Làm thế nào để sử dụng công cụ di chuyển SharePoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Công cụ di chuyển SharePoint là một công cụ di chuyển tệp của bạn từ SharePoint tại cơ sở thư viện tài liệu hoặc tệp thường xuyên chia sẻ và dễ dàng di chuyển chúng để người thuê SharePoint Online của bạn. Nó sẵn dùng cho tất cả người dùng Office 365.

Lưu ý: Hiện công Cụ di chuyển SharePoint không sẵn dùng cho người dùng của Office 365 vận hành bởi 21Vianet ở Trung Quốc.

Trước khi bạn bắt đầu

Khi bạn lần đầu tiên khởi động công cụ di chuyển SharePoint, bạn sẽ được nhắc cho tên người dùng Office 365 và mật khẩu của bạn. Thông tin đăng nhập Office 365 bạn cung cấp sẽ là nơi các tệp sẽ được di chuyển.

Đề xuất

CPU

bộ xử lý cốt lõi Quad 64-bit hoặc tốt hơn

RAM

16 GB

Dung lượng lưu trữ cục bộ

Ổ đĩa rắn: 150 GB dung lượng miễn phí

Cạc mạng

1 Gbps

Hệ điều hành

Máy khách Windows Server 2012 R2 hoặc Windows 10

.NET framework 4.6.2

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable

Bắt buộc cho việc di chuyển OneNote.

Yêu cầu tối thiểu

CPU

bộ xử lý 2-cốt lõi 1.4 GHz hoặc tốt hơn 64-bit

RAM

8 GB

Dung lượng lưu trữ cục bộ

Ổ đĩa cứng: 150 GB dung lượng miễn phí

Cạc mạng

Kết nối Internet tốc độ cao

Hệ điều hành

Windows Server 2008 R2, Windows 7 Cập Nhật hoặc tốt hơn

.NET framework 4.6.2

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable

Bắt buộc cho việc di chuyển OneNote.

Điều gì xảy ra với các quyền trên các tệp khi nó được di chuyển không?

Vị trí của dữ liệu tại cơ sở của bạn, và xem bạn đã đồng bộ Active Directory tài khoản của bạn để Azure Active Directory (AAD), có thể ảnh hưởng đến các thiết đặt quyền trên các tệp của bạn sau khi họ đã được di chuyển đến SharePoint Online.

Lưu ý: Một số thiết đặt có thể ảnh hưởng đến cách quyền trên các tệp của bạn sẽ được xử lý. Hãy xem phần Thiết đặt nâng cao , bên dưới, đặc biệt các thiết đặt Azure Active Directory tra cứu, giữ nguyên các quyềnngười dùng ánh xạ tệp .

Đồng bộ môi trường của bạn: Để duy trì quyền tệp tại chỗ hiện có, có phải là người dùng tương ứng trong SPO. Cách dễ nhất để thực hiện việc này là đồng bộ hóa Active Directory tài khoản của bạn để Azure Active Directory (AAD).

Lưu ý: Bạn có thể tải lên một người dùng tùy chỉnh ánh xạ tệp vào công cụ di chuyển SharePoint.

Chia sẻ tệp

Tệp SharePoint tại cơ sở

Người dùng được ánh xạ giữa tại chỗ và SPO (Dirsync hoặc đã là chạy hoặc người dùng ánh xạ tệp được cung cấp)

Không có chỉ có hai loại quyền mà sẽ được di chuyển: đọcviết.

Nếu một tệp có viết quyền cho user1, rồi tệp sẽ được đặt để đóng góp cho user1 trong SPO. Nếu một tệp có quyền đọc user1, sau đó tệp sẽ được thiết để đọc cho user1 trong SPO.
Lưu ý: Tại thời điểm này, các quyền đặc biệt, chẳng hạn như từ chối, sẽ không được lưu.

Tất cả các quyền duy nhất trên tệp sẽ được di chuyển đến SPO.  Quyền kế thừa sẽ không thể di chuyển.

Ánh xạ người dùng không có (không đồng bộ, người dùng không ánh xạ tệp)

Tệp sẽ được gán quyền mặc định của vị trí mà nó đã được di chuyển trong SPO.

Tệp sẽ được gán quyền mặc định của vị trí mà nó đã được di chuyển trong SPO.

Dữ liệu của bạn hiện đang nằm ở đâu?

