Làm mới hoặc thêm dữ liệu bản đồ 3D

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi dữ liệu bạn dùng để thay đổi bản đồ của bạn, bạn có thể làm mới theo cách thủ công trong bản đồ 3D. Những thay đổi đó sẽ được phản ánh trên bản đồ của bạn. Đây là cách:

  • Trong bản đồ 3D, bấm trang đầu > Làm mới dữ liệu.

Làm mới Dữ liệu trên tab Nhà

Thêm dữ liệu vào Power Map

Để thêm dữ liệu mới của bạn 3D bản đồPower Map:

  1. Trong bản đồ 3D, đi tới bản đồ bạn muốn thêm dữ liệu vào.

  2. Để mở cửa sổ bản đồ 3D, bấm vào Excel và chọn dữ liệu trang tính bạn muốn thêm.

  3. Trên ribbon Excel, hãy bấm Chèn > mũi tên Bản đồ > Thêm Dữ liệu được Chọn vào Power Map.

Lệnh Thêm Dữ liệu được Chọn vào Power Map

Bản đồ 3D của bạn sẽ tự động Cập Nhật để hiển thị dữ liệu bổ sung.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×