Kiểm tra xem ô có chứa văn bản (chữ)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giả sử bạn muốn tìm văn bản bắt đầu với tiền tố công ty chuẩn, chẳng hạn như ID_ hoặc EMP-, và văn bản này phải ở chữ hoa chữ cái. Không có một vài cách để kiểm tra xem ô có chứa văn bản và viết hoa của văn bản quan trọng cho bạn.

So sánh một ô vào một ô khác

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm chính xác .

Lưu ý: Chính xác là chữ nhưng bỏ qua sự khác biệt định dạng.

Ví dụ bằng cách dùng hàm EXACT để so sánh một ô khác

So sánh các giá trị một danh sách giá trị

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng các hàm chính xáchoặc .

Một ví dụ sử dụng hoặc và chính xác để so sánh các giá trị một danh sách giá trị

Lưu ý: Công thức trong ví dụ phải được nhập ở dạng một công thức mảng. Sau khi bạn nhập công thức. nhấn F2, sau đó nhấn CTRL + SHIFT + ENTER. Excel chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối của công thức. Nếu công thức không được nhập vào dưới dạng công thức mảng, lỗi #VALUE! trả về. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Kiểm tra nếu một phần của một ô khớp với văn bản cụ thể

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng các hàm IF, TìmISNUMBER .

Lưu ý: Hàm FIND là chữ.

Một ví dụ về cách sử dụng nếu, ISNUMBER, và tìm hoạt động để kiểm tra nếu một phần của một ô phù hợp với văn bản cụ thể

Công thức trong ảnh chụp màn hình trên đây sử dụng các đối số sau đây.

Công thức để kiểm tra văn bản

Công thức để kiểm tra văn bản

  1. search_for: những gì bạn muốn kiểm tra.

  2. to_search: ô có chứa văn bản mà bạn muốn kiểm tra.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×