Kiểm tra tương thích trong PowerPoint

PowerPoint for Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn sử dụng bộ kiểm tra tương thích, bạn có thể thấy thông báo xác định các thiệt hại tiềm năng của chức năng khi bạn lưu bản trình bày PowerPoint dưới dạng tệp PowerPoint 97-2003 (.ppt). Tài liệu này chứa thư mà bộ kiểm tra tương thích tạo ra. Sử dụng thông tin dưới mỗi thư để xem điều gì sẽ khiến thông báo xuất hiện và gợi ý về hành động thực hiện.

Để tìm hiểu cách sử dụng Bộ kiểm tra Tương thích, hãy xem:

Có hai loại thông báo của Bộ kiểm tra Tương thích:

 1. Trong trường hợp phổ biến hơn, bạn sẽ mất chức năng chỉnh sửa chỉ khi bạn mở tệp trong phiên bản trước của PowerPoint. Ví dụ, nếu bạn lưu bản trình bày với một Đồ họa SmartArt để phiên bản trước của định dạng PowerPoint , và sau đó mở tệp đó trong một số phiên bản trước của PowerPoint, Đồ họa SmartArt được thay đổi thành ảnh. Tuy nhiên, nếu bạn mở tệp lại trong phiên bản mới hơn của PowerPoint mà không cần thực hiện bất kỳ chỉnh sửa cho ảnh Đồ họa SmartArt đó, bạn có thể tiếp tục sửa Đồ họa SmartArtcủa bạn. Các loại thư có "trong phiên bản trước của PowerPoint" trong chúng.

 2. Trong trường hợp thứ hai, bạn sẽ bị mất chức năng vĩnh viễn. Ví dụ, nếu bạn đã sửa đổi văn bản chỗ dành sẵn trong bố trí tùy chỉnh, thì văn bản chỗ dành sẵn đó sẽ bị mất vĩnh viễn.

Bạn không thể sửa một số nội dung từ các phiên bản mới hơn của PowerPoint trong các phiên bản trước của PowerPoint. Ví dụ, hình dạng và văn bản với hiệu ứng mới được chuyển đổi thành ảnh (bitmap) trong một số phiên bản trước của PowerPoint để đảm bảo rằng chúng giống nhau trong một bản trình bày. Kết quả, bạn không thể thay đổi độ dày, màu tô hoặc các khía cạnh khác của hình dạng và văn bản. Ngoài ra, sau khi văn bản được chuyển vào một bitmap, bất kỳ ảnh động trên văn bản không hiển thị trong bản trình bày.

Mẹo:    Nếu bạn muốn sửa đổi một Đồ họa SmartArt, hình dạng hoặc đối tượng khác trong bản trình bày, lưu bản sao của bản trình bày PowerPoint, và sau đó lưu bản sao dưới dạng tệp PowerPoint 97-2003 (.ppt). Bằng cách làm như vậy, bạn có thể thực hiện thay đổi bản trình bày gốc nếu của bạn Đồ họa SmartArt, hình dạng hoặc đối tượng khác được chuyển đổi thành ảnh khi bạn lưu bản trình bày trong định dạng tệp của phiên bản cũ hơn.

Trích đoạn phương tiện được nhúng hoặc đã nâng cấp trong PowerPoint 2010 hoặc phiên bản mới hơn được chuyển đổi thành một hình ảnh mà bạn không thể sửa trong các phiên bản trước của PowerPoint.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Một trích đoạn phương tiện đã được chèn vào hoặc nâng cấp trong bản trình bày.

Chèn lại trích đoạn phương tiện và sử dụng Nối kết tới Tệp thay vì nhúng.

Để duy trì vẻ ngoài trực quan của hình dạng, một số hiệu ứng sẽ được chuyển đổi thành các hình ảnh mà được dùng làm nền tô cho hình dạng. Bạn vẫn có thể sửa bất kỳ văn bản nào vì văn bản sẽ xuất hiện ở trên cùng của những hình ảnh này.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Hình dạng với một hoặc nhiều hiệu ứng sau: đổ bóng (bên trong), vầng sáng, góc xiên, cạnh mờ hoặc tô chuyển màu.

