Làm thế nào để tôi có thể kết hợp hai hoặc nhiều bảng?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể phối (kết hợp) các hàng từ một bảng vào bảng khác chỉ bằng cách dán chúng trong các ô trống đầu tiên bên dưới bảng đích-bảng sẽ mở rộng kích cỡ để bao gồm các hàng mới. Và nếu các hàng trong cả hai bảng khớp với nhau, bạn có thể kết hợp cột từ một bảng với bảng khác bằng cách dán chúng trong các ô trống ở bên phải của bảng đầu tiên-một lần nữa, bảng sẽ mở rộng, lần này là để bao gồm cột mới.

Sáp nhập hàng là khá dễ hiểu, nhưng kết hợp cột có thể gặp khó khăn nếu các hàng của một bảng không luôn thẳng hàng với các hàng trong bảng kia. Bằng cách dùng hàm VLOOKUP, bạn có thể tránh một số vấn đề căn chỉnh.

Kết hợp hai bảng bằng cách sử dụng hàm VLOOKUP

Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi đã thay đổi tên hai bảng thành "Màu lam" và "Màu cam." Trong bảng xanh, mỗi hàng là một mục đường kẻ cho một thứ tự. Vì vậy, thứ tự ID 20050 có hai mục, thứ tự ID 20051 có một mục, thứ tự ID 20052 có ba mục, v.v.. Chúng tôi muốn phối các cột ID doanh thu và khu vực với bảng màu xanh, dựa trên các giá trị trong cột ID đơn đặt hàng của bảng màu cam khớp nhau.

Kết hợp hai cột với một bảng khác

Nhưng giá trị ID Đơn hàng lặp lại trong bảng Xanh, ngược lại giá trị ID Đơn hàng trong bảng Cam là duy nhất. Nếu chúng tôi chỉ đơn thuần sao chép và dán dữ liệu từ bảng Cam, các giá trị ID Doanh thu và Khu vực cho mục dòng thứ hai của đơn hàng 20050 sẽ bị tắt một hàng và sẽ ngay lập tức khiến phần còn lại của các giá trị trong các cột mới này trên bảng Xanh cũng bị tắt.

Nếu bạn muốn theo dõi, đây là dữ liệu cho bảng màu xanh, bạn có thể sao chép vào một trang tính trống. Sau khi bạn dán nó vào trang tính, nhấn Ctrl + T để chuyển nó thành một bảng, sau đó đổi tên bảng màu lam.

ID Đơn đặt hàng

Ngày Bán

ID Sản phẩm

20050

02/02/2014

C6077B

20050

02/02/2014

C9250LB

20051

02/02/2014

M115A

20052

03/02/2014

A760G

20052

03/02/2014

E3331

20052

03/02/2014

SP1447

20053

03/02/2014

L88M

20054

04/02/2014

S1018MM

20055

05/02/2014

C6077B

20056

06/02/2014

E3331

20056

06/02/2014

D534X

Và đây là dữ liệu cho bảng Cam; sao chép văn bản vào cùng một trang tính. Sau khi dán vào trang tính, nhấn Ctrl+T để chuyển nó vào một bảng, rồi đổi tên bảng màu Cam.

ID Đơn đặt hàng

ID Doanh thu

Khu vực

20050

447

Phía Tây

20051

398

Phía Nam

20052

1006

Phía Bắc

20053

447

Phía Tây

20054

885

Phía Đông

20055

398

Phía Nam

20056

644

Phía Đông

20057

1270

Phía Đông

20058

885

Phía Đông

Chúng ta cần đảm bảo rằng giá trị ID Doanh thu và Khu vực cho mỗi đơn hàng cùng dòng với mục dòng duy nhất của mỗi đơn hàng. Để thực hiện điều này, chúng tôi sẽ dán đầu đề bảng ID Doanh thu và Khu vực vào các ô ở bên phải của bảng màu Xanh và sử dụng công thức VLOOKUP để có được các giá trị đúng từ cột ID Doanh thu và Khu vực của bảng màu Cam. Sau đây là cách thực hiện:

 1. Sao chép các đầu đề ID Doanh thu và Khu vực trong bảng màu Cam (chỉ cần hai ô này).

 2. Dán các tiêu đề vào ô ở bên phải đầu đề ID Sản phẩm của bảng màu Xanh.

Bây giờ, bảng Xanh rộng năm cột, bao gồm các cột mới của ID Doanh thu và Khu vực.

 1. Trong bảng Xanh, trong ô đầu tiên bên dưới ID Doanh thu, hãy bắt đầu viết công thức này:

  = VLOOKUP)

 2. Ở bảng màu Xanh, hãy chọn ô đầu tiên trong cột ID Đơn hàng 20050.

Một phần công thức đã hoàn thành sẽ trông như thế này:

Một phần công thức VLOOKUP

Phần [@ID Đơn hàng]] có nghĩa là "lấy giá trị trong cùng hàng này từ cột ID Đơn hàng."

 1. Nhập một dấu phẩy, và chọn toàn bộ bảng Cam bằng chuột để "Cam[#Tất cả]" được thêm vào công thức.

 2. Nhập dấu phẩy khác, 2, một dấu phẩy khác và 0-giống như thế này: ,2,0

 3. Nhấn Enter, và công thức đã hoàn tất trông như thế này:

Đã hoàn thành công thức VLOOKUP

Phần Cam[#Tất cả] có nghĩa là "tìm trong tất cả các ô trong bảng màu Cam." 2 có nghĩa là "lấy giá trị từ cột thứ hai," và 0 có nghĩa là "trả về giá trị chỉ khi có một trùng khớp chính xác."

Hãy lưu ý rằng Excel sẽ điền vào các ô từ trên xuống dưới trong cột đó, dùng công thức VLOOKUP.

 1. Quay lại bước 3, nhưng lần này bắt đầu ghi cùng một công thức trong ô đầu tiên bên dưới Khu vực.

 2. Trong bước 6, hãy thay thế 2 bằng 3, như vậy công thức đã hoàn tất trông như thế này:

Đã hoàn thành công thức VLOOKUP

Chỉ có một sự khác biệt giữa công thức này và công thức đầu tiên-công thức đầu tiên sẽ lấy giá trị từ cột 2 của bảng màu Cam và công thức thứ hai sẽ lấy chúng từ cột 3.

Giờ đây, bạn sẽ thấy các giá trị trong từng ô của các cột mới trong bảng màu Xanh. Nó bao gồm các công thức VLOOKUP, nhưng chúng sẽ hiển thị các giá trị. Bạn sẽ muốn chuyển đổi các công thức VLOOKUP trong các ô đó thành các giá trị thực của chúng.

 1. Chọn tất cả các ô giá trị trong cột ID Doanh thu, rồi nhấn Ctrl+C để sao chép chúng.

 2. Bấm Trang đầu > mũi tên bên dưới Dán.

Mũi tên bên dưới Dán hiển thị bộ sưu tập Dán

 1. Trong bộ sưu tập Dán, bấm Dán Giá trị.

Nút Dán Giá trị trong bộ sưu tập Dán

 1. Chọn tất cả các cô giá trị trong cột Khu vực, sao chép chúng, rồi lặp lại bước 10 và 11.

Bây giờ các công thức VLOOKUP trong hai cột đã được thay thế bằng giá trị.

Tìm hiểu thêm về bảng và hàm VLOOKUP

Đổi kích cỡ bảng bằng cách thêm hàng và cột

Dùng tham chiếu có cấu trúc trong công thức bảng Excel

VLOOKUP: Khi nào và cách dùng (khóa đào tạo)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×