Trước khi bạn bắt đầu sử dụng công cụ di chuyển SharePoint, hãy lưu ý nơi có dữ liệu của bạn và nơi bạn muốn những tệp. Bạn sẽ được nhắc cho vị trí hiện tại của tệp dữ liệu của bạn và vị trí của tuyển tập trang SharePoint Online, nơi bạn muốn di chuyển. Công cụ di chuyển SharePoint cho phép bạn chọn từ hai nguồn để di chuyển dữ liệu của bạn: từ một site SharePoint Server 2013 tại cơ sở hoặc từ một đường dẫn mạng hoặc chia sẻ tệp cục bộ.

 • SharePoint tại cơ sở: Nếu bạn chọn tùy chọn tại chỗ trong SharePoint, bạn sẽ được yêu cầu nhập tên của trang SharePoint Server nơi tệp của bạn được đặt và lời nhắc chứng danh của bạn cho trang web đó. Bạn sẽ cho biết thư viện tài liệu bạn muốn di chuyển.

  Lưu ý: Công cụ di chuyển SharePoint hỗ trợ SharePoint Server 2013.

 • Chia sẻ tệp: Nếu bạn chọn tùy chọn chia sẻ tệp, bạn sẽ được yêu cầu nhập vị trí chia sẻ tệp, URL của trang SharePoint Online, và thư viện tài liệu nơi sẽ di chuyển.

Sử dụng công cụ di chuyển SharePoint

Nếu bạn không có nó chưa, hãy tải xuống công cụ di chuyển SharePoint.

Di chuyển tệp dữ liệu từ thư viện tài liệu SharePoint Server

 1. Bắt đầu công cụ di chuyển SharePoint, sau đó bấm tiếp theo.

 2. Nhập tên người dùng Office 365 và mật khẩu của bạn, sau đó bấm đăng nhập.

 3. Chọn chọn một nguồn và đích.

 4. Chọn SharePoint Server (tại cơ sở).

 5. Hãy nhập URL trang web SharePoint Server 2013 nơi dữ liệu của bạn hiện đang. Bấm tiếp theo.

  Quan trọng: Proxy kết nối không được hỗ trợ. Sử dụng Proxy kết nối sẽ lợi tức lỗi chẳng hạn như "SharePoint bị lỗi đăng nhập" hoặc "không thể tải thư viện tài liệu".

 6. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn đến site SharePoint Server; tên người dùng phải sử dụng định dạng someone@example.com. Bấm đăng nhập.

  Lưu ý: Nếu bạn có đã đăng nhập vào trang web đó một lần khi dùng công cụ này, bạn sẽ không được nhắc lại cho cùng một trang.

 7. Chọn thư viện tài liệu, tệp của bạn nằm ở đâu. Danh sách thả xuống sẽ chứa tất cả các lựa chọn của bạn có thể xảy ra.

 8. Nhập URL của trang SharePoint Online, nơi bạn muốn di chuyển tệp của bạn.

 9. Chọn thư viện tài liệu đến vị trí tệp của bạn sẽ được chuyển.

 10. Bấm Thêm. Nhiệm vụ này sẽ được thêm vào danh sách. Nếu bạn muốn chọn một tập hợp các tệp dữ liệu để di chuyển, hãy bấm chọn một nguồn và đích.

Di chuyển tệp dữ liệu từ một chia sẻ tệp cục bộ

 1. Bắt đầu công cụ di chuyển SharePoint, sau đó bấm tiếp theo.

 2. Nhập tên người dùng Office 365 và mật khẩu của bạn, sau đó bấm đăng nhập.

 3. Chọn chọn một nguồn và đích.

 4. Chọn chia sẻ tệp.

 5. Nhập đường dẫn của chia sẻ tệp dữ liệu của bạn nằm ở đâu. Bấm tiếp theo.

 6. Nhập URL của SharePoint Online di chuyển trang web nơi bạn muốn tệp của bạn, sau đó nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn đến trang SharePoint Server. Bấm đăng nhập.

  Lưu ý: Nếu bạn có đã đăng nhập vào trang web đó một lần khi dùng công cụ này, bạn sẽ không được nhắc lại cho cùng một trang.

 7. Chọn thư viện tài liệu đến vị trí tệp của bạn sẽ được chuyển.

 8. Bấm Thêm. Nhiệm vụ này sẽ được thêm vào danh sách. Nếu bạn muốn chọn một tập hợp các tệp dữ liệu để di chuyển, hãy bấm chọn một nguồn và đích.