Loại bỏ hiệu ứng.

Để duy trì vẻ ngoài trực quan của hình dạng, hình dạng đó và bất kỳ văn bản trong hình dạng đó sẽ được chuyển đổi thành một hình ảnh mà bạn không thể sửa trong các phiên bản trước của PowerPoint.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Văn bản có một hoặc nhiều hiệu ứng sau: phản xạ, đổ bóng (bên trong), vầng sáng, biến đổi, xoay 3-D, viền ngoài văn bản hoặc tô (chuyển màu, ảnh và họa tiết).

Loại bỏ hiệu ứng văn bản.

Vản bản có gạch ngang chữ hoặc gạch đúp ngang chữ, cột văn bản, mức 6-9 của thụt lề văn bản hoặc văn bản hướng dọc.

Loại bỏ những định dạng này bằng cách sử dụng các nút trong nhóm Phông chữ hoặc nhóm Đoạn văn trên tab Nhà.

Một hình dạng với hiệu ứng phản xạ.

Loại bỏ hiệu ứng.

Để duy trì vẻ ngoài trực quan của hình dạng được nhóm, thì hình dạng được nhóm đó sẽ được chuyển thành một hình ảnh mà bạn không thể sửa trong những phiên bản trước của PowerPoint.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Hình dạng được nhóm có một hoặc nhiều hiệu ứng sau áp dụng cho tất cả các hình dạng: phản xạ, vầng sáng, xoay 3-D, hoặc tô (chuyển màu, ảnh và họa tiết).

Loại bỏ hiệu ứng.

Để duy trì vẻ ngoài trực quan của đồ họa SmartArt, đồ họa SmartArt của bạn sẽ được chuyển đổi thành một hình ảnh mà bạn không thể sửa trong các phiên bản trước của PowerPoint.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Đồ họa SmartArt.

Đồ họa SmartArt sẽ được chuyển đổi thành một đối tượng duy nhất mà không thể sửa được trong các phiên bản PowerPoint cũ hơn Office PowerPoint 2007. Tuy nhiên, bạn có thể Rã nhóm đồ họa SmartArt, mà sau đó có thể được sửa bằng cách dùng các phiên bản trước của PowerPoint. Lưu ý rằng sau khi bạn chuyển đổi đồ họa SmartArt thành những hình dạng đơn lẻ, chức năng trên tab Công cụ SmartArt sẽ không còn sẵn dùng.

Để duy trì vẻ ngoài trực quan của bảng, bảng của bạn sẽ được chuyển đổi thành một hình ảnh mà bạn không thể sửa trong các phiên bản trước của PowerPoint.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Một bảng có WordArt trong ô.

Loại bỏ hiệu ứng văn bản.

Một bảng có một hoặc nhiều hiệu ứng sau: phản xạ, góc xiên ô, đổ bóng hoặc tô (chuyển màu, ảnh và họa tiết).

Loại bỏ hiệu ứng.

Khi bạn thêm hiệu ứng vào một hình dạng mà sẽ khiến cho hình ảnh đã chuyển đổi lớn hơn 30 megabyte (MB), thông báo này sẽ xuất hiện.

Thông báo xuất hiện vì hình dạng của bạn chứa

Giải pháp để thử

Hình dạng có một hoặc nhiều hiệu ứng sau: phản xạ, vầng sáng, góc xiên, cạnh mờ, xoay 3-D hoặc tô (chuyển màu, ảnh và họa tiết).

Loại bỏ hiệu ứng.

Để duy trì vẻ ngoài trực quan của hình dạng được nhóm, thì hình dạng được nhóm sẽ được chuyển đổi thành một hình ảnh mà bạn không thể sửa trong các phiên bản trước của PowerPoint và mọi hiệu ứng sẽ bị loại bỏ.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Hình dạng được nhóm có một hoặc nhiều hiệu ứng sau được áp dụng cho tất cả các hình dạng: phản xạ, vầng sáng, góc xiên, cạnh mờ, xoay 3-D hoặc tô (chuyển màu, ảnh và họa tiết).

Loại bỏ hiệu ứng.

