Làm mới hoặc thêm dữ liệu Power Map

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Khi dữ liệu mà bạn sử dụng cho bản đồ của mình thay đổi, thì bạn có thể làm mới dữ liệu theo cách thủ công trong Power Map. Những thay đổi này sẽ được phản ánh trên bản đồ của bạn. Đây là cách thực hiện:

  • Trong Power Map, hãy bấm Nhà > Làm mới Dữ liệu.

Làm mới Dữ liệu trên tab Nhà

Thêm dữ liệu vào Power Map

Để thêm dữ liệu mới vào Power Map của bạn:

  1. Trong Power Map, đi đến bản đồ mà bạn muốn thêm dữ liệu vào.

  2. Để mở cửa sổ Power Map, bấm vào Excel và chọn dữ liệu trang tính mà bạn muốn thêm vào.

  3. Trên ribbon Excel, hãy bấm Chèn > mũi tên Bản đồ > Thêm Dữ liệu được Chọn vào Power Map.

Lệnh Thêm Dữ liệu được Chọn vào Power Map

Power Map của bạn sẽ tự động cập nhật để hiển thị dữ liệu bổ sung.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×