 9. Khi bạn đã hoàn tất việc chọn nguồn của bạn, bấm di chuyển.

Di chuyển hàng loạt sử dụng một tệp CSV

Nếu bạn có nhiều nguồn để di chuyển, bạn có thể sử dụng một tệp CSV để thực hiện di chuyển hàng loạt. Tạo một tệp CSV tệp phân tách bằng dấu phẩy, bao gồm các thao tác sau 6 cột sau đây. Mỗi trường được phân tách bằng dấu phẩy. Nếu giá trị trong một cột chứa một dấu phẩy, bao quanh nó nháy kép.

Để biết thêm thông tin về cách tạo một tệp CSV để di chuyển nội dung dữ liệu, hãy xem cách định dạng tệp CSV của bạn cho việc di chuyển nội dung dữ liệu.

Sử dụng một tệp CSV cho việc di chuyển hàng loạt

 1. Mở công cụ di chuyển SharePoint, sau đó bấm tiếp theo.

 2. Nhập tên người dùng Office 365 và mật khẩu của bạn, sau đó bấm đăng nhập.

 3. Chọn chọn một nguồn và đích.

 4. Chọn sử dụng một tệp CSV cho việc di chuyển hàng loạt. Nhập vị trí của tệp CSV của bạn, hoặc bấm Chọn tệp để định vị nó. Bấm Thêm.

  Lưu ý: Nếu bạn đang di chuyển tệp từ máy chủ SharePoint tại cơ sở, bạn sẽ được nhắc cho tên người dùng và mật khẩu cho trang đó, trừ khi bạn cung cấp các thông tin đăng nhập trong bước trước đó.

  Lưu ý: Bất kỳ lỗi nào trong tệp CSV của bạn sẽ được phát hiện trên dòng bằng đường cơ sở. Lỗi sẽ cho biết những đường kẻ hoặc đường chứa lỗi. Bạn sẽ không thể tiếp tục cho đến khi bạn sửa các lỗi trong tệp CSV của bạn.

  Quan trọng: Proxy kết nối không được hỗ trợ. Sử dụng Proxy kết nối sẽ lợi tức lỗi chẳng hạn như "SharePoint bị lỗi đăng nhập" hoặc "không thể tải thư viện tài liệu".

 5. Nếu tệp CSV của bạn được thêm vào thành công không có lỗi, công việc sẽ được thêm vào danh sách nguồn và đích.

 6. Nếu bạn muốn chọn một tập hợp các tệp dữ liệu để di chuyển, hãy bấm chọn một nguồn và đích.

 7. Khi bạn đã hoàn tất việc chọn nguồn của bạn, bấm di chuyển.

Theo dõi và báo cáo trạng thái di chuyển công việc

Sau khi bạn bấm di chuyển, tiến trình công việc di chuyển của bạn sẽ được hiển thị. Khi họ hoàn tất, bạn có thể xem báo cáo chi tiết hoặc tóm tắt của một công việc riêng lẻ hoặc báo cáo tóm tắt đơn bao gồm tất cả công việc di chuyển được gửi đi trong phiên này.

Để xem chi tiết báo cáo

 1. Bấm vào mũi tên xuống ngay bên dưới công việc di chuyển.

 2. Bấm dạng xem báo cáo nhiệm vụ. Một thư mục sẽ mở ra có chứa ba báo cáo khác nhau:

  • FilesReport.csv

  • FilesSummary.csv

  • ScanSummary.csv

Để xem báo cáo tóm tắt tất cả gửi công việc

 • Bấm mở báo cáo.

  Một thư mục báo cáo mở ra có chứa báo cáo tóm tắt.

Tiếp tục công việc di chuyển

Nếu bạn cần phải đóng công cụ di chuyển trước khi hoàn thành công việc đã gửi, bạn có thể khởi động lại công cụ từ bất kỳ máy tính.

Lưu ý: Để tiếp tục gửi di chuyển một công việc, nó có có đang chạy ít 5 phút. Nó sẽ bị tạm dừng tại điểm bạn đóng công cụ di chuyển SharePoint Online. Nếu công việc đã gửi của bạn đã chạy nhỏ hơn 5 phút trước khi công cụ đóng, bạn phải gửi công việc.

Để tiếp tục công việc di chuyển

 1. Khởi động công cụ di chuyển SharePoint. Bấm Đăng nhập bằng cách dùng cùng một tên người dùng Office 365 và mật khẩu bạn đã dùng khi bạn đã gửi đi công việc.

 2. Sau khi bạn đăng nhập, màn hình hiển thị bất kỳ di chuyển đã tạm dừng, cung cấp chi tiết về những gì được hoàn thành và những gì còn lại.