Bạn có thể nhận được thông báo này nếu bản trình bày của bạn chứa một Thanh công cụ Truy nhập Nhanh đã tùy chỉnh, chứa những phần giao diện người dùng tùy chỉnh mà không được hỗ trợ trong các phiên bản PowerPoint cũ hơn Office PowerPoint 2007, hoặc chứa cả hai. Các tính năng tùy chỉnh này sẽ không sẵn dùng trong các phiên bản trước của PowerPoint.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Một hoặc nhiều nút được thêm vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh dành riêng cho bản trình bày này.

Một giao diện tùy chỉnh.

Vì Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent trong Office PowerPoint 2007 và PowerPoint 2010 rất khác với menu và thanh công cụ trong các phiên bản trước của PowerPoint, bất kỳ tùy chỉnh nào mà được thực hiện trong Office PowerPoint 2007 hoặc PowerPoint 2010 đều không sẵn dùng trong các phiên bản trước của PowerPoint.

Trong các phiên bản trước của PowerPoint, bạn có thể thêm các lệnh tùy chỉnh tương tự vào thanh công cụ và menu.

Trong Microsoft Office Excel 2007 trở về sau, kích cỡ trang tính là 16.384 cột với 1.048.576 hàng. Tuy nhiên, kích cỡ trang tính của các phiên bản Excel trước đây chỉ là 256 cột và 65.536 hàng. Dữ liệu trong ô nằm ngoài giới hạn cột và hàng này sẽ bị mất trong các phiên bản trước của Excel. Tham chiếu công thức đến dữ liệu trong vùng sẽ trả về một lỗi #REF! .

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Một biểu đồ được tạo ra từ dữ liệu trong các ô bên ngoài giới hạn hàng và cột của định dạng tệp đã chọn.

Trong Bộ kiểm tra Tương thích của Excel, hãy bấm Tìm để xác định ô và phạm vi nằm ngoài giới hạn hàng và cột, chọn các hàng và cột này và sau đó đặt chúng vào trong giới hạn hàng và cột hoặc trên một trang tính khác bằng cách sử dụng các lệnh CắtDán.

Khi một bản trình bày có chứa bố trí tùy chỉnh với một hoặc nhiều điều khiển ActiveX được lưu dưới dạng bản trình bày PowerPoint 97-2003 (.ppt), thông báo này sẽ xuất hiện.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Một hoặc nhiều điều khiển ActiveX đã được thêm vào bố trí tùy chỉnh.

Nếu bản trình bày của bạn không bao gồm mã, bấm Tiếp tục. Mã này sau đó sẽ bị loại bỏ khỏi bản trình bày.

Nếu bản trình bày của bạn bao gồm mã và bạn muốn giữ nó, hãy bấm Hủy bỏ.

Lưu ý: 

 • Mã liên kết với các điều khiển ActiveX trên bố trí tùy chỉnh không thể lưu được theo định dạng tệp cũ hơn PowerPoint 2007.

 • Để tránh bị mất hoặc bị hỏng mã, lưu tệp dưới dạng tệp bản trình bày (.pptx).

Khi bạn lưu một bản trình bày có chứa bố trí tùy chỉnh với văn bản lời nhắc tùy chỉnh, thông báo này sẽ xuất hiện.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Bố cục tùy chỉnh với văn bản lời nhắc tùy chỉnh.

Khi lưu theo dạng phiên bản trước, PowerPoint sẽ tự động thay đổi văn bản lời nhắc thành văn bản chỗ dành sẵn mặc định hoặc thành một hộp văn bản.

Thay đổi chỗ dành sẵn thành hộp văn bản và nhập lời nhắc tùy chỉnh vào hộp văn bản này.

Khi bạn thêm hiệu ứng hoạt hình vào một chỗ dành sẵn trên bố trí tùy chỉnh, thông báo này sẽ xuất hiện.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Hiệu ứng hoạt hình được thêm vào một chỗ dành sẵn trên bố trí tùy chỉnh.

Khi lưu theo dạng phiên bản trước, thì PowerPoint tự động thay đổi chỗ dành sẵn thành chỗ dành sẵn mặc định không có hiệu ứng hoạt hình.

Thay đổi chỗ dành sẵn thành một hộp văn bản hoặc thành hình dạng và áp dụng hiệu ứng hoạt hình cho nó.

