Làm phong phú hơn văn bản của bạn với đồ họa SmartArt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đồ họa SmartArt thêm màu, hình dạng và nhấn mạnh vào văn bản và dữ liệu của bạn, và chúng là một cách nhanh chóng để sử dụng. Bạn có thể dễ dàng thử nhiều đồ họa SmartArt để xem nào phù hợp nhất với bắt điểm của bạn. Sơ đồ tổ chức? Một đường thời gian? Quy trình với nhiệm vụ tuần tự? Mục liên tiếp không? Với đồ họa SmartArt, bạn có thể thử nghiệm rất giống như bạn muốn với định dạng khác nhau và kiểu. Bạn có thể xem trước kiểu trước khi chọn một, vì vậy bạn không cần phải áp dụng kiểu lặp đi lặp lại để tìm thấy bạn muốn. Và sau khi bạn áp dụng kiểu dáng bạn có thể tùy chỉnh nó bằng màu sắc, hiệu ứng hoạt hình, hiệu ứng như bóng đổ, góc xiên, và vầng sáng, và nhiều hơn nữa. Xem bản demo để xem là cách dễ dàng thêm chiều và ảnh hưởng đến văn bản của bạn.

Cách thực hiện:

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×