Kiểm tra xem ô có chứa văn bản (chữ)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giả sử bạn muốn tìm văn bản bắt đầu với tiền tố công ty chuẩn, chẳng hạn như ID_ hoặc EMP-, và văn bản này phải ở chữ hoa chữ cái. Không có một vài cách để kiểm tra xem ô có chứa văn bản và viết hoa của văn bản quan trọng cho bạn.

Bạn muốn làm gì?

So sánh một ô vào một ô khác

Chi tiết hàm

So sánh các giá trị một danh sách giá trị

Chi tiết hàm

Kiểm tra nếu một phần của một ô khớp với văn bản cụ thể

Chi tiết hàm

So sánh một ô vào một ô khác

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm chính xác.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Làm thế nào để sao chép ví dụ

 1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

  Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 3. Nhấn CTRL+C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 5. Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

1

2

3

4

A

Dữ liệu

BD122

BD123

BD123

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=EXACT(A2,A3)

So sánh nội dung của ô A2 và A3 (FALSE)

=EXACT(A3,A4)

So sánh nội dung của ô A3 và A4 (TRUE)

Lưu ý: Chính xác là chữ nhưng bỏ qua sự khác biệt định dạng.

Chi tiết hàm

Hàm EXACT

Đầu Trang

So sánh các giá trị một danh sách giá trị

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng chính xác và hoặc hàm.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Làm thế nào để sao chép ví dụ

 1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

  Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 3. Nhấn CTRL+C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 5. Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

1

2

3

4

A

B

Danh sách

Ô

Táo

Nho

Màu cam

Chuối

Công thức

Mô tả (Kết quả)

= HOẶC (CHÍNH XÁC (B2, A2: A4))

So sánh "Nho" với mỗi giá trị trong danh sách (FALSE)

Lưu ý: Công thức trong ví dụ phải được nhập ở dạng một công thức mảng. Sau khi sao chép ví dụ vào trang tính trống, chọn từng ô thức riêng lẻ. Nhấn F2, sau đó nhấn CTRL + SHIFT + ENTER. Nếu công thức không được nhập vào dưới dạng công thức mảng, lỗi #VALUE! trả về.

Chi tiết hàm

Hàm OR

Hàm EXACT

Đầu Trang

Kiểm tra nếu một phần của một ô khớp với văn bản cụ thể

Để thực hiện tác vụ này, sử dụng IF, tìm, và các hàm ISNUMBER.

Lưu ý: Hàm FIND là chữ.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Làm thế nào để sao chép ví dụ

 1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

  Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 3. Nhấn CTRL+C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 5. Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

1

2

3

A

Dữ liệu

Davolio

BD123

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=IF(ISNUMBER(find("v",A2)), "OK", "Không OK")

Kiểm tra xem A2 chứa chữ v (OK)

=ISNUMBER(FIND("BD",A3))

Kiểm tra xem nếu A3 chứa BD (TRUE)

Công thức trên đây sử dụng các đối số sau đây.

Công thức để kiểm tra văn bản

Công thức để kiểm tra văn bản

1. search_for: những gì bạn muốn kiểm tra.

2. to_search: ô có chứa văn bản mà bạn muốn kiểm tra.

Chi tiết hàm

Hàm IF

ISNUMBER (hàm IS)

Hàm FIND, FINDB

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×