Làm thế nào để biết một chữ ký số có đáng tin cậy không

Chữ ký số và chứng chỉ số đóng vai trò quan trọng trong bảo mật phần mềm. Bài viết này mô tả cách xem thông tin cho biết khi chữ ký số và chứng chỉ số liên kết hợp lệ.

Để tìm hiểu về chữ ký số, hãy xem mục Chứng chỉ và chữ ký số.

Trong bài viết này

Độ tin cậy của chữ ký số và chứng chỉ số trong Word, Excel hoặc PowerPoint

Làm thế nào để biết một chữ ký số có đáng tin cậy không

Chữ ký số không hợp lệ

Chữ ký số với lỗi có thể khôi phục được

Chữ ký số từng phần

Chữ ký số là gì?

Độ tin cậy của chữ ký số và chứng chỉ số trong Word, Excel hoặc PowerPoint

Sử dụng các hướng dẫn sau để xem dữ liệu chứng chỉ được liên kết chữ ký số để xác minh độ tin cậy.

 1. Mở tài liệu Word, bảng tính Excel hoặc bản trình bày PowerPoint có chữ ký số.

 2. Bấm đúp vào dòng chữ ký.

  Lưu ý: Nếu không có dòng chữ ký, hãy bấm vào nút Chữ ký màu đỏ. Ngăn Chữ ký sẽ xuất hiện. Trên tên chữ ký, bấm vào mũi tên xuống. Chọn Chi tiết Chữ ký.

  Sau đây là hình ảnh ví dụ về nút Chữ ký.

  Nút Chữ ký màu đỏ

 3. Hộp thoại Chi tiết Chữ ký sẽ xuất hiện.

 4. Để biết thêm thông tin về chứng chỉ, bấm Xem.

 5. Hộp thoại Chứng chỉ sẽ xuất hiện.

 6. Trên tab Chung, bạn có thể xác định những thông tin sau về chứng chỉ:

  • Được cấp cho    Người được cấp chứng chỉ này

  • Đơn vị cấp    Tổ chức cấp chứng chỉ này

  • Hợp lệ từ / đến    Thời gian hiệu lực của chứng chỉ

 7. Trên tab Chi tiết, bạn sẽ thấy các chi tiết như:

  • Phiên bản

  • Số sê-ri

  • Người cấp

  • Chủ đề

  • Khóa công khai

 8. Trên tab Đường dẫn Chứng chỉ, bạn có thể xác định nguồn gốc và trạng thái chứng chỉ.

Sau đây là hình ảnh ví dụ về hộp thoại Chứng chỉ.

Hộp thoại chứng chỉ

Đầu Trang

Làm thế nào để biết một chữ ký số có đáng tin cậy không

Chữ ký đáng tin cậy sẽ hợp lệ trên tài khoản người dùng, trên máy tính tuyên bố chữ ký hợp lệ. Nếu chữ ký được mở trên một máy tính khác hay tài khoản khác, chữ ký có thể không hợp lệ do tài khoản đó không tin tưởng người cấp chứng chỉ. Ngoài ra, để một chữ ký hợp lệ, tính toàn vẹn mã hóa của chữ ký phải nguyên vẹn. Điều này có nghĩa là nội dung đã ký không bị giả mạo và chứng chỉ ký chưa hết hạn hay bị thu hồi.

Đầu Trang

Chữ ký số không hợp lệ

Trong Word 2010, PowerPoint 2010 và Excel 2010, chữ ký số không hợp lệ được thể hiện bằng văn bản màu đỏ trong ngăn Chữ ký và dấu X màu đỏ trên hộp thoại Chi tiết Chữ ký. Nguyên nhân khiến chữ ký số không hợp lệ gồm:

 • Chữ ký số bị hỏng vì nội dung chữ ký bị giả mạo.

 • Chứng chỉ không được cấp bởi một cơ quan cấp chứng chỉ (CA) tin cậy. Ví dụ: chứng chỉ có thể là chứng chỉ tự ký. Trong trường hợp này, bạn phải chọn tin tưởng một người cấp không tin cậy để khiến chữ ký hợp lệ trở lại.

 • Chứng chỉ được dùng để tạo chữ ký đã bị thu hồi, không còn tem thời gian nữa.

Sau đây là hình ảnh ví dụ về ngăn Chữ ký với chữ ký không hợp lệ.