Khi bạn áp dụng một số hiệu ứng hoạt hình cho hình dạng, và sau đó lưu bản trình bày của bạn theo định dạng tệp của phiên bản PowerPoint trước đó, hiệu ứng hoạt hình của bạn có thể không được nhìn thấy. Điều này là do hoạt hình được kết nối với văn bản hoặc hình dạng vốn đã được chuyển thành ảnh.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Hiệu ứng hoạt hình đã áp dụng cho một hình dạng mà sẽ không sửa được (ví dụ, đồ họa SmartArt).

Khi lưu theo dạng phiên bản trước, thì PowerPoint tự động thay đổi chỗ dành sẵn thành chỗ dành sẵn mặc định không có hiệu ứng hoạt hình.

Thay đổi đối tượng thành ảnh động bằng cách làm như sau:

 1. Chọn hình dạng trên trang chiếu.

 2. Bấm chuột phải vào hình dạng và chọn Lưu dưới dạng Ảnh.

 3. Sau khi lưu, trên tab Chèn, trong nhóm Hình ảnh, bấm Ảnh.

 4. Dẫn hướng đến ảnh của bạn và sau đó bấm Chèn.

 5. Áp dụng hiệu ứng hoạt hình cho ảnh.

Khi bạn lưu một bản trình bày có chứa Điều khiển ActiveX đã hủy khởi tạo, thông báo này sẽ xuất hiện. Một điều khiển ActiveX đã hủy khởi tạo là một điều khiển chưa được bật. Để biết thêm thông tin về cách bật điều khiển ActiveX, hãy xem Bật hoặc tắt thiết đặt ActiveX trong các tệp Office.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Điều khiển ActiveX đã hủy khởi tạo.

 1. Bấm vào Tùy chọn trên Thanh Thông báo. Một hộp thoại sẽ xuất hiện, trong đó cung cấp cho bạn tùy chọn để bật điều khiển ActiveX. Làm như vậy sẽ khởi tạo được điều khiển ActiveX. Để biết thêm thông tin về cách đưa ra quyết định an toàn trước khi bạn bấm vào một tùy chọn, hãy xem Bật hoặc tắt thiết đặt ActiveX trong các tệp Office.

 2. Nếu bạn tiếp tục thấy thông báo sau khi làm theo Bước 1, hãy xóa điều khiển ActiveX ra khỏi bản trình bày của bạn.

Sử dụng bộ kiểm tra tương thích để xác định các thiệt hại tiềm năng của chức năng khi bạn lưu bản trình bày Microsoft Office PowerPoint 2007 ở định dạng tệp của phiên bản trước của PowerPoint. Tài liệu này chứa thư mà bộ kiểm tra tương thích tạo ra. Sử dụng thông tin dưới mỗi thư để xem điều gì sẽ khiến thông báo xuất hiện và gợi ý về hành động thực hiện.

Không có hai loại khác nhau của kiểm tra tương thích thư.

Trong trường hợp phổ biến hơn, bạn sẽ mất chức năng chỉnh sửa chỉ khi mở tệp trong phiên bản trước của PowerPoint. Ví dụ, nếu bạn lưu bản trình bày với đồ họa SmartArt để phiên bản trước của định dạng PowerPoint, và sau đó mở tệp đó theo phiên bản trước của PowerPoint, đồ họa SmartArt sẽ được thay đổi thành ảnh. Tuy nhiên nếu bạn mở tệp lại trong Office PowerPoint 2007, mà không cần thực hiện bất kỳ chỉnh sửa cho rằng ảnh đồ họa SmartArt, bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa đồ họa SmartArt của bạn. Các loại thư có "trong phiên bản trước của PowerPoint" trong chúng.

Trong trường hợp thứ hai bạn vĩnh viễn sẽ mất chức năng. Ví dụ, nếu bạn đã sửa đổi văn bản chỗ dành sẵn trên bố trí tùy chỉnh, văn bản chỗ dành sẵn đó sẽ bị mất vĩnh viễn.

