Làm thế nào để khắc phục sự cố ứng dụng không phải là trình duyệt không thể đăng nhập vào Office 365, Azure hoặc Intune

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Khi người dùng cố xác thực một ứng dụng duyệt lên một dịch vụ điện toán đám mây Microsoft chẳng hạn như Office 365, Microsoft Azure hoặc Microsoft Intune từ máy tính khách hàng cụ thể, một hoặc nhiều vấn đề sau xảy ra:

 • Người quản trị không thể xác thực để dịch vụ điện toán đám mây bằng cách sử dụng công cụ quản lý sau đây:

  -Microsoft Azure Active Directory công cụ đồng bộ (trên máy chủ đồng bộ hóa thư mục)

  -Microsoft Azure Active Directory Module cho Windows PowerShell (trên một máy tính mà nó được cài đặt)
   

 • Người dùng không thể xác thực để dịch vụ điện toán đám mây bằng cách sử dụng ứng dụng máy khách phong phú sau đây:

  -Microsoft Outlook

  -Microsoft Lync 2010

  -Microsoft Office Professional Plus

  -Ứng dụng Microsoft Office

Khi người dùng cố truy nhập vào cổng thông tin dịch vụ điện toán đám mây bằng cách sử dụng một trình duyệt web từ cùng một máy tính, những người dùng có thể gặp một trong các dấu hiệu sau đây:

 • Internet Explorer không thể hiển thị trang web.

 • Người dùng được nhắc cho thông tin đăng nhập trước khi tải trang web.

Người dùng không gặp những dấu hiệu khi họ truy nhập vào dịch vụ điện toán đám mây từ máy tính khác bằng cách sử dụng thông tin cùng một tài khoản người dùng. Người dùng có thể truy nhập thành công dịch vụ điện toán đám mây từ máy tính khác.

Nguyên nhân

Thông thường, vấn đề này xảy ra trên một máy tính khách cụ thể hoặc trên một nhóm các máy tính khách. Vấn đề này có thể xảy ra đối với tất cả các máy tính khách chỉ khi không có máy tính ở công ty được thiết lập cho dịch vụ điện toán đám mây. Ứng dụng trình duyệt không phải xác thực có thể không đầy đủ chức năng nếu thiết đặt máy khách dịch vụ điện toán đám mây không được thực hiện một cách chính xác.

Các kịch bản máy tính khách sau đây có thể gây ra vấn đề này:

 • Mạng kết nối với dịch vụ điện toán đám mây được giới hạn.

 • Tường lửa, máy chủ proxy, hoặc cả hai yêu cầu xác thực cục bộ.

 • Điều kiện tiên quyết của ứng dụng duyệt không đáp ứng.

 • Cài đặt một phiên bản cũ của Microsoft Online Services đăng trong trợ lý.

 • Ứng dụng duyệt không được thiết lập cho dịch vụ điện toán đám mây.

Trước khi tiếp tục để khắc phục sự cố các vấn đề này, đảm bảo rằng tất cả các điều kiện sau đều đúng:

Giải pháp

Để khắc phục sự cố các vấn đề này, hãy dùng một hoặc nhiều trong các phương pháp sau đây, tùy thuộc vào nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này.

Giải pháp 1: Kết nối mạng được giới hạn

Sử dụng một trình duyệt và cố gắng truy nhập http://www.msn.com. Nếu bạn không thể truy nhập trang web này, khắc phục sự cố về kết nối mạng.

 1. Tại dấu nhắc lệnh, hãy dùng các công cụ ipconfigping để khắc phục sự cố kết nối IP. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện điều này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft sau đây:

      cách khắc phục sự cố TCP/IP cơ bản

 2. Tại dấu nhắc lệnh, hãy chạy nslookup www.msn.com để xác định xem DNS giải quyết Internet máy chủ tên.

 3. Đảm bảo rằng thiết đặt máy chủ proxy trong tùy chọn Internet phản ánh máy chủ proxy thích hợp, nếu máy chủ proxy được sử dụng trong mạng cục bộ.

 4. Nếu một tường lửa Forefront lời đe dọa quản lý cổng kết nối (TMG) được cài đặt trên ranh giới của mạng và tường lửa yêu cầu xác thực máy khách, bạn có thể phải cài đặt và cấu hình chương trình máy khách Forefront TMG trên thiết bị khách cho truy nhập Internet. Liên hệ với quản trị dịch vụ điện toán đám mây của bạn để được trợ giúp.

Giải pháp 2: Tường lửa hoặc proxy máy chủ yêu cầu xác thực bổ sung

Để giải quyết vấn đề này, cấu hình ngoại lệ cho Office 365 URL và các ứng dụng từ proxy xác thực. Ví dụ, nếu bạn đang chạy Microsoft Internet bảo mật và khả năng tăng tốc máy chủ (ISA) 2006, tạo một quy tắc "cho phép" để đáp ứng các tiêu chí sau đây:

 • Cho phép các kết nối đi đến đích sau đây: *. microsoftonline.com

 • Cho phép các kết nối đi đến đích sau đây: *.microsoftonline-p.com

 • Cho phép các kết nối đi đến đích sau đây: *. sharepoint.com

 • Cho phép các kết nối đi đến đích sau đây: *. outlook.com

 • Cho phép các kết nối đi đến đích sau đây: *. lync.com

 • Cho phép các kết nối đi đến đích sau đây: osub.microsoft.com

 • Cổng 80/443

 • Giao thức TCP và http

 • Quy tắc phải áp dụng cho tất cả người dùng.

