Làm thế nào để tôi thêm hoặc loại bỏ thư mục trong thư dành cho Windows 10?

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn thiết lập email trong thư dành cho Windows 10, một tập hợp mặc định của thư mục được tạo ra. Bạn sẽ thấy hộp thư đến, Thư nháp, và gửi một tối thiểu và có thể thấy các thư mục bổ sung chẳng hạn như kho lưu trữ và hoặc thư rác. Bạn không thể xóa bỏ thư mục mặc định, nhưng bạn có thể thêm thư mục mới và xóa bỏ bất kỳ thư mục nào bạn thêm.

Lưu ý: nếu bạn không thể tạo thư mục mới, hãy xem khắc phục sự cố ở cuối chủ đề này.

Tạo thư mục mới

 1. Để tạo một thư mục, trước tiên hãy chọn tài khoản email (nếu bạn có nhiều hơn một tài khoản) và sau đó chọn Thêm.

  Chọn thư mục để hiển thị một danh sách thư mục
 2. Chọn + bên cạnh tất cả thư mục để tạo một thư mục mức cao nhất mới hoặc bấm chuột phải vào bất kỳ thư mục hiện có, rồi chọn tạo thư mục con mới.

  Thư và lịch - tạo thư mục mới
 3. Đặt tên cho thư mục mới của bạn và nhấn phím Enter để lưu thư mục mới của bạn.

Nếu bạn có nhiều hộp thư liên kết với nhau, bạn sẽ không nhìn thấy + bên cạnh tất cả thư mục. Mỗi thư mục mà bạn tạo có live dưới một tài khoản email. Sau khi bạn chọn nhiều trong danh sách thư mục của bạn, bạn sẽ thấy một phần đối với mỗi tài khoản của bạn được liệt kê theo thứ tự. Chọn + bên cạnh tên của một trong các tài khoản email của bạn để thêm vào thư mục. Để tạo một thư mục con mới, hãy bấm chuột phải vào một trong thư mục tên dưới một trong các tài khoản của bạn, không phải là một trong các thư mục trên cùng năm (hộp thư đi, hộp thư đến, Thư nháp, mục đã gửi và lưu trữ).

Thêm thư mục mới với hộp thư đến được nối kết

Xóa thư mục

 1. Để xóa thư mục bạn đã tạo, trước tiên hãy chọn tài khoản email (nếu bạn có nhiều hơn một tài khoản) và sau đó chọn Thêm.

 2. Bấm chuột phải vào thư mục và sau đó chọn xóa.

  Lưu ý: Bạn không thể xóa bất kỳ thư mục mặc định. Hộp thư đến, gửi và bản thảo là tất cả các thư mục mặc định.

Khắc phục sự cố

Nếu bạn không nhìn thấy các + đăng tiếp để tất cả thư mục hoặc bạn nhận được lỗi khi tìm cách tạo một thư mục mới hoặc xóa thư mục, hãy thử các bước sau để khắc phục vấn đề.

 • Trong trường hợp hiếm, đặc biệt là nếu bạn gần đây đã thêm một tài khoản email mới vào chương trình, bạn sẽ cần phải đóng thư dành cho Windows 10, hãy chờ khoảng 30 giây cho chương trình để hoàn toàn tắt và sau đó mở lại chương trình.

 • Nếu đóng và mở lại chương trình không khắc phục vấn đề, kiểm tra Cập Nhật để thư và lịch dành cho Windows 10.

Xem thêm thông tin

Để biết thêm về thư Windows 10, hãy xem thư và lịch cho Windows 10 câu hỏi thường gặp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×