Làm thế nào để sửa một #CONNECT! lỗi

Bắt đầu bằng phần giới thiệu đồng cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của khách hàng. Nêu rõ mục đích và xác nhận những điểm cần quan tâm-lý do tại sao họ đang tìm kiếm trợ giúp. Sau đó cung cấp cho họ câu trả lời nhanh hoặc hướng dẫn họ theo các bước.

Đầu đề mức thứ nhất

Câu này giới thiệu một thủ tục.

Tiêu đề Thủ tục (có thể là trống)
  1. Thêm các bước cho thủ tục để thỏa mãn tối đa mục tiêu chính.

  2. Thêm một bước bằng cách đặt con trỏ trước thẻ /step, sau đó nhấn Enter.

    Thêm một đoạn văn thụt lề bên dưới bước đánh số bằng cách đặt con trỏ trước thẻ /para, sau đó nhấn Enter.

  3. Chuyển các bước được đánh số thành danh sách dấu đầu dòng bằng cách đặt con trỏ sau thẻ bước. Trong Trình kiểm tra Thuộc tính, thả xuống danh sách lớp học, sau đó bấm dấu đầu dòng.

Câu này giới thiệu danh sách dấu đầu dòng.

  • Mục Danh sách 1.

  • Thêm mục danh sách khác bằng cách đặt con chạy trước thẻ /listItem, sau đó nhấn Enter.

  • Bật hoặc tắt danh sách dấu đầu dòng vào một danh sách đánh số bằng cách đặt con trỏ sau thẻ danh sách. Trong Trình kiểm tra Thuộc tính, thả xuống danh sách lớp học, sau đó bấm theo thứ tự.

Để tạo một bảng có đầu trang, hãy bấm Bảng > Chèn.

Hàng bảng

Hàng bảng

Hàng bảng

Hàng bảng

Dưới đây là cảnh báo "mẹo".

Mẹo: Khách hàng thích mẹo vặt. Khi bạn muốn chia sẻ một mẹo hay, hãy thêm nó.

Đầu đề mức hai

Để tạo đầu đề mức hai, thêm một phần ghi thẻ sau thẻ /content của phần mẹ, rồi thêm một thẻ phần vào thẻ các phần.

Để thêm mức đầu đề khác của cùng một mức, hãy thêm một phần sau thẻ /section cuối.

Bạn có muốn tìm hiểu thêm về điều đó không?

Ở đây bạn có thể thêm các cách khác nhau để đáp ứng mục đích (cho 80% số người, nhưng không phải các trường hợp cá biệt).

  1. Bước 1.

  2. Bước 2.

Hoặc bạn có thể thêm vào các bước bổ sung hữu ích. Nếu các bước bổ sung hữu ích này hướng đến những mục tiêu riêng, hãy nối kết đến các bài viết về những mục tiêu đó.

Hoặc bạn có thể đề cập đến từ khóa, các từ lóng phổ biến thường ngăn chặn người đọc thành công.

Nếu cần, bạn có thể thêm một bảng. Nhưng trước tiên, hãy chắc chắn tất cả các thông tin trong bảng phù hợp với mục đích của khách hàng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×