Kiểm tra nhật ký, giới hạn và báo cáo

Xem liệu trình tìm kéo đã thêm nội dung vào chỉ mục tìm kiếm chưa và liệu người dùng của bạn có đang tìm nội dung họ cần trong SharePoint Online không.

Xem báo cáo sử dụng tìm kiếm

Bài viết này mô tả cách bạn có thể sử dụng báo cáo tìm kiếm trong Trung tâm quản trị SharePoint để tìm câu trả lời cho các câu hỏi về cách tính năng tìm kiếm đang được sử dụng ở đối tượng thuê của bạn. Ví dụ: bạn có thể xem số lượng truy vấn và các truy vấn hàng đầu. Tìm hiểu thêm.

Điều chỉnh truy vấn

Trong SharePoint Online, bạn không thể bật hoặc tắt điều chỉnh truy vấn nhưng có thể sử dụng thông tin kiểu máy khách để đảm bảo các máy khách có mức ưu tiên thấp hơn như truy vấn tự động không chèn ép các máy khách có mức ưu tiên cao như UI. Tìm hiểu thêm.

Đặt quyền cho nhật ký tìm kéo

Sử dụng nhật ký tìm kéo để xem liệu nội dung được tìm kéo đã được thêm thành công vào chỉ mục tìm kiếm hay chưa, liệu nội dung đó có bị loại trừ vì quy tắc tìm kéo hay không hay liệu việc lập chỉ mục có thất bại do lỗi hay không. Tìm hiểu thêm.

Giới hạn tìm kiếm

Tra cứu giới hạn cho tìm kiếm của SharePoint Online. Ví dụ: có những giới hạn cho số mục nhập bạn có thể có trong một từ điển tìm kiếm tùy chỉnh và số kết quả có thể được trả về cho một truy vấn. Tìm hiểu thêm.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×