Làm thế nào để tôi có thể kết hợp hai hoặc nhiều bảng?

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể phối (kết hợp) các hàng từ một bảng vào khác chỉ cần dán dữ liệu trong các ô trống đầu tiên bên dưới bảng đích. Bảng sẽ làm tăng kích cỡ để bao gồm các hàng mới. Nếu các hàng trong cả hai bảng khớp, bạn có thể kết hợp các cột của một bảng với khác — bằng cách dán chúng trong các ô trống đầu tiên ở bên phải của bảng. Trong trường hợp này cũng, bảng sẽ làm tăng để phù hợp với các cột mới.

Sáp nhập hàng là thực sự khá đơn giản, nhưng kết hợp cột có thể gặp khó khăn nếu các hàng của một bảng không tương ứng với các hàng trong bảng kia. Bằng cách dùng hàm VLOOKUP, bạn có thể tránh một số vấn đề căn chỉnh.

Phối hai bảng bằng cách dùng hàm VLOOKUP

Trong ví dụ dưới đây, bạn sẽ thấy hai bảng mà trước đó có các tên khác với tên mới: "Màu lam" và "Màu cam." Trong bảng xanh, mỗi hàng là một mục đường kẻ cho một thứ tự. Vì vậy, thứ tự ID 20050 có hai mục, thứ tự ID 20051 có một mục, thứ tự ID 20052 có ba mục, v.v.. Chúng tôi muốn phối các cột ID doanh thu và khu vực với bảng màu xanh, dựa trên các giá trị trong cột ID đơn đặt hàng của bảng màu cam khớp nhau.

Kết hợp hai cột với một bảng khác

Thứ tự ID giá trị lặp lại trong bảng xanh, nhưng giá trị mã đơn hàng trong bảng màu cam được duy nhất. Nếu chúng tôi đã để chỉ cần sao chép và dán dữ liệu từ bảng màu cam, các giá trị ID doanh thu và khu vực cho mục dòng thứ hai của đơn hàng 20050 sẽ tắt bằng một hàng, sẽ thay đổi các giá trị trong cột mới trong bảng màu xanh.

Đây là dữ liệu cho bảng màu xanh, bạn có thể sao chép vào một trang tính trống. Sau khi bạn dán nó vào trang tính, nhấn Ctrl + T để chuyển nó thành một bảng, sau đó đổi tên bảng màu lam.

ID Đơn đặt hàng

Ngày Bán

ID Sản phẩm

20050

02/02/2014

C6077B

20050

02/02/2014

C9250LB

20051

02/02/2014

M115A

20052

03/02/2014

A760G

20052

03/02/2014

E3331

20052

03/02/2014

SP1447

20053

03/02/2014

L88M

20054

04/02/2014

S1018MM

20055

05/02/2014

C6077B

20056

06/02/2014

E3331

20056

06/02/2014

D534X

Đây là dữ liệu cho bảng màu cam. Sao chép nó vào cùng một trang tính. Sau khi bạn dán nó vào trang tính, nhấn Ctrl + T để chuyển đổi thành bảng, và sau đó đổi tên bảng màu cam.

ID Đơn đặt hàng

ID Doanh thu

Khu vực

20050

447

Phía Tây

20051

398

Phía Nam

20052

1006

Phía Bắc

20053

447

Phía Tây

20054

885

Phía Đông

20055

398

Phía Nam

20056

644

Phía Đông

20057

1270

Phía Đông

20058

885

Phía Đông

Chúng tôi cần đảm bảo rằng các ID doanh thu và khu vực giá trị cho mỗi đơn hàng căn chỉnh đúng với mỗi mục dòng thứ tự duy nhất. Để thực hiện điều này, Hãy dán các đầu đề bảng ID doanh thu và khu vực vào các ô bên phải của bảng màu xanh và sử dụng công thức VLOOKUP để lấy giá trị chính xác từ ID doanh thu và khu vực cột của bảng màu cam.

Cách thực hiện như sau:

 1. Sao chép các đầu đề ID doanh thu và khu vực trong bảng màu cam (chỉ cần hai ô này).

 2. Dán các đầu đề vào ô đó, ở bên phải của đầu đề ID sản phẩm của bảng màu xanh.

  Bây giờ, bảng Xanh rộng năm cột, bao gồm các cột mới của ID Doanh thu và Khu vực.

 3. Trong bảng Xanh, trong ô đầu tiên bên dưới ID Doanh thu, hãy bắt đầu viết công thức này:

  = VLOOKUP)

 4. Ở bảng màu Xanh, hãy chọn ô đầu tiên trong cột ID Đơn hàng 20050.

  Công thức đã hoàn thành một phần trông như thế này: Một phần công thức VLOOKUP

  Phần [@ID Đơn hàng]] có nghĩa là "lấy giá trị trong cùng hàng này từ cột ID Đơn hàng."

  Nhập một dấu phẩy, và chọn toàn bộ bảng Cam bằng chuột để "Cam[#Tất cả]" được thêm vào công thức.

 5. Nhập dấu phẩy khác, 2, một dấu phẩy khác và 0-giống như thế này: ,2,0

 6. Nhấn Enter, và công thức đã hoàn tất trông như thế này:

  Đã hoàn thành công thức VLOOKUP

  Phần Cam[#Tất cả] có nghĩa là "tìm trong tất cả các ô trong bảng màu Cam." 2 có nghĩa là "lấy giá trị từ cột thứ hai," và 0 có nghĩa là "trả về giá trị chỉ khi có một trùng khớp chính xác."

  Hãy lưu ý rằng Excel sẽ điền vào các ô từ trên xuống dưới trong cột đó, dùng công thức VLOOKUP.

 7. Quay lại bước 3, nhưng lần này bắt đầu ghi cùng một công thức trong ô đầu tiên bên dưới Khu vực.

 8. Trong bước 6, hãy thay thế 2 bằng 3, như vậy công thức đã hoàn tất trông như thế này:

  Đã hoàn thành công thức VLOOKUP

  Chỉ có một sự khác biệt giữa công thức này và công thức đầu tiên-công thức đầu tiên sẽ lấy giá trị từ cột 2 của bảng màu Cam và công thức thứ hai sẽ lấy chúng từ cột 3.

  Giờ đây, bạn sẽ thấy các giá trị trong từng ô của các cột mới trong bảng màu Xanh. Nó bao gồm các công thức VLOOKUP, nhưng chúng sẽ hiển thị các giá trị. Bạn sẽ muốn chuyển đổi các công thức VLOOKUP trong các ô đó thành các giá trị thực của chúng.

 9. Chọn tất cả các ô giá trị trong cột ID Doanh thu, rồi nhấn Ctrl+C để sao chép chúng.

 10. Bấm Trang đầu > mũi tên bên dưới Dán.

  Mũi tên bên dưới Dán hiển thị bộ sưu tập Dán

 11. Trong bộ sưu tập Dán, bấm Dán Giá trị.

  Nút Dán Giá trị trong bộ sưu tập Dán

 12. Chọn tất cả các cô giá trị trong cột Khu vực, sao chép chúng, rồi lặp lại bước 10 và 11.

  Bây giờ các công thức VLOOKUP trong hai cột đã được thay thế bằng giá trị.

Tìm hiểu thêm về bảng và hàm VLOOKUP

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×