Làm thế nào để sửa lỗi #N/A trong các hàm INDEX/MATCH

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chủ đề mô tả các lý do phổ biến nhất đối với lỗi "#N/A" sẽ xuất hiện như là kết quả của các hàm indexhoặc match .
 

Lưu ý: Nếu bạn muốn hàm index hoặc match sẽ trả về một giá trị có ý nghĩa thay vì #N/a, hãy sử dụng hàm iferror và sau đó tổ chức các hàm indexmatch trong hàm đó. Thay thế #N/A với giá trị riêng của bạn chỉ xác định lỗi, nhưng không giải quyết được điều đó. Vì vậy, điều này rất quan trọng, trước khi sử dụng Iferror, hãy đảm bảo rằng công thức đang hoạt động đúng như bạn dự định.

Vấn đề: không có dữ liệu nào khớp với

Khi hàm match không tìm thấy giá trị tra cứu trong mảng tra cứu, nó trả về lỗi #N/a.

Nếu bạn cho rằng dữ liệu sẽ hiện diện trong bảng tính nhưng khớp không thể xác định vị trí đó, có thể là do:

  • Ô có các ký tự không mong muốn hoặc dấu cách bị ẩn.

  • Ô có thể không được định dạng là kiểu dữ liệu chính xác. Ví dụ, ô có giá trị số, nhưng có thể sẽ được định dạng dưới dạng văn bản.
     

Giải pháp: để loại bỏ các ký tự không mong muốn hoặc dấu cách bị ẩn, hãy dùng hàm Clean hoặc Trim tương ứng. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem các ô được định dạng như kiểu dữ liệu chính xác hay không.

Bạn đã sử dụng một công thức mảng mà không cần nhấn Ctrl + Shift + Enter

Khi bạn sử dụng một mảng trong chỉ mục, khớphoặc kết hợp hai hàm đó, cần phải nhấn Ctrl-Shift-Enter trên bàn phím. Excel sẽ tự động đính kèm công thức trong dấu ngoặc nhọn nhọn {}. Nếu bạn cố gắng tự nhập công thức, Excel sẽ hiển thị công thức dưới dạng văn bản.

Lưu ý: Nếu bạn có phiên bản hiện tại của Office 365thì bạn chỉ cần nhập công thức vào ô đầu ra, rồi nhấn Enter để xác nhận công thức dưới dạng công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng kế thừa bằng cách chọn phạm vi đầu ra, hãy nhập công thức vào ô đầu ra, rồi nhấn Ctrl + Shift + Enter để xác nhận. Excel chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức cho bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Vấn đề: có một tính không nhất quán trong loại kết hợp và thứ tự sắp xếp của dữ liệu

Khi bạn sử dụng khớp, nên có một sự nhất quán giữa giá trị trong đối số kiểu khớp và sắp xếp thứ tự của các giá trị trong mảng tra cứu. Nếu cú pháp deviates từ các quy tắc sau đây, bạn sẽ thấy lỗi #N/A.

  • Nếu kiểu khớp là 1 hoặc không xác định, các giá trị trong mảng tìm kiếm sẽ nằm trong thứ tự tăng dần. Ví dụ:-2,-1, 0, 1, 2..., A, B, C..., FALSE, TRUE, để đặt tên một vài.

  • Nếu kiểu khớp là-1, các giá trị trong mảng tìm kiếm sẽ nằm trong thứ tự giảm dần.

Trong ví dụ sau đây, hàm match

= MATCH (40, B2: B10,-1)

hàm match Excel

Tham đối kiểu khớp trong cú pháp được đặt là-1, điều này có nghĩa là thứ tự các giá trị trong B2: B10 cần phải theo thứ tự giảm dần cho công thức để làm việc. Tuy nhiên, các giá trị nằm trong thứ tự tăng dần và gây ra lỗi #N/A.

NGHIỆM Thay đổi đối số kiểu khớp thành 1 hoặc sắp xếp bảng theo định dạng giảm dần. Sau đó thử lại.

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có đề xuất về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy xem qua các chủ đề tại Excel User Voice.

Xem thêm

Cách sửa lỗi #N/A

Cách dùng các hàm của trang tính và chỉ mục khớp với nhiều tiêu chí trong Excel

Hàm INDEX

Hàm MATCH

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Phát hiện lỗi trong các công thức

Tất cả các hàm Excel (bảng chữ cái)

Tất cả các hàm Excel (theo danh mục)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×