Kiểm xuất, kiểm nhập hoặc bỏ thay đổi đối với các tệp trong một thư viện

Kiểm xuất, kiểm nhập hoặc bỏ thay đổi đối với các tệp trong một thư viện

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi vào một tệp trên một trang và bạn muốn bảo đảm không ai khác có thể sửa nó, hãy xem tệp. Khi bạn đã kiểm xuất tệp, bạn có thể sửa nó trực tuyến hoặc ngoại tuyến, và lưu nó — nhiều lần, nếu cần thiết. Chủ đề này cho biết cách để kiểm xuất, kiểm nhập và loại bỏ thay đổi bạn thực hiện với các tệp trong thư viện SharePoint. Hãy xem hàng đầu câu hỏi về kiểm nhập, kiểm xuất và phiên bản cho câu trả lời cho câu hỏi thường gặp.

Cụm nút bên dưới phần mở & kiểm xuất tệp ruy-băng

Khi bạn hoàn thành sửa và kiểm nhập tệp trở lại thư viện, người khác có thể nhìn thấy các thay đổi của bạn và sửa tệp, nếu họ có quyền. Và, nếu bạn quyết định không thực hiện hoặc giữ lại bất kỳ thay đổi nào trong tệp, bạn có thể chỉ cần loại bỏ việc kiểm xuất của mình để bạn không làm ảnh hưởng đến lịch sử phiên bản.

Mẹo: Nếu bạn muốn sửa tài liệu Office cùng lúc với những người khác (còn được gọi là đồng tác giả), không kiểm tra tài liệu. Chỉ cần mở và chỉnh sửa nó. Chúng tôi khuyên bạn nên bật lập phiên bản cho thư viện đầu tiên, mặc dù, chỉ trong trường hợp người khác gặp lỗi sau này và bạn cần để khôi phục Phiên bản trước của tài liệu. Để biết thêm thông tin về tính năng đồng tác giả, hãy xem tài liệu cộng tác và đồng tác giả.

Khi bạn muốn kiểm tra và sửa tài liệu, cho dù đó làm việc trực tuyến, hoặc tải xuống, thực hiện theo trình tự sau đây:

 • Kiểm tra tài liệu

 • Tải xuống hoặc mở tài liệu trong ứng dụng trực tuyến

 • Sửa tài liệu

 • Tải tài liệu hoặc lưu nó từ ứng dụng trực tuyến

 • Kiểm nhập tài liệu

Một số thư viện được thiết lập để yêu cầu kiểm xuất các tệp. Nếu yêu cầu kiểm xuất, bạn sẽ được nhắc kiểm xuất bất kỳ tệp nào bạn muốn sửa. Khi bạn đã kết thúc với tệp, bạn cần phải kiểm nhập lại tệp này hoặc loại bỏ kiểm xuất.

Nếu không có yêu cầu kiểm xuất trong thư viện, bạn không cần phải kiểm xuất tệp miễn là bạn không cho phép người khác sửa cùng lúc với bạn.

Mẹo: Nếu nhóm của bạn dự định dùng đồng tác giả, chúng tôi khuyên bạn nên bật lập phiên bản chính tối thiểu trong thư viện, chỉ trong trường hợp người gặp lỗi và tải lên tài liệu cùng tên trong một thư viện nơi tất cả mọi người đồng tác giả. Cách này, nếu bạn mất thay đổi, bạn có thể khôi phục Phiên bản trước của tài liệu. Hãy xem bật và cấu hình lập phiên bản cho một danh sách hoặc thư viện để biết thêm thông tin.

 1. Đi tới thư viện nơi lưu tệp của bạn. Nếu bạn đang tìm ở dạng xem của thư viện trên một trang khác, bạn có thể phải bấm vào tiêu đề của thư viện đầu tiên. Ví dụ, bạn có thể phải bấm tài liệu đầu tiên để đến thư viện tài liệu .

 2. Chọn tệp hoặc những tệp bạn muốn để kiểm xuất, và bấm tệp , rồi bấm Kiểm xuất.

  Nút với công cụ Mẹo mở kiểm xuất

  Lưu ý: 

  • Khi tệp được kiểm xuất, biểu tượng bên cạnh tên tệp một phần che phủ bởi một mũi tên màu xanh lá cây, trỏ xuống ảnh biểu tượng . Điều này sẽ cho bạn hoặc bất kỳ ai khác, tệp được kiểm xuất. Nếu bạn trỏ đến biểu tượng của bất kỳ tệp đã kiểm xuất, bạn có thể nhìn thấy tên của tài liệu và tên của người mà ai đó đã kiểm xuất.

