Làm thế nào để sửa lỗi #N/A trong chỉ mục/khớp hàm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chủ đề mô tả lý do phổ biến nhất cho "Lỗi #N/A" xuất hiện đang là kết quả của hàm hoặc INDEXhoặc MATCH .

Lưu ý: Nếu bạn muốn tab chỉ mục hoặc hàm MATCH để trả về một giá trị có ý nghĩa thay vì #N/A, sử dụng hàm IFERROR và sau đó lồng các hàm INDEXMATCH trong hàm đó. Chỉ thay thế #N/A với giá trị của riêng bạn xác định các lỗi, nhưng không giải quyết nó. Vậy, nó rất quan trọng, trước khi dùng IFERROR, đảm bảo rằng công thức đang hoạt động chính xác như bạn có ý.

Vấn đề: Không có không có dữ liệu để khớp với

Khi hàm MATCH không tìm thấy giá trị tra cứu trong mảng tra cứu, nó trả về lỗi #N/A.

Nếu bạn tin rằng dữ liệu hiện tại trong bảng tính, nhưng khớp là không thể xác định vị trí đó, có thể vì:

  • Ô có các ký tự không mong muốn hoặc khoảng trắng bị ẩn.

  • Ô có thể không được định dạng dưới dạng một kiểu dữ liệu chính xác. Ví dụ, ô có giá trị số, nhưng nó có thể được định dạng dưới dạng văn bản.

Giải pháp: để loại bỏ ký tự không mong muốn hoặc ẩn khoảng trắng, sử dụng hàm CLEAN hoặc cắt xén , tương ứng. Ngoài ra, hãy xác nhận nếu các ô được định dạng kiểu dữ liệu chính xác.

Bạn đã sử dụng công thức mảng mà không cần nhấn Ctrl + Shift + Enter

Khi bạn sử dụng một mảng trong chỉ mục, MATCH, hoặc kết hợp của các hàm hai, đó là cần thiết phải nhấn Ctrl-Shift-Enter trên bàn phím. Excel sẽ tự động kèm theo công thức trong dấu ngoặc nhọn cong {}. Nếu bạn tìm cách nhập chúng chính bạn, Excel sẽ hiển thị công thức dưới dạng văn bản.

Vấn đề: Không có mâu thuẫn trong kiểu khớp và thứ tự sắp xếp dữ liệu

Khi bạn sử dụng kết hợp, có phải một nhất quán giữa các giá trị trong đối số kiểu khớp và sắp xếp thứ tự của các giá trị trong mảng tra cứu. Nếu cú pháp deviates từ các quy tắc sau đây, bạn sẽ nhìn thấy lỗi #N/A.

  • Nếu kiểu khớp 1 hoặc không được chỉ định, các giá trị trong mảng tìm kiếm phải ở trong một thứ tự tăng dần. Ví dụ: -2, -1, 0, 1, 2,..., A, B, C. …, FALSE, TRUE, để đặt tên cho một vài.

  • Nếukiểu khớp -1, các giá trị trong mảng tìm kiếm phải theo thứ tự giảm dần.

Trong ví dụ sau đây, hàm MATCH

=MATCH(40,B2:B10,-1)

Excel hàm match

Đối số kiểu khớp trong cú pháp được đặt thành -1, có nghĩa là thứ tự của các giá trị trong B2: B10 phải ở trong giảm dần cho công thức để làm việc. Nhưng các giá trị trong thứ tự tăng dần và mà sẽ khiến lỗi #N/A.

Giải pháp: Thay đổi kiểu khớp đối số 1, hoặc sắp xếp bảng theo định dạng giảm dần. Rồi thử lại.

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có đề xuất về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy xem qua các chủ đề tại Excel User Voice.

Xem Thêm

Làm thế nào để sửa lỗi #N/A

Cách dùng hàm INDEX và MATCH hàm trang tính với nhiều tiêu chí trong Excel

Hàm INDEX

Hàm MATCH

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Sử dụng tính năng kiểm tra lỗi để phát hiện lỗi trong các công thức

Tất cả các hàm Excel (bảng chữ cái)

Tất cả các hàm Excel (theo thể loại)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×