KURT (Hàm KURT)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm KURT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về hệ số nhọn của tập dữ liệu. Hệ số nhọn biểu thị đặc điểm nhọn hoặc phẳng tương ứng của một phân bố so với phân bố thông thường. Hệ số nhọn dương chỉ báo một phân bố tương đối nhọn. Hệ số nhọn âm chỉ báo một phân bố tương đối phẳng.

Cú pháp

KURT(number1, [number2], ...)

Cú pháp hàm KURT có các đối số sau đây:

 • Number1, number2, ...    Number1 là bắt buộc, các số tiếp theo là tùy chọn. 1 đến 255 đối số mà bạn muốn tính toán hệ số nhọn. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng đơn hay tham chiếu tới một mảng thay thế cho các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

 • Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

 • Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

 • Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.

 • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

 • Nếu có ít hơn bốn điểm dữ liệu, hoặc nếu độ lệch chuẩn của mẫu bằng không, thì hàm KURT trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

 • Hệ số nhọn được xác định là:

  Phương trình

  trong đó s là độ lệch chuẩn mẫu.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Công thức

Mô tả

Kết quả

=KURT(A2:A11)

Hệ số nhọn của tập dữ liệu trên đây

-0,151799637

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×