Làm thế nào để tôi tìm thấy người quản trị Office 365 của mình?

Khi tìm kiếm người quản trị Office 365 của bạn để liên hệ với một đại diện thay mặt cho bạn, hãy đặt lại mật khẩu của bạn, xóa tài khoản hoặc thực hiện các tác vụ khác, đây là những người mà bạn nên liên hệ:

  • Trường đại học và trường học:    Liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của bạn. Tại các trường đại học hoặc cao đẳng, bạn thường có thể tìm liên kết trên site của trường đại học.

    Tại các trường học khác, có thể chỉ có một vài kỹ thuật viên mới có quyền quản trị. Hãy thử hỏi giáo viên hoặc người quản trị trường học của bạn xem bạn có thể đi đâu để xin hỗ trợ kỹ thuật.

  • Doanh nghiệp lớn:    Liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật / trợ giúp nội bộ của bạn.

  • Doanh nghiệp nhỏ:    Liên hệ với chủ sở hữu / đồng chủ sở hữu doanh nghiệp. Thông thường, họ sẽ cấp quyền quản trị cho tư vấn viên về CNTT của họ, người thực hiện toàn bộ công tác bảo trì máy tính cho doanh nghiệp của họ.

Theo mặc định, người đã đăng ký và mua một thuê bao Office 365 dành cho doanh nghiệp được quyền quản trị. Người đó có thể gán quyền quản trị cho người khác để giúp họ quản lý Office 365 cho tổ chức của họ.

Nếu bạn không biết ai cần liên hệ với công ty hoặc trường học của mình để được trợ giúp, hãy thử hỏi người đã cấp cho bạn tài khoản và mật khẩu người dùng Office 365 của bạn.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×