Khi bạn kiểm xuất tài liệu, bạn vẫn cần phải mở tệp, hãy tải xuống hoặc sửa nó trực tuyến. Khi bạn kiểm xuất tài liệu, nó chỉ sẽ đặt nó như vậy chỉ bạn có thể làm gì với tệp. Nếu bạn chỉ muốn xem nó, hãy bấm đúp vào tên tài liệu để mở nó trong Office 365.

Trong khi không được khuyên dùng, bạn có thể lý thuyết kiểm xuất một tệp và để lại nó kiểm xuất vĩnh để không ai khác có thể thay đổi nó. Tuy nhiên, có những tốt hơn cách thực hiện điều đó. Để giữ cho ai đó từ chỉnh sửa một tệp, nhưng vẫn có thể chia sẻ nó, cung cấp cho người đó hoặc nhóm dạng xem quyền chỉ, bạn thực hiện khi bạn ban đầu chia sẻ nó. Hãy xem chia sẻ ý tưởng, site, và nội dung để biết thêm thông tin.

Khi bạn kiểm xuất một tệp, tệp chỉ được đánh dấu là được kiểm xuất. Cho đến khi bạn thực sự Hãy tải xuống hoặc sửa nó trực tuyến, gì sẽ xảy ra với tệp đó. Bạn có thể sửa nó trong ứng dụng trực tuyến, chẳng hạn như Excel hoặc Word online, hoặc tải xuống tệp ổ đĩa cục bộ của bạn để làm việc ngoại tuyến.

Để mở tài liệu trực tuyến mà không cần tải xuống, hãy làm theo các bước sau đây:

Mở của bạn kiểm xuất tài liệu trực tuyến trong Office 365

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm chuột phải vào tài liệu, và bấm "Mở trong Word Web App", hoặc một chương trình thích hợp Office 365 trực tuyến (Excel, PowerPoint, v.v.).

  • Bấm vào dấu chấm lửng () bên cạnh tài liệu, bấm vào dấu chấm lửng () một lần nữa, và sau đó bấm mở trong Word Web App (hoặc chương trình Office 365 phù hợp.)

 2. Khi bạn thực hiện xong, hãy lưu tệp hoặc đóng ứng dụng (ứng dụng Office 365 tự động lưu).

 3. Kiểm tra tệp trở lại.

Để tải xuống các tệp, hãy làm theo các bước sau đây:

Tải xuống của bạn kiểm xuất tệp

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm chuột phải vào tài liệu và sau đó bấm tải xuống.

  • Chọn tệp, sau đó bấm tải xuống bản sao từ ruy-băng tệp.

  • Bấm vào dấu chấm lửng (), bấm hình elip () một lần nữa và sau đó bấm tải xuống bản sao.,

 2. Ở dưới cùng của trình duyệt, bấm lưu. Bấm mở hoặc Mở thư mục để xem tệp sau khi được tải xuống. Theo mặc định, tệp sẽ nằm trong thư mục tải xuống của bạn.

Tệp của bạn và bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện với chúng, sẽ không sẵn dùng cho đồng nghiệp của bạn cho đến khi bạn kiểm nhập tệp trở lại thư viện.

Nếu bạn đã tải tài liệu của bạn để làm việc trên máy cục bộ, bạn sẽ muốn tải lên trước khi kiểm tra nó. trong. Hãy xem tải tệp lên thư viện để xem cách thực hiện việc này.

 1. Đi tới thư viện nơi lưu tệp của bạn. Nếu bạn đang tìm ở dạng xem của thư viện trên một trang khác, bạn có thể phải bấm vào tiêu đề của thư viện đầu tiên. Ví dụ, bạn có thể phải bấm tài liệu đầu tiên để đến thư viện tài liệu .

 2. Chọn tệp hoặc những tệp bạn muốn kiểm nhập, hãy bấm tệp và sau đó bấm Kiểm nhập.

  kiểm tra tài liệu trong các nút và công cụ Mẹo
 3. Nếu bạn muốn thực hiện một tạm thời kiểm nhập để bạn có thể tiếp tục làm việc trên tệp, bấm trong khu vực Giữ lại kiểm xuất . Nếu không, để không được chọn.

  Hộp thoại kiểm nhập

 4. Trong vùng Chú thích, hãy thêm chú thích về những thay đổi bạn đã thực hiện. Bước này là tùy chọn nhưng được khuyến cáo như là một kinh nghiệm tốt. Chú thích kiểm nhập đặc biệt hữu ích khi nhiều người làm việc trên một tệp. Hơn nữa, nếu các phiên bản được theo dõi trong tổ chức của bạn, chú thích sẽ trở thành một phần của lịch sử phiên bản, điều này có thể quan trọng với bạn trong tương lai, nếu bạn cần khôi phục một phiên bản cũ của tệp.