 3. Nếu bạn muốn thêm nhiệm vụ di chuyển bổ sung, hãy bấm chọn mới nguồn và đích. Nếu không, hãy bấm tiếp theo. Di chuyển công việc của bạn sẽ được tiếp tục. Nếu bạn đang di chuyển tệp từ máy chủ SharePoint tại cơ sở, bạn sẽ được nhắc cho tên người dùng và mật khẩu cho trang đó.

Di chuyển tăng dần

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ di chuyển, cũng nó có thể lưu được chạy vào ngày mới hơn, cho phép bạn di chuyển chỉ có những tệp mới hoặc Cập Nhật trong vị trí nguồn.

Theo mặc định, thiết đặt cho việc di chuyển tăng dần là bật. Để thay đổi này, hãy đến thiết đặt, bật tăng dần di chuyển.

Lưu ý: Nếu bạn muốn thay đổi thiết đặt này, hãy thực hiện để trước khi di chuyển ban đầu của bạn công việc gửi đi. Thiết lập này là toàn cầu; nó sẽ áp dụng cho tất cả nhiệm vụ tiếp theo bạn gửi.

Khi thiết đặt này bật, một kiểm tăng dần của môi trường đích SharePoint Online sẽ được thực hiện. Tệp sẽ được đánh giá như sau:

Trạng thái

Kết quả

Sửa đổi thời gian của tệp nguồn là cũ hơn lần chỉnh sửa tệp đích.

Tệp sẽ không thể di chuyển.

Tệp hoặc danh sách tồn tại trong vị trí đích SPO.

Di chuyển sẽ bỏ qua các đối tượng hiện có trong quá trình quét.

Dấu thời gian trên tệp hoặc các đối tượng trong thay đổi vị trí nguồn trong quá trình di chuyển

Chỉ tệp đã thay đổi sẽ được di chuyển.

Nguồn là chia sẻ tệp.

Hợp lệ cho việc di chuyển sẽ được dựa trên đường dẫn thư mục, tệp.

Nguồn là máy chủ SharePoint tại cơ sở /

Hợp lệ cho việc di chuyển sẽ được dựa trên danh sách mục GUID. Sử dụng đường dẫn thư mục dưới dạng một dự phòng.

Lưu ý: Không bao gồm vòng ban đầu, nếu có nguồn mới Cập nhật tệp hoặc không thành công di chuyển tệp, một SPMT chạy sẽ được kích hoạt tối đa 5 làm tròn bổ sung.

 1. Bắt đầu công cụ di chuyển SharePoint, sau đó bấm tiếp theo.

 2. Nhập tên người dùng Office 365 và mật khẩu của bạn, sau đó bấm đăng nhập.

 3. Màn hình có tiêu đề "Ở đâu dữ liệu của bạn" Hiển thị. Bấm hủy.

 4. Nhập nhiệm vụ của bạn như bình thường, và sau đó di chuyển.

 5. Sau khi một nhiệm vụ hoàn thành, bấm khi bạn thấy lời nhắc sau:

  Di chuyển tăng dần lưu prompt_C3_2017919144129

Thiết đặt nâng cao

Thiết đặt nâng cao sẽ chỉ được thay đổi hoặc quản lý bởi của bạn chuyên gia CNTT. Thiết đặt nâng cao là trong các thể loại sau đây:

Thiết đặt

Mô tả

Chỉ thực hiện quét

Nếu bạn muốn xem qua các tệp dưới dạng một đánh giá trước để di chuyển, bật chỉ thực hiện quét .

Bật di chuyển tăng dần

Thiết đặt mặc định được đặt trên. Điều này cho phép bạn chạy việc di chuyển vào ngày mới hơn, di chuyển chỉ thay đổi hoặc bổ sung nào từ chạy trước đó.

Quan trọng: Nếu bạn muốn có thể gửi việc cùng một lần nữa để tăng dần di chuyển, thiết đặt này phải được đặt trên trước khi gửi đi ban đầu di chuyển công việc.

Di chuyển lịch sử Phiên bản tệp

Nếu đặt là không, chỉ Phiên bản gần đây nhất của tệp sẽ được di chuyển. Nếu đặt là , bạn có thể chọn có để giữ tất cả phiên bản, hoặc giới hạn cho một số cụ thể.

Không di chuyển các tệp ẩn

Nếu được đặt trên, ẩn hệ thống tệp sẽ không được di chuyển.

