Làm thế nào để cấu hình IIS cho chuyển tiếp với Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn thiết lập một thiết bị đa chức năng hoặc ứng dụng để gửi email qua Office 365, có một số trường hợp nơi thiết bị hoặc ứng dụng không thể kết nối trực tiếp đến Office 365. Trong trường hợp này, bạn cần phải thiết lập dịch vụ thông tin Internet (IIS) để làm việc dưới dạng một trung gian.

Bạn có thể muốn thực hiện điều này trong các tình huống sau đây:

 • Bạn không có trên một cơ sở hệ thống nhắn tin nữa

 • Bạn có dòng công việc chương trình (LOB) hoặc thiết bị trong môi trường tại chỗ

 • Chương trình LOB và thiết bị của bạn cần phải gửi thông điệp email tới các miền xa và đến hộp thư Exchange Online của bạn

Trước khi tiếp tục, xem lại làm thế nào để thiết lập một thiết bị đa chức năng hoặc ứng dụng để gửi email bằng cách dùng Office 365 khi có thể có một tùy chọn sẵn dùng mà không yêu cầu thiết lập một máy chủ bổ sung để chuyển tiếp.

Lưu ý: Hướng dẫn này có thể sửa đổi cho chuyển tiếp SMTP khác bạn có thể có trong tổ chức của bạn.

Những điều bạn cần biết trước khi bắt đầu

 • Ước tính thời gian để hoàn thành: 15 phút

 • Tên miền của bạn tại cơ sở phải được thêm dưới dạng một tên miền được chấp nhận trong Office 365. Ví dụ, nếu tài khoản mà bạn đang chuyển tiếp từ bob@tailspintoys.com, bạn phải thêm tailspintoys.com dưới dạng một tên miền được chấp nhận trong Office 365.

 • Tài khoản tại chỗ của bạn cũng phải là người dùng cấp phép Exchange Online trong Office 365 hoặc địa chỉ email thay thế của người dùng cấp phép Exchange Online. Ví dụ, nếu tài khoản mà bạn đang chuyển tiếp từ printer@tailspintoys.com và bạn muốn chuyển tiếp thông qua bob@contoso.com (người dùng Office 365 ), bạn có thêm printer@tailspintoys.com làm một địa chỉ email thay thế để bob@contoso.com.

Thiết lập Exchange Online là một SMTP chuyển tiếp bằng cách dùng Windows Server 2012

 1. Cài đặt dịch vụ thông tin Internet (IIS)

  1. Trong quản lý máy chủ, chọn Thêm vai trò.

  2. Trên trước khi bạn bắt đầu trang trong trình hướng dẫn thêm vai trò, hãy chọn tiếp theo.

  3. Trên trang chọn kiểu cài đặt, chọn cài đặt dựa trên vai trò hoặc tính năng trên nền tảng.

  4. Trên trang máy chủ đích chọn, chọn chọn một máy chủ từ nhóm máy chủ, và chọn máy chủ sẽ chạy dịch vụ SMTP. Chọn tiếp theo.

  5. Trên trang chọn vai trò máy chủ, chọn Máy chủ Web (IIS), sau đó chọn tiếp theo. Nếu một trang yêu cầu các tính năng bổ sung được hiển thị, chọn Thêm tính năng và sau đó chọn tiếp theo.

  6. Trên trang chọn dịch vụ vai trò, hãy đảm bảo rằng các xác thực cơ bản bên dưới bảo mật được chọn, sau đó chọn tiếp theo.

  7. Trên trang xác nhận các bước sau cài đặt, chọn cài đặt.

 2. Cài đặt SMTP

  1. Mở trình quản lý máy chủ và chọn thêm vai trò và tính năng.

  2. Chọn Vùng chọn máy chủ và đảm bảo rằng máy chủ sẽ chạy máy chủ SMTP được chọn, sau đó chọn các tính năng.

  3. Trên màn hình chọn tính năng, hãy chọn Máy chủ SMTP. Bạn có thể được nhắc để cài đặt cấu phần bổ sung. Nếu đó là trường hợp, hãy chọn Thêm các tính năng yêu cầu và chọn tiếp theo.

  4. Chọn cài đặt. Sau khi quá trình cài đặt kết thúc, bạn có thể phải khởi động dịch vụ SMTP bằng cách dùng dịch vụ đính-trong cho bảng điều khiển quản lý Microsoft (MMC).

 3. Thiết lập SMTP

  1. Mở trình quản lý máy chủ, chọn công cụ, và sau đó chọn tôiInternet thông tin dịch vụ (IIS) 6.0.

  2. Bung rộng máy chủ hiện tại, bấm chuột phải vào Máy chủ ảo SMTP, sau đó chọn thuộc tính.

  3. Trên tab chung, chọn nâng cao > Thêm.

  4. Trong hộp địa chỉ IP, xác định địa chỉ của máy chủ lưu trữ máy chủ SMTP.

  5. Trong hộp cổng, nhập 587 và chọn OK.

  6. Trên tab công cụ truy nhập, hãy làm như sau:

   1. Chọn xác thực và đảm bảo rằng Truy nhập ẩn danh được chọn.

   2. Chọn kết nối > Chỉ các danh sách dưới đây, sau đó xác định địa chỉ IP của các thiết bị mà sẽ kết nối với máy chủ SMTP, chẳng hạn như máy in.

