Kiểm xuất và kiểm nhập tài liệu trong một công cụ tài liệu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể kiểm xuất và kiểm nhập tài liệu trong một thư viện tài liệu không gian làm việc SharePoint giống như trên máy chủ SharePoint.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu thêm về cách thực hiện các hoạt động điều khiển nguồn trong không gian làm việc SharePoint

Kiểm xuất tài liệu

Kiểm nhập tài liệu

Loại bỏ kiểm xuất

Tìm hiểu thêm về cách thực hiện các hoạt động điều khiển nguồn trong không gian làm việc SharePoint

Giống như trên SharePoint site, là nó không hẳn là cần thiết để kiểm xuất tài liệu để chỉnh sửa chúng. Nếu bạn mở, sửa và lưu các thay đổi tài liệu, những cập nhật của bạn sẽ tự động nhận được tải lên máy chủ SharePoint tại đồng bộ hóa tiếp theo. Không có lợi ích xóa một chỉnh sửa tài liệu mà không chọn chúng: mỗi khi bạn lưu bản Cập Nhật vào tài liệu, các bản Cập Nhật có thể được tải lên máy chủ cho người dùng khác để đọc. Ngược lại, nếu bạn kiểm xuất tài liệu, bất kỳ Cập Nhật bạn thực hiện đang không được tải lên SharePoint site cho đến khi bạn kiểm nhập.

Có thể bạn xem xét kiểm xuất tài liệu vì bất kỳ lý do nào sau đây:

 • Bạn muốn ngăn nhiều người sửa cùng một tài liệu và gây nên xung đột chỉnh sửa.

  Những người khác có thể sửa quyền truy nhập vào cùng một tài liệu trực tiếp trên trang SharePoint. Nếu bạn xem các tài liệu trong SharePoint workspace, những người khác vẫn có thể xem một phiên bản chỉ đọc của nó, nhưng bạn chỉ có thể sửa chúng.

 • Bạn muốn tải cập nhật lên tài liệu chỉ sau khi đã sửa xong.

  Nếu bạn đang tạo đáng kể sửa vào một tài liệu, bạn có thể muốn giữ các bản Cập Nhật chưa được công bố cho đến khi bạn đã hoàn tất công việc của bạn.

Đầu trang

Kiểm xuất tài liệu

 1. Lựa chọn tài liệu bạn muốn kiểm xuất.

 2. Trên tab Trang chủ, bấm Kiểm Xuất.

  Mũi tên kiểm xuất màu lục được nối với các tệp đã chọn để cho biết là hiện chúng được kiểm xuất cho bạn.

Đầu trang

Kiểm nhập tài liệu

 1. Lựa chọn tài liệu bạn muốn kiểm nhập.

 2. Trên tab Trang chủ, bấm Kiểm Nhập.

Đầu trang

Loại bỏ kiểm xuất

Đôi khi, bạn có thể quyết định rằng bạn không muốn giữ các bản Cập Nhật bạn đã thực hiện trong tài liệu đã kiểm xuất, và do đó bạn muốn khôi phục tài liệu với phiên bản trước khi bạn đã kiểm xuất. Trong trường hợp này, bạn có thể chỉ cần bỏ kiểm xuất.

 1. Chọn tài liệu mà bạn muốn loại bỏ kiểm xuất.

 2. Trên tab Trang chủ, bấm Loại bỏ Kiểm Xuất.

 3. Bấm Có để xác nhận bạn muốn loại bỏ các thay đổi mà bạn chưa kiểm nhập.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×