 5. Bấm OK. Mũi tên màu xanh lá cây biến mất khỏi biểu tượng tệp khi tệp được kiểm nhập trở lại.

Nếu bạn kiểm xuất một tệp nhưng không thay đổi nó, hoặc bạn thực hiện thay đổi nhưng bạn không muốn giữ lại, bạn có thể chỉ cần loại bỏ kiểm xuất thay vì lưu tệp. Nếu tổ chức của bạn theo dõi các phiên bản, một phiên bản mới được tạo ra mỗi khi bạn kiểm nhập một tệp trở lại thư viện. Bằng cách loại bỏ kiểm xuất, bạn có thể tránh việc tạo phiên bản mới khi bạn chưa thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho tệp.

 1. Chuyển đến thư viện lưu tệp. (Nếu bạn đang xem một dạng xem của thư viện trên một trang khác, bạn có thể phải bấm vào tiêu đề của thư viện trước. Ví dụ, trước tiên bạn có thể phải bấm Tài liệu để chuyển đến thư viện Tài liệu.)

 2. Chọn tệp hoặc những tệp bạn muốn loại bỏ thay đổi, bấm tệp và sau đó bấm Loại bỏ kiểm xuất.
  Tài liệu SPO bỏ kiểm xuất nút

 3. Bấm OK để hoàn tất việc loại bỏ kiểm xuất. Mũi tên màu xanh lá cây biến mất khỏi biểu tượng tệp khi tệp được kiểm nhập lại.

Thường là người dùng SharePoint của bạn sẽ kiểm tra tài liệu trong và ngoài trong một manor chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu ai đó đã kiểm xuất tài liệu và lá công ty hoặc đi nghỉ phép, nó có thể chặn các người dùng cần làm việc trên các tệp. Nếu bạn có toàn quyền kiểm soát, bạn có thể kiểm tra tệp trở lại trong mà đã được kiểm xuất bởi những người khác. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Nếu bạn có toàn quyền kiểm soát, làm theo hướng dẫn để kiểm nhập tệp.

 2. Khi bạn bấm OK trong hộp thoại kiểm nhập, bạn sẽ nhận được một hộp thoại cảnh báo có tệp được kiểm xuất cho người dùng khác. Bấm OK nếu bạn muốn ghi đè lên và kiểm nhập.

  ảnh chụp màn hình của các cảnh báo về kiểm nhập tệp người dùng khác

Nếu bạn cần để lấy được tệp nhưng nó được kiểm xuất, bạn có thể xem người dùng nào có nó kiểm tra để bạn có thể liên hệ với họ. Để xem người dùng, hãy di chuột con trỏ chuột lên biểu tượng của tài liệu để mách nước bật lên có chứa tên của người dùng có nó được kiểm xuất.

bật lên khi bạn di chuột qua biểu tượng tài liệu

Bạn có thể kiểm tra tệp trong một người tại một thời gian, hoặc trong một lô. Khi bạn kiểm tra nhiều tệp trong, họ sẽ tất cả có cùng một thiết đặt để vẫn giữ lại kiểm xuất, hoặc chú thích. Hãy làm theo các bước sau đây.

 1. Trong thư viện tài liệu, hãy chọn tất cả các tệp bạn muốn kiểm nhập bằng cách bấm vào dấu kiểm ở bên trái của biểu tượng của tài liệu.

  ba kiểm xuất tệp được chọn
 2. Bấm tab tệp, sau đó bấm kiểm nhập. Nếu bạn đã chọn bất kỳ tệp nào không được kiểm xuất, bạn sẽ nhận được một thông báo cảnh báo.

  kiểm tra tài liệu trong các nút và công cụ Mẹo
 3. Nếu bạn muốn thực hiện một tạm thời kiểm nhập để bạn có thể tiếp tục làm việc trên tệp, bấm trong khu vực Giữ lại kiểm xuất . Nếu không, để không được chọn.

  Hộp thoại kiểm nhập

 4. Trong khu vực chú thích , thêm chú thích mô tả thay đổi bạn thực hiện. Chú thích này sẽ được dùng trên tất cả các tệp bạn đã kiểm nhập.

 5. Bấm OK. Mũi tên màu xanh lá cây biến mất khỏi biểu tượng tệp khi tệp được kiểm nhập trở lại.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×