Bạn không thể sửa một số nội dung Office PowerPoint 2007 trong các phiên bản trước của PowerPoint. Ví dụ, hình dạng và văn bản với hiệu ứng mới được chuyển đổi thành ảnh (bitmap) trong các phiên bản trước của PowerPoint để đảm bảo rằng chúng giống nhau trong một bản trình bày. Kết quả, bạn không thể thay đổi độ dày, màu tô hoặc các khía cạnh khác của hình dạng và văn bản. Ngoài ra, khi văn bản được chuyển vào một bitmap, bất kỳ ảnh động trên văn bản đó sẽ không hiển thị trong bản trình bày.

Mẹo: Nếu bạn muốn sửa đổi đồ họa SmartArt, hình dạng hoặc đối tượng khác trong bản trình bày Office PowerPoint 2007 , lưu bản sao của bản trình bày Office PowerPoint 2007 , và sau đó lưu bản sao dưới dạng tệp PowerPoint 97-2003. Bằng cách làm như vậy, bạn có thể thực hiện thay đổi bản trình bày gốc Office PowerPoint 2007 nếu đồ họa SmartArt của bạn, hình dạng hoặc đối tượng khác được chuyển đổi thành ảnh khi bạn lưu bản trình bày trong định dạng tệp của phiên bản cũ hơn.

Để duy trì vẻ ngoài trực quan của hình dạng, một số hiệu ứng sẽ được chuyển đổi thành các hình ảnh mà được dùng làm nền tô cho hình dạng. Bạn vẫn có thể sửa bất kỳ văn bản nào vì văn bản sẽ xuất hiện ở trên cùng của những hình ảnh này.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Hình dạng có một hoặc nhiều hiệu ứng sau: phản xạ, vầng sáng, góc xiên, cạnh mờ, xoay 3-D hoặc tô (chuyển màu, ảnh và họa tiết).

Loại bỏ hiệu ứng hoặc tô chuyển màu.

Để duy trì vẻ ngoài trực quan của hình dạng, hình dạng đó và bất kỳ văn bản trong hình dạng đó sẽ được chuyển đổi thành một hình ảnh mà bạn không thể sửa trong các phiên bản trước của PowerPoint.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Văn bản có một hoặc nhiều hiệu ứng sau: phản xạ, vầng sáng, góc xiên, đổ bóng (bên trong hoặc phối cảnh), hư hại biến đổi, xoay 3-D, viền ngoài văn bản hoặc tô (chuyển màu, ảnh và họa tiết).

Loại bỏ hiệu ứng văn bản, đại cương, hoặc tô.

Vản bản có gạch ngang chữ hoặc gạch đúp ngang chữ, cột văn bản, mức 6-9 của thụt lề văn bản hoặc văn bản hướng dọc.

Loại bỏ những định dạng này bằng cách sử dụng các nút trong nhóm Phông chữ hoặc nhóm Đoạn văn trên tab Nhà.

Hình dạng có một hoặc nhiều hiệu ứng sau: phản xạ, vầng sáng, góc xiên, cạnh mờ, xoay 3-D hoặc tô (chuyển màu, ảnh và họa tiết).

Loại bỏ hiệu ứng hoặc tô chuyển màu.

Để duy trì vẻ ngoài trực quan của hình dạng được nhóm, thì hình dạng được nhóm đó sẽ được chuyển thành một hình ảnh mà bạn không thể sửa trong những phiên bản trước của PowerPoint.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Hình dạng được nhóm có một hoặc nhiều hiệu ứng sau được áp dụng cho tất cả các hình dạng: phản xạ, vầng sáng, góc xiên, cạnh mờ, xoay 3-D hoặc tô (chuyển màu, ảnh và họa tiết).

Loại bỏ hiệu ứng 3-D.

Để duy trì vẻ ngoài trực quan của đồ họa SmartArt, đồ họa SmartArt của bạn sẽ được chuyển đổi thành một hình ảnh mà bạn không thể sửa trong các phiên bản trước của PowerPoint.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Đồ họa SmartArt.

