Làm thế nào để sửa một #VALUE! lỗi trong hàm SUMIF/SUMIFS

Chủ đề này liệt kê các nguyên nhân phổ biến hơn của lỗi #VALUE! trong các hàm SUMIF và SUMIFS và cách giải quyết các lỗi.

Sự cố: Công thức tham chiếu đến các ô trong sổ làm việc đã đóng

Hàm SUMIF/SUMIFS tham chiếu đến một ô hoặc dải ô trong sổ làm việc đã đóng sẽ cho kết quả là lỗi #VALUE!.

Ghi chú: Đây là một sự cố đã biết với một vài hàm Excel khác, chẳng hạn như COUNTIF, COUNTIFS, COUNTBLANK, v.v.. Hãy xem mục Hàm SUMIF, COUNTIF và COUNTBLANK trả về Lỗi "#VALUE!" để biết thêm thông tin.

Giải pháp: Mở sổ làm việc được biểu thị trong công thức, rồi nhấn F9 để làm mới công thức.

Bạn cũng có thể giải quyết sự cố này bằng cách sử dụng hàm SUM và IF cùng nhau trong công thức mảng. Hãy xem bài viết Hàm SUMIF, COUNTIF và COUNTBLANK trả về lỗi #VALUE! để biết thêm thông tin.

Sự cố: Chuỗi tiêu chí nhiều hơn 255 ký tự

Hàm SUMIF/SUMIFS trả về kết quả không đúng khi bạn cố gắng so khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự.

Giải pháp: Rút ngắn chuỗi nếu có thể. Nếu bạn không thể rút ngắn chuỗi, hãy sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử Dấu và (&) để ngắt giá trị thành nhiều chuỗi. Ví dụ:

=SUMIF(B2:B12;"chuỗi dài"&"một chuỗi dài khác")

Sự cố: Trong hàm SUMIFS, tham đối dải_ô_tiêu_chí không nhất quán với tham đối dải_ô_tổng.

Các tham đối dải ô phải luôn đồng nhất trong hàm SUMIFS. Điều đó có nghĩa là tham đối dải_ô_tiêu_chídải_ô_tổng sẽ tham chiếu đến cùng một số hàng và số cột.

Trong ví dụ sau đây, công thức được sử dụng để trả về tổng doanh thu hàng ngày của Táo ở Bellevue. Tuy nhiên, tham đối dải_ô_tổng (C2:C10) không tương ứng với cùng số hàng và cột trong tham đối dải_ô_tiêu_chí (A2: A12 & B2:B12). Việc sử dụng cú pháp =SUMIFS(C2:C10;A2:A12;A14;B2:B12;B14) sẽ cho kết quả là lỗi #VALUE!.

Công thức không đúng là =SUMIFS(C2:C10;A2:A12;A14;B2:B12;B14), trong đó C2:C10 cần phải là C2:C12
Trong hàm SUMIFs, dải_ô_tiêu_chí phải nhất quán với dải_ô_tổng

Giải pháp: Tiếp tục với ví dụ này, thay đổi dải_ô_tổng thành C2:C12 và thử lại công thức.

Lưu ý:  Hàm SUMIF có thể sử dụng các dải ô có kích cỡ khác nhau.

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy kiểm tra các chủ đề tại Tiếng nói Người dùng Excel.

Xem Thêm

Sửa lỗi #VALUE!

Hàm SUMIF

Hàm SUMIFS

Các video về IF nâng cao

Tổng quan về các công thức trong Excel

Cách tránh công thức bị hỏng

Sử dụng kiểm tra lỗi để phát hiện các lỗi trong công thức

Tất cả hàm Excel (theo bảng chữ cái)

Tất cả hàm Excel (theo danh mục)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×