Làm thế nào để chuyển từ bản cài đặt MSI của OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro) độc lập đến việc cài đặt Click-To-Run của OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro) độc lập

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tóm tắt

OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro) đã được phát hành như một phần của một số bộ sản phẩm Office 2013 và sau đó phát hành dưới dạng một sản phẩm độc lập sẵn sàng tự do ở định dạng quá trình cài đặt Windows installer (MSI). Microsoft đã phát hành phiên bản Click-To-Run của OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro) dưới dạng một chương trình cài đặt độc lập sao cho khách hàng sẽ có thể phù hợp với phiên bản của Office 2013 Click-To-Run với các phiên bản của OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro).

Bài viết này sẽ cho bạn biết cách khớp với kiểu cài đặt của bạn trong OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro) với Office 2013. Điều này có thể yêu cầu dỡ cài đặt và cài đặt lại các đúng cài đặt kiểu của OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro).

Lưu ý: Nếu bạn có phiên bản Office khác bên cạnh Office 2013, đó là không cần thiết để chuyển đổi giữa việc cài đặt MSI hoặc Click-To-Run định dạng để khớp với kiểu cài đặt Office và OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro). Bạn chỉ cần theo dõi bài viết này nếu cài đặt Office của bạn không khớp với OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro) cài đặt của bạn.

Thông tin thêm

Chúng tôi khuyên bạn nên người dùng duy trì cài đặt cùng một loại giữa Office 2013 và OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro) nếu OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro) không ngay từ đầu đến được đóng gói với Office. Không làm như vậy có thể gây ra hành vi không mong muốn, và không được đề xuất.

Để xác định bạn có loại loại cài đặt Office 20013:

 1. Mở một ứng dụng Office 2013 như Word hoặc Excel

 2. Bấm vào mở các sổ làm việc hoặc mở tài liệu khác

 3. Bấm chuột trái vào tài khoản

So sánh các hình ảnh để cài đặt của bạn để xác định kiểu của bạn cài đặt Office. Lưu ý rằng loại cài đặt Office MSI không có nút Tùy chọn Cập Nhật . Kiểu cài đặt Click-To-Run có nút Tùy chọn Cập Nhật .

Chương trình cài đặt MSI sẽ tạo ra một cửa sổ như thế này:

Cài đặt Msi Excel

Chương trình cài đặt Click-To-Run sẽ tạo ra một cửa sổ như thế này. Lưu ý nút Tùy chọn Cập Nhật trong ảnh chụp màn hình dưới đây.

Cài đặt Click-To-Run

Để biết thêm thông tin về Click-to-Run, hãy xem tổng quan về Click-to-Run cho Office 365 thiết lập cấu trúc.

Hướng dẫn cài đặt

Dỡ cài đặt MSI OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro) máy khách

Để dỡ cài đặt OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro) đồng bộ hóa máy khách, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

 2. Bấm chương trình.

 3. Bên dưới chương trình và tính năng, bấm dỡ cài đặt chương trình.

 4. Trong danh sách hiện đang được cài đặt chương trình, bấm Microsoft OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro) 2013, rồi bấm dỡ cài đặt.

Cài đặt bấm để chạy OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro) máy khách

Để cài đặt OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro) đồng bộ hóa máy khách, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Đi tới KB2903984.

 2. Trong phần "OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro) cài đặt ứng dụng khách đồng bộ hóa", hãy bấm vào OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro) installer đối với phiên bản ngôn ngữ và hệ thống của bạn. Nếu bạn đã đang chạy một phiên bản x86 hoặc x64 của Office, bạn phải chọn cùng một phiên bản loại cho OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro).

 3. Chạy tệp đã tải xuống để bắt đầu thiết lập chương trình.

 4. Hãy làm theo các trên màn hình các hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt.

 5. Nếu bạn được yêu cầu cung cấp một khóa giấy phép, hãy nhập 3V9N8-W93CC-FQPB8-Y9WVF-TVGJ3.

 6. Mở OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro) thư viện tài liệu hoặc bất kỳ SharePoint 2013 hoặc Office 365 trang web thư viện tài liệu trước đó bạn đã đồng bộ cá nhân của bạn bấm vào nút đồng bộ lại đồng bộ các thư viện.

Lưu ý: 

 • OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro) ứng dụng khách đồng cung cấp cùng với hai cấu phần đều không được chọn cho việc cài đặt theo mặc định. Chúng tôi khuyên bạn không thay đổi các thiết đặt mặc định.

 • Nếu bạn có một trong các phiên bản sau đây của Office 2013, bạn đã có OneDrive for Business (trước đây là SkyDrive Pro) đồng bộ hóa máy khách được cài đặt:

  • Office 365 ProPlus (độc lập, Midmarket, hoặc Office 365 E3)

  • Office 365 Business Premium

  • Office Professional Plus 2013

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×