Đồ họa SmartArt được chuyển đổi thành một đối tượng không thể sửa được trong các phiên bản PowerPoint cũ hơn Office PowerPoint 2007. Tuy nhiên, bạn có thể chuyển đổi đồ họa SmartArt để hình dạng riêng biệt, mà đó có thể sửa đổi bằng cách dùng các phiên bản trước của PowerPoint. Lưu ý rằng sau khi bạn chuyển đổi đồ họa SmartArt thành hình dạng riêng biệt, chức năng trên tab Công cụ SmartArt không còn sẵn dùng.

Để duy trì vẻ ngoài trực quan của bảng, bảng của bạn được chuyển đổi thành một hình ảnh mà bạn không thể sửa trong phiên bản trước của PowerPoint.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Một bảng có WordArt trong ô.

Loại bỏ kiểu WordArt.

Một bảng có một hoặc nhiều hiệu ứng sau: phản xạ, góc xiên ô, đổ bóng hoặc tô (chuyển màu, ảnh và họa tiết).

Loại bỏ hiệu ứng.

Khi bạn thêm hiệu ứng vào một hình dạng mà sẽ khiến cho hình ảnh đã chuyển đổi lớn hơn 30 megabyte (MB), thông báo này sẽ xuất hiện.

Thông báo xuất hiện vì hình dạng của bạn chứa

Giải pháp t o thử

Hình dạng có một hoặc nhiều hiệu ứng sau: phản xạ, vầng sáng, góc xiên, cạnh mờ, xoay 3-D hoặc tô (chuyển màu, ảnh và họa tiết).

Loại bỏ hiệu ứng hoặc tô chuyển màu.

Để duy trì vẻ ngoài trực quan của hình dạng được nhóm, thì hình dạng được nhóm sẽ được chuyển đổi thành một hình ảnh mà bạn không thể sửa trong các phiên bản trước của PowerPoint và mọi hiệu ứng sẽ bị loại bỏ.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Hình dạng được nhóm có một hoặc nhiều hiệu ứng sau được áp dụng cho tất cả các hình dạng: phản xạ, vầng sáng, góc xiên, cạnh mờ, xoay 3-D hoặc tô (chuyển màu, ảnh và họa tiết).

Loại bỏ hiệu ứng 3-D.

Bạn có thể nhận được thông báo này nếu bản trình bày của bạn chứa một Thanh công cụ Truy nhập Nhanh đã tùy chỉnh, chứa những phần giao diện người dùng tùy chỉnh mà không được hỗ trợ trong các phiên bản PowerPoint cũ hơn Office PowerPoint 2007, hoặc chứa cả hai. Các tính năng tùy chỉnh này sẽ không sẵn dùng trong các phiên bản trước của PowerPoint.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Một hoặc nhiều nút được thêm vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh dành riêng cho bản trình bày này.

Một giao diện tùy chỉnh.

Vì Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent trong Office PowerPoint 2007 rất khác với menu và thanh công cụ trong các phiên bản trước của PowerPoint, bất kỳ tùy chỉnh nào đã được tạo trong Office PowerPoint 2007 sẽ không sẵn dùng trong các phiên bản trước của PowerPoint.

Trong các phiên bản trước của PowerPoint, bạn có thể thêm các lệnh tùy chỉnh tương tự vào thanh công cụ và menu.

Trong Microsoft Office Excel 2007, kích cỡ trang tính là 1.048.576 hàng với 16.384 cột, nhưng kích cỡ trang tính của phiên bản Excel trước chỉ là 256 cột 65.536 hàng. Dữ liệu trong các ô bên ngoài giới hạn cột và hàng này bị mất trong phiên bản Excel trước. Công thức tham chiếu đến dữ liệu trong khu vực này sẽ trả về #REF! lỗi.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Biểu đồ được tạo từ dữ liệu trong các ô bên ngoài giới hạn hàng và cột của định dạng tệp được chọn.

Trong Office Excel 2007 kiểm tra tương thích, bấm Tìm để xác định vị ô và phạm vi nằm ngoài các giới hạn hàng và cột, chọn chúng, sau đó đặt chúng nằm trong giới hạn cột và hàng hoặc trên một trang tính khác bằng cách sử dụng cắt Dán lệnh.

