Làm mới hoặc thêm dữ liệu bản đồ 3D

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi dữ liệu bạn dùng để thay đổi bản đồ của bạn, bạn có thể làm mới theo cách thủ công trong bản đồ 3D. Những thay đổi đó sẽ được phản ánh trên bản đồ của bạn. Đây là cách:

  • Trong bản đồ 3D, bấm trang đầu > Làm mới dữ liệu.

Làm mới Dữ liệu trên tab Nhà

Thêm dữ liệu vào Power Map

Để thêm dữ liệu mới của bạn 3D bản đồPower Map:

  1. Trong bản đồ 3D, đi tới bản đồ bạn muốn thêm dữ liệu vào.

  2. Để mở cửa sổ bản đồ 3D, bấm vào Excel và chọn dữ liệu trang tính bạn muốn thêm.

  3. Trên ribbon Excel, hãy bấm Chèn > mũi tên Bản đồ > Thêm Dữ liệu được Chọn vào Power Map.

Lệnh Thêm Dữ liệu được Chọn vào Power Map

Bản đồ 3D của bạn sẽ tự động Cập Nhật để hiển thị dữ liệu bổ sung.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×