Ngăn Chữ ký với chữ ký không hợp lệ

Xem hộp thoại Chữ ký Số

 1. Mở tệp có chứa chữ ký số bạn muốn xem.

 2. Bấm vào tab Tệp. Dạng xem Backstage của Microsoft Office sẽ xuất hiện.

 3. Bấm vào tab Thông tin, rồi bấm Xem Chữ ký. Ngăn Chữ ký sẽ xuất hiện.

 4. Trong danh sách, trên tên chữ ký, bấm vào mũi tên xuống. Chọn Chi tiết Chữ ký.

 5. Hộp thoại Chi tiết Chữ ký sẽ xuất hiện.

Sau đây là hình ảnh ví dụ về hộp thoại Chi tiết Chữ ký.

Hộp thoại Chi tiết Chữ ký

Khi chữ ký số không hợp lệ

Khi chữ ký số và chứng chỉ số liên kết không hợp lệ:

 • Liên hệ với người ký rồi cho họ biết đã xảy ra vấn đề về chữ ký.

 • Thông báo cho người quản trị hệ thống phụ trách cơ sở hạ tầng bảo mật tổ chức của bạn.

 • Chúng tôi khuyên bạn không nên hạ thấp cài đặt mức bảo mật.

 • Bạn có thể Thêm, loại bỏ hoặc xem nhà phát hành đáng tin cậy.

Đầu Trang

Chữ ký số với lỗi có thể khôi phục được

Trong Office 2010, có một danh mục phân loại mới cho chữ ký số. Ngoài hợp lệ và không hợp lệ, trong Office 2010, chữ ký còn có thể là chữ ký với lỗi có thể khôi phục được, nghĩa là xảy ra lỗi gì đó với chữ kỳ. Tuy nhiên, lỗi có thể được khắc phục để khiến chữ ký hợp lệ trở lại. Có ba kịch bản cho lỗi có thể khôi phục:

 • Vì bộ kiểm chứng ngoại tuyến (đã ngắt kết nối Internet) nên không thể kiểm tra dữ liệu thu hồi chứng chỉ hoặc để xác minh tem thời gian nếu chúng xuất hiện.

 • Chứng chỉ được dùng để tạo chữ ký đã hết hạn và không có tem thời gian.

 • Cơ quan cấp chứng chỉ gốc đã cấp chứng chỉ không đáng tin cậy.

Sau đây là hình ảnh ví dụ về ngăn Chữ ký với lỗi có thể khôi phục.

Ngăn Chữ ký, lỗi có thể khôi phục

Quan trọng: Nếu bạn gặp lỗi có thể khôi phục, hãy liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn, họ có thể thay đổi trạng thái chữ ký thành hợp lệ.

Đầu Trang

Chữ ký số từng phần

Trong Office 2010, chữ ký số hợp lệ sẽ xuất hiện ở một số phần nhất định trong tệp. Tuy nhiên, bạn có thể tạo chữ ký xuất hiện trong ít phần được yêu cầu hơn. Chữ ký từng phần này hợp lệ về mặt mã hóa.

Office có thể đọc được những chữ ký này. Tuy nhiên, chúng có thể không được tạo ra bởi một chương trình Office. Nếu bạn gặp chữ ký từng phần và không chắc nên làm tiếp như thế nào, hãy liên hệ với người quản trị CNTT để giúp xác định nguồn gốc chữ ký.

Đầu Trang

Chữ ký số là gì?

Chữ ký số được dùng để xác thực thông tin số — chẳng hạn như tài liệu, thư email và macro — bằng cách sử dụng mã hóa máy tính. Chữ ký số sẽ giúp thiết lập những đảm bảo sau:

 • Tính xác thực    Chữ ký số sẽ giúp đảm bảo người ký tên là người tuyên bố.

 • Tính toàn vẹn    Chữ ký số sẽ giúp đảm bảo nội dung không bị thay đổi hay giả mạo kể từ khi có chữ ký số.

 • Không bác bỏ    Chữ ký số sẽ giúp chứng minh nguồn gốc của nội dung đã ký với tất cả các bên. "Bác bỏ" nói đến hành động người ký tên từ chối mọi liên quan với nội dung đã ký.

Để tạo ra những đảm bảo này, người tạo nội dung phải ký tên điện tử trên nội dung, sử dụng một chữ ký đáp ứng những tiêu chí sau đây:

 • Chữ ký số hợp lệ.

 • Chứng chỉ liên kết với chữ ký điện tử đó vẫn còn hiệu lực (chưa hết hạn).

 • Cá nhân hoặc tổ chức ký, còn được gọi là người phát hành, đáng tin cậy.

 • Chứng chỉ liên kết với chữ ký số đó được cấp cho người phát hành ký bởi một cơ quan cấp chứng chỉ (CA) có uy tín.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×