 • HTTPS/SSL hết thời gian đặt 8 giờ

Giải pháp 3: Không đáp ứng điều kiện tiên quyết của ứng dụng duyệt hoặc vào Microsoft Online Services đăng trong trợ lý bị hết hạn

Nếu các hệ điều hành và ứng dụng không phải là trình duyệt chưa được Cập Nhật với các điều kiện tiên quyết thích hợp, họ có thể không thể truy nhập các dịch vụ dự định. Hãy đảm bảo rằng máy tính và các ứng dụng đáp ứng các yêu cầu hệ thống đối với dịch vụ điện toán đám mây. Để biết thêm thông tin về yêu cầu hệ thống Office 365, hãy bấm vào đây:

    Yêu cầu hệ thống Office 365

Cách dễ nhất để đảm bảo rằng máy tính của bạn được Cập Nhật thích hợp cho Office 365 là để chạy công cụ thiết lập Office 365 trên máy tính. Hãy làm theo các bước sau để cài đặt nó:

 1. Trong trình duyệt web, duyệt tới https://portal.office.com, đăng nhập, sau đó bấm tải xuống trong ngăn bên phải.

 2. Cuộn xuống cuối trang. Bên dưới thiết lập và cấu hình ứng dụng Office trên máy tính của bạn, bấm thiết lập, sau đó xác nhận khi bạn được nhắc để chạy công cụ thiết lập Office 365 trên máy tính.

Hoặc, bạn có thể tải xuống và cài đặt thủ công Cập Nhật bắt buộc và gói từ trang web Microsoft sau đây:

Cài đặt thủ công Cập Nhật Office 365 trên máy tính

Giải pháp 4: Ứng dụng duyệt không được thiết lập cho dịch vụ điện toán đám mây

Nếu hồ sơ chưa được tạo cho một số ứng dụng duyệt, những ứng dụng sẽ không thể truy nhập đúng chủ định dịch vụ.

Cách dễ nhất để đảm bảo rằng máy tính của bạn được Cập Nhật thích hợp cho Office 365 là để chạy công cụ thiết lập Office 365 trên máy tính. Hãy làm theo các bước sau để cài đặt nó:

 1. Trong trình duyệt web, duyệt tới https://portal.office.com, đăng nhập, sau đó bấm tải xuống trong ngăn bên phải.

 2. Cuộn xuống cuối trang. Bên dưới thiết lập và cấu hình ứng dụng Office trên máy tính của bạn, bấm thiết lập, sau đó xác nhận khi bạn được nhắc để chạy công cụ thiết lập Office 365 trên máy tính.

Hoặc, bạn có thể tải xuống và cài đặt thủ công Cập Nhật bắt buộc và gói từ trang web Microsoft sau đây:

Cài đặt thủ công Cập Nhật Office 365 trên máy tính

Hoặc, bạn có thể theo cách thủ công thiết lập ứng dụng hồ sơ.

Độ phân giải 5: Không thể đăng nhập bằng cách sử dụng Office 2016 hoặc Office 2013 với xác thực hiện đại trên Surface Pro 3

Vấn đề này đã được cố định trong Windows 10 phiên bản 1511. Để giải quyết vấn đề này, cài đặt tất cả các bản Cập Nhật tích lũy cho Windows 10 từ Windows Update. Hoặc — tối thiểu — cài đặt bản Cập Nhật tích lũy cho Windows 10:

    Các Cập Nhật tích lũy cho Windows 10 phiên bản 1511: 10 tháng 11 năm 2015


Nếu bạn không thể cài đặt bản Cập Nhật, hãy làm theo các bước sau đây.

Quan trọng: Làm theo các bước trong phần này cẩn thận. Các sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không chính xác. Trước khi bạn sửa đổi nó, hãy làm theo các bước sau đây để sao lưu sổ đăng ký cho việc khôi phục trong trường hợp các vấn đề xảy ra.

 1. Trong Windows 10, trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập regedit, sau đó nhấn Enter để mở trình soạn thảo sổ đăng ký.

 2. Thực hiện một trong các thao tác sau, tùy thuộc vào phiên bản Office mà bạn đang chạy:

 • Nếu bạn có Office 2016, hãy xóa khóa đăng ký sau đây:

      HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\Identity\Identities

 • Nếu bạn có Office 2013, hãy xóa khóa đăng ký sau đây:

      HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Common\Identity\Identities

Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin về các vấn đề với ứng dụng không phải là trình duyệt cụ thể, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft sau đây:

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft hoặc trang web Azure Active Directory diễn đàn .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×