhất của tuyển tập site, bấm Thiết đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay thế vị trí của Thiết đặt Site. > Thiết đặt Site.

 2. Trên trang Thiết đặt site, trong phần Người dùng và Quyền, hãy bấm vào Quyền đối với site.

 3. Ở thẻ Quyền, trong nhóm Quản lý, chọn Mức Cấp phép.

  Chọn trang mức cấp phép.

 4. Trên trang Mức Cấp phép, hãy chọn Thêm Mức Cấp phép.

 5. Trên trang Thêm Mức Cấp phép cung cấp tên và mô tả.

 6. Trong Vùng quyền, chọn các hộp kiểm bên cạnh danh sách, site và quyền cá nhân mà bạn muốn liên kết mức cấp phép này.

 7. Bấm Tạo.

Bạn có thể thực hiện các thay đổi cho bất cứ mức cấp phép nào được liệt kê, ngoại trừ Toàn quyền Điều khiểnTruy nhập có Giới hạn.

Sau khi bạn tạo mức cấp phép, gán mức đó cho một nhóm SharePoint.

Một cách nhanh chóng để tạo một mức cấp phép mới là tạo một bản sao của mức cấp phép hiện tại. Bạn có thể muốn thực hiện việc này khi mức cấp phép hiện tại có quyền tương tự với những gì mức cấp phép mới sẽ có. Sau khi bạn thực hiện bản sao, bạn có thể thêm hoặc loại bỏ quyền mà bạn cần mức cấp phép mới có.

Để sao chép mức cấp phép:

 1. Trên trang Mức Cấp phép, bấm vào tên mức cấp phép mà bạn muốn sao chép. Hãy bảo đảm bạn bấm vào nối kết; không chọn hộp kiểm bên cạnh tên. Ví dụ, Đóng góp, như hiển thị trong hình dưới đây.

  Chọn một mức cấp phép.

 2. Trên trang Sửa Mức Cấp phép, hãy chọn Sao chép Mức Cấp phép nằm ở dưới cùng của trang sau phần Quyền Cá nhân.

  Nút sao chép mức cấp phép.

 3. Trên trang Sao chép Mức Cấp phép, nhập tên và mô tả cho mức cấp phép mới.

 4. Chọn quyền mà bạn muốn thêm hoặc loại bỏ, rồi chọn Tạo

Sau khi bạn tạo mức cấp phép, gán mức đó cho một nhóm SharePoint.

Bạn có thể thực hiện những thay đổi sau đây cho một mức cấp phép:

 • Cập nhật tên hoặc mô tả

 • Thêm hoặc loại bỏ quyền

Chúng tôi khuyên bạn không nên thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các mức cấp phép mặc định đi kèm với SharePoint. Bạn không thể thực hiện thay đổi đối với mức cấp phép mặc định Toàn quyền Điều khiểnTruy nhập có Giới hạn.

Để thực hiện thay đổi đối với một mức cấp phép:

 1. Trên trang Mức Cấp phép, bấm vào tên của mức cấp phép mà bạn muốn sửa. Hãy bảo đảm bạn bấm vào nối kết; không chọn hộp kiểm bên cạnh tên. Ví dụ, Tiếp thị, như hiển thị trong hình dưới đây.

  Chọn mức cấp phép có tên là Tiếp thị.

 2. Trên trang Sửa Mức Cấp phép bạn có thể:

  • Thay đổi mô tả.

  • Thêm hoặc loại bỏ quyền đối với mức.

 3. Sau khi đã hoàn tất thay đổi, bấm Gửi.

Bạn có thể xóa bỏ bất cứ mức cấp phép nào, ngoại trừ Toàn quyền Điều khiểnTruy nhập có Giới hạn. Chúng tôi khuyên bạn không nên bạn xóa bỏ một mức cấp phép mặc định.

Để xóa bỏ một mức cấp phép, trên trang Mức Cấp phép, chọn hộp kiểm bên cạnh mức bạn muốn xóa bỏ và sau đó bấm Xóa bỏ Mức Cấp phép đã Chọn.

Mức cấp phép áp dụng cho một tuyển tập site cụ thể. Điều này có nghĩa là bất kỳ thay đổi nào bạn tạo ra cho một mức cấp phép sẽ có hiệu ứng trong toàn bộ tuyển tập site. Do đó, dưới đây là một số đề xuất:

 • Không sửa các mức cấp phép mặc định Nếu bạn thay đổi mức cấp phép mặc định, những thay đổi này ảnh hưởng đến tất cả các nhóm SharePoint được cài sẵn trong tuyển tập site. Nó cũng có thể gây lẫn lộn nếu bạn có hai tuyển tập site có mức cấp phép cùng tên, nhưng mỗi tuyển tập chứa nhóm cấp phép khác nhau.

 • Không xóa bỏ các mức cấp phép mặc định Nếu bạn xóa bỏ một mức cấp phép mặc định, nó sẽ được loại bỏ khỏi tất cả các nhóm SharePoint có chứa mức cấp phép dựng sẵn này trong tuyển tập site. Điều này có thể khiến cho người dùng được gán cho các nhóm mất quyền nghiêm trọng.

 • Gán mức cấp phép cho nhóm SharePoint Bạn có thể gán một mức cấp phép cho một người dùng SharePoint đơn lẻ, nhưng việc theo dõi ai có quyền đối với các site nào sẽ dễ dàng hơn nếu bạn gán các mức cấp phép cho một nhóm SharePoint, rồi thêm cá nhân đó vào nhóm. Điều này cũng có thể giúp hiệu suất của site.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×