Không di chuyển tệp được tạo trước

Nếu bạn chọn để giới hạn những tệp là di chuyển dựa trên ngày tạo, đặt giá trị của bạn trong phần này. Để giới hạn số lượng tệp điều này có thể di chuyển hoặc để tuân thủ chính sách quản trị công ty tổng thể liên quan tới tệp duy trì.

Không di chuyển tệp trước khi đã sửa đổi

Nếu bạn chọn để giới hạn tệp là gì di chuyển dựa trên ngày, sửa đổi thiết đặt giá trị của bạn trong phần này. Để giới hạn số lượng tệp điều này có thể di chuyển hoặc để tuân thủ chính sách quản trị công ty tổng thể liên quan tới tệp duy trì.

Không di chuyển tệp với các phần mở rộng

Để ngăn không cho các loại tệp di chuyển, danh sách mỗi phần mở rộng, tách với thẳng. Ví dụ, mp4 | avi | mkv. Không bao gồm các hàng đầu "." trước khi tên phần mở rộng.

Không di chuyển tệp và thư mục với ký tự không hợp lệ

Theo mặc định, thiết đặt được đặt để tắt. Đây là thiết đặt được đề xuất. Công cụ sẽ tìm cách di chuyển tất cả các tệp mà không lọc trên các ký tự. Nếu bất kỳ tệp không thể chấp nhận vào SPO, một thông báo lỗi sẽ được tạo ra tệp đó.

Nếu được đặt thành trên, công cụ sẽ bỏ qua bất kỳ ký tự đặc biệt tiềm tàng. Trong khi điều này có thể cải thiện hiệu suất khi nguồn tiềm ẩn có chứa một số cao của tệp chứa ký tự không hợp lệ, nó cũng có hạn chế. Để ngăn không cho các hoạt động độc hại, gói nguồn tạo lỗi nhiều hơn 100 máy chủ đích sẽ bị chặn. Kết quả, tất cả các tệp hợp lệ trong đó gói nào cũng bị chặn.

Azure Active Directory tra cứu

Theo mặc định, điều này được đặt trên. Nếu không có người dùng ánh xạ tệp được cung cấp bởi người dùng, thì Azure Active Directory được dùng làm mặc định cho người dùng ánh xạ.

Giữ nguyên các quyền của người dùng

Theo mặc định, điều này được đặt trên. Nếu thiết đặt để tắt, không có quyền nào sẽ được giữ nguyên.

Người dùng ánh xạ tệp

Theo mặc định, Azure AD tra cứu được dùng để ánh xạ người dùng khi gửi đi công việc di chuyển. Nếu bạn muốn sử dụng tệp ánh xạ của riêng bạn, chọn tệp để sử dụng bằng cách bấm chọn tệp. Nếu bạn chọn dùng một người dùng tùy chỉnh ánh xạ tệp và bạn muốn giữ nguyên các quyền của người dùng, tắt Azure Active Directory tra cứu. Bằng cách làm như vậy, nếu người dùng không tìm thấy trong ánh xạ tệp, công cụ sẽ tìm kiếm trong AAD.

Thư mục công việc SharePoint di chuyển công cụ

Theo mặc định, thư mục temp sẽ được tạo. Nếu bạn muốn xác định một thư mục làm việc cụ thể, hãy nhập tên ở đây.

Sử dụng dung lượng lưu trữ Azure tùy chỉnh

Nếu bạn muốn sử dụng dung lượng lưu trữ Azure của riêng bạn, hãy đặt giá trị này thành trên.

Nếu bạn chọn bật, trường bổ sung sẽ hiển thị để nhập tài khoản và khóa và các thiết đặt để chọn nếu bạn muốn bật hoặc tắt tính năng mã hóa và xem tệp tạm thời sẽ bị xóa khi di chuyển đã hoàn thành của bạn.

Ghi chú: Tính năng này được hỗ trợ chỉ cho mục đích chung dung lượng lưu trữ tài khoản như chung mục đích của tài khoản hỗ trợ Azure blob và hàng đợi. Tính năng này không sẵn dùng cho tài khoản lưu trữ Blob.

Chủ đề Liên quan

Giới thiệu về các công cụ di chuyển SharePoint
hoạt động như thế nào the SharePoint cụ di chuyển
cách định dạng tệp CSV của bạn cho việc di chuyển nội dung dữ liệu
tạo người dùng ánh xạ tệp cho dữ liệu di chuyển nội dung
SharePoint trực tuyến và tốc độ di chuyển OneDrive
SharePoint di chuyển công cụ phản hồi và hỗ trợ diễn đàn

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×