Làm mới dữ liệu trong Visio Online

Khi xem một sơ đồ, bạn có thể làm mới dữ liệu trong sơ đồ để xem mọi bản cập nhật được thực hiện cho nguồn dữ liệu được liên kết đó. Với khả năng làm mới dữ liệu, sơ đồ của bạn giống như một bảng điều khiển trực tiếp mà bạn và nhóm của bạn có thể tham khảo liên tục.

Hình ảnh khái niệm cho thấy liên kết giữa tệp Visio và nguồn dữ liệu của tệp.

Tạo kết nối dữ liệu

 1. Trước khi bạn bắt đầu:

  • Chọn một nguồn dữ liệu, sổ làm việc Excel được tải lên SharePoint Online hoặc danh sách SharePoint.

  • Lưu URL của nguồn dữ liệu.

 2. Mở sơ đồ trong Visio 2013 trở lên và liên kết hình với nguồn dữ liệu bằng URL đã lưu trong bước 1. Để biết thêm thông tin, hãy xem Nhập dữ liệu vào hình trong bản vẽ.

 3. Sau khi bạn đã liên kết thành công nguồn dữ liệu, hãy tải sơ đồ của bạn lên SharePoint Online. Đảm bảo rằng nguồn dữ liệu và sơ đồ cùng nằm trong một site SharePoint. Để biết thêm thông tin về việc tải lên, hãy xem Tải một thư mục hoặc tệp lên thư viện tài liệu.

 4. Chia sẻ liên kết của sơ đồ đã tải lên với các đồng nghiệp của bạn, giờ họ có thể xem dữ liệu cập nhật nhất trong bảng điều khiển. Để biết thêm thông tin về việc chia sẻ, hãy xem mục Chia sẻ một sơ đồ hoặc hội thoại trong Visio Online.

Làm mới dữ liệu trong sơ đồ của bạn

 1. Mở sơ đồ để xem. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Xem, tạo và chỉnh sửa sơ đồ trong Visio Online.

  Bạn sẽ thấy thông báo cảnh báo đã vô hiệu hóa tính năng Làm mới như sau:

  Thông báo cảnh báo đã vô hiệu hóa tính năng làm mới trong Bản xem trước Công khai Visio Online.
 2. Để cho phép làm mới, chọn Cho phép Làm mới.

 3. Để biết thêm thông tin về kết nối dữ liệu, hãy chọn Chi tiết.

 4. Chọn Làm mới Dữ liệu để làm mới tất cả các nguồn dữ liệu trong sơ đồ.

  Tùy chọn Làm mới Dữ liệu trong Bản xem trước Công khai Visio Online

  Nếu lệnh Làm mới Dữ liệu không sẵn dùng (bị mờ hoặc có màu xám mờ) thì không có kết nối dữ liệu được liên kết với các hình trên trang hiện tại và các trang khác hoặc sơ đồ là sơ đồ Công cụ trực quan hóa Dữ liệu.

Khi xảy ra xung đột dữ liệu

Xung đột có thể xảy ra nếu bạn muốn thay đổi nguồn dữ liệu, chẳng hạn như xóa các hàng được liên kết hoặc tạo hàng mới có cùng một mã định danh duy nhất với một hàng khác. Trong cả hai trường hợp, khi bạn đang xem sơ đồ, lệnh Làm mới Dữ liệu không thể làm mới dữ liệu trong tất cả các hình vì lệnh này không còn khớp mỗi hình với một hàng. Nếu xảy ra xung đột như vậy, cửa sổ Xung đột Làm mới sẽ xuất hiện. Nếu bạn thấy cảnh báo này, hãy mở tệp Visio trong ứng dụng và giải quyết vấn đề.

Làm mới sơ đồ Công cụ trực quan hóa Dữ liệu

Khi đang xem sơ đồ Công cụ trực quan hóa Dữ liệu, bạn không thể làm mới sơ đồ bằng lệnh Làm mới. Để xem dữ liệu Excel mới nhất trong sơ đồ, hãy mở sơ đồ trong Visio 2016 trở lên, chọn bộ chứa sơ đồ, rồi chọn Dữ liệu > Làm mới.

Xem Thêm

Tổng quan về nhập dữ liệu vào Visio

Mẹo và thủ thuật để liên kết dữ liệu

Tạo sơ đồ Công cụ trực quan hóa Dữ liệu

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×