Kiểm tra xem liệu bạn có quyền quản trị cục bộ để cài đặt Office hay không

Bạn phải là người quản trị trên máy tính mà bạn muốn cài đặt Office 365, Office 2016 hoặc Office 2013.

Nếu bạn chưa là người quản trị, khi cửa sổ Kiểm soát tài khoản người dùng xuất hiện trong cài đặt Office thì một người có quyền quản trị trên máy tính của bạn phải nhập tên người dùng và mật khẩu quản trị, rồi chọn để cài đặt và tiếp tục.

Ảnh chụp màn hình hiển thị cửa sổ Kiểm soát tài khoản người dùng

Cách kiểm tra xem liệu bạn có phải là người quản trị hay không

Cách kiểm tra xem liệu bạn có đặc quyền người quản trị trên máy tính của bạn hay không và những việc cần làm nếu bạn không có đặc quyền người quản trị, phụ thuộc vào việc máy tính của bạn có được kết nối với một miền không.

Mẹo: Miền là cách để người quản trị mạng của một tổ chức (chẳng hạn như cơ quan hoặc trường học của bạn) quản lý mọi máy tính trong môi trường của họ. Bạn không chắc chắn máy tính của mình có được kết nối với một miền hay không? Hãy thực hiện như sau:

Mở Panel điều khiển, rồi chọn Hệ thống và bảo mật > Hệ thống. Ở cuối mục Xem thông tin cơ bản về máy tính của bạn, nếu bạn đã kết nối một miền, bạn sẽ thấy Miền: và liệt kê tên của miền bạn đã kết nối. Nếu bạn chưa kết nối miền nào, bạn sẽ thấy Nhóm làm việc: và cho biết tên của nhóm làm việc mà máy tính của bạn thuộc vào đó.

Chọn hệ điều hành của bạn ở phía dưới.

Máy tính không được kết nối với miền

 1. Chọn Bắt đầu, rồi nhập Panel Điều khiển.

 2. Trong cửa sổ Panel điều khiển, chọn Tài khoản người dùng > Thay đổi loại tài khoản của bạn.

 3. Nhớ chọn Người quản trị. Nếu bạn không thể chọn tùy chọn Người quản trị, hãy liên hệ với người có quyền người quản trị trên máy tính của bạn, rồi yêu cầu họ cấp cho bạn đặc quyền quản trị hoặc yêu cầu họ nhập tên người dùng và mật khẩu người quản trị khi được yêu cầu trong quá trình cài đặt Office.

Máy tính được kết nối với miền

 1. Chọn Bắt đầu, rồi nhập Panel Điều khiển.

 2. Trong cửa sổ Panel điều khiển, chọn Tài khoản người dùng > Thay đổi loại tài khoản của bạn.

 3. Trong cửa sổ Tài khoản người dùng, chọn Thuộc tính, rồi chọn tab Tư cách thành viên nhóm.

 4. Nhớ chọn Người quản trị. Nếu bạn không thể chọn tùy chọn Người quản trị, hãy liên hệ với người có quyền người quản trị trên máy tính của bạn, rồi yêu cầu họ cấp cho bạn đặc quyền quản trị hoặc yêu cầu họ nhập tên người dùng và mật khẩu người quản trị khi được yêu cầu trong quá trình cài đặt Office.

Máy tính không được kết nối với miền

 1. Chọn Bắt đầu, rồi chọn Panel điều khiển.

 2. Trong cửa sổ Panel điều khiển, chọn Tài khoản người dùng và An toàn gia đình > Tài khoản người dùng > Thay đổi loại tài khoản của bạn.

 3. Nhớ chọn Người quản trị. Nếu bạn không thể chọn tùy chọn Người quản trị, hãy liên hệ với người có quyền người quản trị trên máy tính của bạn, rồi yêu cầu họ cấp cho bạn đặc quyền quản trị hoặc yêu cầu họ nhập tên người dùng và mật khẩu người quản trị khi được yêu cầu trong quá trình cài đặt Office.

Máy tính được kết nối với miền

 1. Chọn Bắt đầu, rồi chọn Panel điều khiển.

 2. Trong cửa sổ Panel điều khiển, chọn Tài khoản người dùng và An toàn gia đình > Tài khoản người dùng > Thay đổi tài khoản người dùng.

 3. Trong cửa sổ Tài khoản người dùng, chọn Thuộc tính và tab Tư cách thành viên nhóm.

 4. Nhớ chọn Người quản trị. Nếu bạn không thể chọn tùy chọn Người quản trị, hãy liên hệ với người có quyền người quản trị trên máy tính của bạn, rồi yêu cầu họ cấp cho bạn đặc quyền quản trị hoặc yêu cầu họ nhập tên người dùng và mật khẩu người quản trị khi được yêu cầu trong quá trình cài đặt Office.

Máy tính không được kết nối với miền

 1. Chọn Bắt đầu, rồi chọn Panel điều khiển.

 2. Trong cửa sổ Panel điều khiển, chọn Tài khoản người dùng và An toàn gia đình > Thay đổi loại tài khoản của bạn.

 3. Nhớ chọn Người quản trị. Nếu bạn không thể chọn tùy chọn Người quản trị, hãy liên hệ với người có quyền người quản trị trên máy tính của bạn, rồi yêu cầu họ cấp cho bạn đặc quyền quản trị hoặc yêu cầu họ nhập tên người dùng và mật khẩu người quản trị khi được yêu cầu trong quá trình cài đặt Office.

Máy tính được kết nối với miền

 1. Chọn Bắt đầu, rồi chọn Panel điều khiển.

 2. Trong cửa sổ Panel điều khiển, chọn Tài khoản người dùng và An toàn gia đình > Thay đổi tài khoản người dùng.

 3. Trong cửa sổ Tài khoản người dùng, chọn Thuộc tính và tab Tư cách thành viên nhóm.

 4. Nhớ chọn Người quản trị. Nếu bạn không thể chọn tùy chọn Người quản trị, hãy liên hệ với người có quyền người quản trị trên máy tính của bạn, rồi yêu cầu họ cấp cho bạn đặc quyền quản trị hoặc yêu cầu họ nhập tên người dùng và mật khẩu người quản trị khi được yêu cầu trong quá trình cài đặt Office.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×