   3. Chọn chuyển tiếp > Chỉ các danh sách dưới đây, sau đó xác định địa chỉ IP của thiết bị chuyển tiếp thông qua máy chủ SMTP này

  7. Trên tab chuyển phát, chọn Đi bảo mật, và sau đó thực hiện các thao tác sau:

   1. Chọn xác thực cơ bản.

   2. Nhập chứng danh của người dùng Office 365 mà bạn muốn dùng để chuyển tiếp SMTP thư.

   3. Chọn mã hóa TLS.

   4. Chọn Kết nối đi, và trong hộp TCP cổng, nhập 587 và chọn OK.

   5. Chọn nâng cao và xác định SMTP.office365.com như máy chủ thông minh.

 4. Khởi động lại IIS dịch vụ và dịch vụ SMTP.

Thiết lập Exchange Online là một SMTP chuyển tiếp bằng cách dùng Windows Server 2008

 1. Cài đặt dịch vụ thông tin Internet (IIS)

  1. Trong quản lý máy chủ, chọn Thêm vai trò.

  2. Trên trước khi bạn bắt đầu trang trong trình hướng dẫn thêm vai trò, hãy chọn tiếp theo.

  3. Trên trang chọn vai trò máy chủ, chọn Máy chủ Web (IIS) và chọn cài đặt.

  4. Chọn tiếp cho đến khi bạn truy cập trang chọn dịch vụ vai trò.

  5. Ngoài những gì đã được chọn, hãy đảm bảo rằng ODBC ghi nhật ký, IIS Metabase tương thích, và IIS 6 quản lý bảng điều khiển được chọn và sau đó chọn tiếp theo.

  6. Khi bạn được nhắc để cài đặt IIS, chọn cài đặt. Bạn có thể cần phải khởi động lại máy chủ sau khi quá trình cài đặt kết thúc.

 2. Cài đặt SMTP

  1. Mở trình quản lý máy chủ và chọn thêm vai trò và tính năng.

  2. Trên màn hình chọn tính năng, hãy chọn Máy chủ SMTP. Bạn có thể được nhắc để cài đặt cấu phần bổ sung. Nếu đó là trường hợp, hãy chọn Thêm các tính năng yêu cầu và chọn tiếp theo.

  3. Chọn cài đặt. Sau khi quá trình cài đặt kết thúc, bạn có thể phải khởi động dịch vụ SMTP bằng cách dùng dịch vụ đính-trong cho bảng điều khiển quản lý Microsoft (MMC).

 3. Thiết lập SMTP

  1. Chọn bắt đầu > công cụ quản trị > Dịch vụ thông tin Internet (IIS) 6.0.

  2. Bung rộng máy chủ hiện tại, bấm chuột phải vào Máy chủ ảo SMTP, sau đó chọn thuộc tính.

  3. Trên tab chung, chọn nâng cao > Thêm.

  4. Trong hộp địa chỉ IP, xác định địa chỉ của máy chủ lưu trữ máy chủ SMTP.

  5. Trong hộp cổng, nhập 587 và chọn OK.

  6. Trên tab công cụ truy nhập, hãy làm như sau:

   1. Chọn xác thực và đảm bảo rằng Truy nhập ẩn danh được chọn.

   2. Chọn kết nối > chỉ các danh sách bên dưới, sau đó xác định địa chỉ IP của các thiết bị mà sẽ kết nối với máy chủ SMTP, chẳng hạn như máy in.

   3. Chọn chuyển tiếp > chỉ các danh sách bên dưới, sau đó xác định địa chỉ IP của thiết bị chuyển tiếp thông qua máy chủ SMTP này

  7. Trên tab chuyển phát, chọn Đi bảo mật, và sau đó thực hiện các thao tác sau:

   1. Chọn xác thực cơ bản.

   2. Nhập chứng danh của người dùng Office 365 mà bạn muốn dùng để chuyển tiếp SMTP thư.

   3. Chọn mã hóa TLS.

   4. Chọn Kết nối đi và trong hộp TCP cổng, nhập 587 và chọn OK.

   5. Chọn nâng cao và xác định SMTP.office365.com như máy chủ thông minh.

 4. Khởi động lại IIS dịch vụ và dịch vụ SMTP.

Làm thế nào để bạn biết được việc này hiệu quả?

Bạn có thể kiểm tra các dịch vụ chuyển tiếp SMTP mà không dùng một thiết bị hoặc ứng dụng LOB riêng biệt.

Để kiểm tra các dịch vụ chuyển tiếp SMTP, hãy dùng các bước sau đây.

 1. Tạo một tệp văn bản bằng cách dùng Notepad hoặc trình soạn văn bản khác. Tệp phải chứa mã sau đây. Thay thế nguồn và đích địa chỉ email với các địa chỉ mà bạn sẽ sử dụng để chuyển tiếp SMTP.

  FROM: <source email address>
  TO: <destination email address>
  SUBJECT: Test email
  
  This is a test email sent from my SMTP server
  
 2. Lưu tệp văn bản theo Email.txt.

 3. Sao chép tệp Email.txt vào thư mục sau đây: C:\InetPub\MailRoot\Pickup.

 4. Sau khi một thời gian ngắn, tệp sẽ tự động di chuyển vào thư mục C:\InetPub\MailRoot\Queue. Khi máy chủ SMTP mang đến thư, tệp sẽ tự động bị xóa khỏi thư mục cục bộ.

  Cảnh báo: Nếu máy chủ SMTP không thể gửi thư, báo cáo không chuyển phát (NDR) được tạo trong thư mục C:\InetPub\MailRoot\BadMail. Bạn có thể dùng NDR này để chẩn đoán các vấn đề chuyển.

Chủ đề Liên quan

Khắc phục sự cố email được gửi từ máy in và ứng dụng nghiệp vụ
làm thế nào để thiết lập một thiết bị đa chức năng hoặc ứng dụng để gửi email bằng cách dùng Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×