Làm thế nào để tìm thấy một nhóm Yammer feedID?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để tìm nguồn cấp dữ liệu ID cho Yammer một nhóm, nhìn vào thanh địa chỉ của trình duyệt của bạn.

  1. Đăng nhập vào Yammer và đi đến trang Nhóm bạn muốn.

  2. Với trang nhóm mở trên trình duyệt của bạn, nhìn vào thanh địa chỉ trình duyệt của bạn tại trang URL. Vào cuối URL, tìm thấy những con số sau khi "feedId ="-không thường có sáu hoặc bảy chữ số. Những con số là nhóm Yammer của nguồn cấp dữ liệu của bạn.

    Yammer feed ID in browser

    Trong này ví dụ ở trên, nhóm của nguồn cấp dữ liệu ID là 504583.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×