Khi bạn lưu một bản trình bày Office PowerPoint 2007 có chứa một bố trí tùy chỉnh với một hoặc nhiều điều khiển ActiveX dưới dạng bản trình bày PowerPoint 97-2003 (.ppt), thông báo này xuất hiện.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Một hoặc nhiều điều khiển ActiveX được thêm vào một bố trí tùy chỉnh.

Nếu bản trình bày của bạn không bao gồm mã, bấm tiếp tục.

Nếu bản trình bày của bạn bao gồm mã, bấm hủy.

Lưu ý: 

 • Trong Office PowerPoint 2007, bạn không thể lưu mã liên kết với các điều khiển ActiveX trên bố trí tùy chỉnh định dạng tệp cũ hơn PowerPoint.

 • Để tránh bị mất hoặc bị hỏng mã, lưu tệp dưới dạng tệp bản trình bày (.pptx) PowerPoint 2007 .

Khi bạn lưu một bản trình bày có chứa bố trí tùy chỉnh với văn bản lời nhắc tùy chỉnh, thông báo này sẽ xuất hiện.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Bố cục tùy chỉnh với văn bản lời nhắc tùy chỉnh.

Xóa bỏ văn bản lời nhắc tùy chỉnh từ bố trí tùy chỉnh.

Trong dạng xem trang chiếu cái, chọn tùy chỉnh văn bản bên trong chỗ dành sẵn, và sau đó xóa nó. Văn bản chỗ dành sẵn mặc định sẽ trả về sau khi xóa văn bản tùy chỉnh.

Khi bạn thêm hiệu ứng hoạt hình vào một chỗ dành sẵn trên bố trí tùy chỉnh, thông báo này sẽ xuất hiện.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Hiệu ứng hoạt hình được thêm vào một chỗ dành sẵn trên bố trí tùy chỉnh.

Xóa hiệu ứng hoạt hình từ chỗ dành sẵn bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 1. Trong dạng xem trang chiếu cái, hãy chọn chỗ dành sẵn.

 2. Trên tab hoạt hình , trong nhóm hoạt hình , hãy bấm Hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh.

 3. Trong Hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh ngăn tác vụ, bấm loại bỏ.

Khi bạn áp dụng các hiệu ứng hoạt hình cho hình dạng, và sau đó lưu bản trình bày trong định dạng tệp của phiên bản trước của PowerPoint, hoạt hình của bạn có thể không thể nhìn thấy. Đây là vì hoạt hình trên văn bản hoặc hình dạng đã bị vào ảnh.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Hiệu ứng hoạt hình được áp dụng cho hình dạng mà sẽ không sửa được.

Xóa bỏ hiệu ứng hoạt hình bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 1. Bấm vào hình dạng chứa hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn xóa.

 2. Trên tab hoạt hình , trong nhóm hoạt hình , trong danh sách Animate , chọn Không có hiệu ứng hoạt hình.

Khi bạn lưu bản trình bày có chứa một chưa được khởi tạo Điều khiển ActiveX, thông báo này xuất hiện. Điều khiển ActiveX chưa được khởi tạo là một điều khiển mà không được hỗ trợ. Để biết thêm thông tin về cách cho phép điều khiển ActiveX, hãy xem bật hoặc tắt điều khiển ActiveX trong tài liệu Office.

Thông báo xuất hiện vì bản trình bày của bạn chứa

Giải pháp để thử

Điều khiển ActiveX đã hủy khởi tạo.

 1. Bấm tùy chọn trên thanh thông báo. Hộp thoại bảo mật sẽ xuất hiện cho phép bạn tùy chọn bật điều khiển Active X. Cách làm như vậy sẽ khởi tạo điều khiển ActiveX. Để biết thông tin về cách thực hiện các quyết định an toàn trước khi bạn bấm một tùy chọn, hãy xem bật hoặc tắt thiết đặt ActiveX trong các tệp Office.

 2. Nếu bạn tiếp tục thấy thông báo sau khi thực hiện bước 1, hãy xóa điều khiển ActiveX từ bản trình bày của bạn.

Chủ đề Liên quan

Làm thế nào để tôi mở bản trình bày PowerPoint 2013 trong PowerPoint 2003 hoặc phiên bản cũ hơn?
Mở bản trình bày được tạo trong phiên bản khác của PowerPoint

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×