Làm thế nào để sử dụng Office 365 PowerShell để quản lý giấy phép Microsoft Planner

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả cách dùng Microsoft Office 365 PowerShell để quản lý giấy phép cho Microsoft Planner.

Quy trình

Quản lý giấy phép Microsoft Planner khác nhau giữa trải nghiệm bản phát hành đầu tiên và trạng thái sẵn sàng chung (GA). Trong bản phát hành đầu tiên, Microsoft Planner là SKU mức cao nhất và giấy phép không được gán cho người dùng theo mặc định. Trong khi trong trạng thái sẵn sàng chung, Microsoft Planner là một dịch vụ sẵn có trong thuê bao Office 365 chính của bạn, và giấy phép sẽ được gán cho người dùng theo mặc định. Các phần sau đây bao gồm các kịch bản phát hành đầu tiên và trạng thái sẵn sàng chung. Nếu bạn đang ở trong phiên bản đầu tiên và cũng có thể thấy Microsoft Planner liệt kê bên dưới thuê bao Office 365 chính của bạn, bạn phải sử dụng cả hai phương án.

Bản phát hành Đầu tiên

Microsoft Planner yêu cầu giấy phép được gán cho người dùng trước khi họ có thể dùng các tính năng trình lập kế hoạch mới. Do đó, nó sẽ thuận tiện hơn để sử dụng Office 365 PowerShell nếu bạn có nhiều người dùng trong tổ chức Office 365 của bạn. Bài viết này đề cập đến các điều kiện tiên quyết để sử dụng Office 365 PowerShell để quản lý tổ chức Office 365, và nó mô tả một số tùy chọn để gán giấy phép cho tất cả người dùng, người dùng đã chọn dựa trên siêu dữ liệu, và người dùng đã chọn dựa trên danh sách.

Bài viết này giả định rằng bạn đang dùng Office 365 PowerShell để quản lý Office 365. Nếu bạn không dùng Office 365 PowerShell, hãy xem website Microsoft sau đây để đảm bảo rằng bạn có điều kiện tiên quyết để chạy các lệnh được thảo luận trong kết nối với Office 365 PowerShell.

Ví dụ lệnh sau đây giả định rằng bạn muốn gán giấy phép cho tất cả người dùng. Lệnh ghép ngắn có thể lưu và thực hiện dưới dạng tệp .ps1. Hoặc, bạn có thể chạy script từ các PowerShell tích hợp tính năng tạo script môi trường (ISE), vì đây là một yêu cầu lần.

Connect-MsolService

$licenseObj = Get-MsolAccountSku | Where-Object {$_.SkuPartNumber -eq "PLANNERSTANDALONE"}

$license = $licenseObj.AccountSkuId Get-MSOLUser | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license


Giấy phép chuỗi sẽ giống như <Contoso>: PLANNERSTANDALONE. Trong chuỗi này, <Contoso> chỗ dành sẵn cho đại diện cho tên của tổ chức của bạn.

Nếu bạn muốn gán giấy phép cho một tập con của người dùng dựa trên các siêu dữ liệu của người dùng ghi, bạn có thể thêm một vị trí đối tượng bộ lọc trong dòng cuối cùng của mã. Ví dụ, nếu bộ phận trường được phổ biến và bạn muốn gán giấy phép chỉ nơi bộ phận tên là "Bộ phận hỗ trợ", bạn có thể dùng lệnh ghép ngắn sau đây:

Get-MSOLUser | Where-Object {$_.department -eq 'Support'} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license


Nếu bạn muốn tạo một tệp có chứa một danh sách người dùng và sau đó loại bỏ khỏi danh sách đó tên người dùng mà bạn hiện đang không muốn gán giấy phép, bạn có thể dùng lệnh ghép ngắn sau đây:

Connect-MsolService

$licenseObj = Get-MsolAccountSku | Where-Object {$_.SkuPartNumber -eq "PLANNERSTANDALONE"}

$license = $licenseObj.AccountSkuId

Get-MsolUser | Select-Object Displayname, UserPrincipalName | `

Export-CSV -Path d:\ExportedUsers.csv -NoTypeInformation

# Edit the file d:\ExportedUsers.csv and remove users who shouldn't be licensed before you run the following command

Import-Csv -Path d:\Exportedusers.csv | ForEach-Object `

{ Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -AddLicenses $license}

Nếu bạn muốn loại bỏ giấy phép khỏi người dùng, thay thế - AddLicenses với - RemoveLicenses trong bất kỳ các kịch bản.

Trạng thái sẵn sàng chung (GA)

Sau khi Microsoft Planner GA, giấy phép Microsoft Planner được liệt kê bên dưới thuê bao Office 365 chính của bạn cùng với các dịch vụ như Skype Sway, Office Online, vân vân (tùy thuộc vào thuê bao của bạn). Bạn có thể thấy đã này trước khi GA nếu bạn đang ở trong bản phát hành đầu tiên khi chúng tôi chuẩn bị cho bản phát hành GA.

Theo mặc định, giấy phép cho Microsoft Planner sẽ được kích hoạt cho tất cả người dùng. Bạn có thể sử dụng PowerShell để vô hiệu hóa nó nếu bạn thích. Để biết thêm thông tin, hãy xem tắt truy nhập vào dịch vụ với Office 365 PowerShell.

Ghi chú: trong kịch bản, giá trị DisabledPlans cho Microsoft Planner là PROJECTWORKMANAGEMENT.

Thông tin khác

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Office 365 PowerShell để quản lý người dùng và giấy phép trong Office 365, hãy xem các trang web Microsoft sau đây:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×