Kiểm tra tính tương thích của tệp với các phiên bản trước

Bạn có thể kiểm tra tính tương thích giữa phiên bản của tệp Microsoft Office của mình để xem liệu các tính năng trong tệp có được các phiên bản cũ hơn của Office hỗ trợ hay không bằng cách sử dụng Bộ kiểm tra Tính tương thích.

Để kiểm tra tính tương tích với một phiên bản cũ hơn của Office

  1. Bấm vào tab Tệp, rồi bấm vào Thông tin.

  2. Bấm vào Kiểm tra Sự cố, rồi bấm vào Kiểm tra Tính tương thích.

    Trong Visio 2016, trên tab Thông tin, bấm vào Kiểm tra Tính tương thích.

Tất cả các sự cố giữa các phiên bản đều được liệt kê bên dưới mục Tóm tắ́t trong cửa sổ Kiểm tra Tính tương thích.

Lưu ý: Chọn Kiểm tra tính tương thích khi lưu tài liệu trong cửa sổ Kiểm tra Tính tương thích giúp ứng dụng Office tự động kiểm tra sự cố tương thích khi bạn lưu tệp theo phiên bản cũ hơn.

Để lưu tệp của bạn theo định dạng Office cũ hơn, hãy xem mục Lưu một tệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×