Kiểm tra nếu bạn có quyền quản trị cục bộ để cài đặt Office

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn phải là người quản trị trên máy tính mà bạn muốn cài đặt Office 365, Office 2016 hoặc Office 2013.

Nếu bạn không ở người quản trị, khi windows kiểm soát tài khoản người dùng xuất hiện trong quá trình cài đặt Office, một người có quyền quản trị trên máy tính của bạn phải nhập tên người quản trị dùng và mật khẩu của họ, sau đó chọn cho quá trình cài đặt để tiếp tục.

Ảnh chụp màn hình hiển thị kiểm soát tài khoản người dùng cửa sổ

Làm thế nào để kiểm tra nếu bạn là người quản trị

Làm thế nào bạn kiểm tra xem bạn có đặc quyền của người quản trị trên máy tính của bạn và cần phải làm gì nếu bạn không, tùy thuộc hay không, máy tính của bạn được gia nhập một tên miền.

Mẹo: Tên miền là một cách để người quản trị mạng của tổ chức (chẳng hạn như cơ quan hoặc trường học của bạn) để quản lý tất cả các máy tính trong môi trường của họ. Không chắc chắn máy tính của bạn hoặc không gia nhập một tên miền? Hãy làm như sau:

mở Pa-nen điều khiển và sau đó chọn hệ thống và bảo mật > hệ thống. Ở dưới cùng của phần xem thông tin cơ bản về máy tính của bạn , nếu bạn đang tham gia vào một tên miền thông báo cho biết tên miền: và danh sách tên miền bạn đang gia nhập. Nếu bạn đang không gia nhập một tên miền, thông báo cho biết nhóm làm việc: và cho biết tên của nhóm làm việc vào máy tính của bạn là một phần của.

Chọn hệ điều hành của bạn ở phía dưới.

Máy tính không gia nhập một tên miền

 1. Chọn bắt đầuvà nhập Pa-nen điều khiển.

 2. Trong cửa sổ Pa-nen điều khiển, hãy chọn Tài khoản người dùng > thay đổi kiểu tài khoản của bạn.

 3. Đảm bảo rằng người quản trị được chọn. Nếu bạn không thể chọn tùy chọn người quản trị, hãy liên hệ người có quyền quản trị trên máy tính của bạn và yêu cầu họ cung cấp cho bạn đặc quyền quản trị, hoặc yêu cầu họ nhập tên người dùng người quản trị và mật khẩu khi được yêu cầu cho nó trong quá trình cài đặt Office của họ.

Máy tính được tham gia vào một tên miền

 1. Chọn bắt đầuvà nhập Pa-nen điều khiển.

 2. Trong cửa sổ Pa-nen điều khiển, hãy chọn Tài khoản người dùng > thay đổi kiểu tài khoản của bạn.

 3. Trong cửa sổ tài khoản người dùng, chọn thuộc tính sau đó chọn tab Thành viên nhóm .

 4. Đảm bảo rằng người quản trị được chọn. Nếu bạn không thể chọn tùy chọn người quản trị, hãy liên hệ người có quyền quản trị trên máy tính của bạn và yêu cầu họ cung cấp cho bạn đặc quyền quản trị, hoặc yêu cầu họ nhập tên người dùng người quản trị và mật khẩu khi được yêu cầu cho nó trong quá trình cài đặt Office của họ.

Máy tính không gia nhập một tên miền

 1. Chọn bắt đầu, và chọn Panel điều khiển.

 2. Trong cửa sổ Pa-nen điều khiển, hãy chọn tài khoản người dùng và an toàn gia đình > Tài khoản người dùng > thay đổi kiểu tài khoản của bạn.

 3. Đảm bảo rằng người quản trị được chọn. Nếu bạn không thể chọn tùy chọn người quản trị, hãy liên hệ người có quyền quản trị trên máy tính của bạn và yêu cầu họ cung cấp cho bạn đặc quyền quản trị, hoặc yêu cầu họ nhập tên người dùng người quản trị và mật khẩu khi được yêu cầu cho nó trong quá trình cài đặt Office của họ.

Máy tính được tham gia vào một tên miền

 1. Chọn bắt đầu, và chọn Panel điều khiển.

 2. Trong cửa sổ Pa-nen điều khiển, hãy chọn tài khoản người dùng và an toàn gia đình > Tài khoản người dùng > Quản lý tài khoản người dùng.

 3. Trong cửa sổ tài khoản người dùng, hãy chọn thuộc tính và tab Thành viên nhóm .

 4. Đảm bảo rằng người quản trị được chọn. Nếu bạn không thể chọn tùy chọn người quản trị, hãy liên hệ người có quyền quản trị trên máy tính của bạn và yêu cầu họ cung cấp cho bạn đặc quyền quản trị, hoặc yêu cầu họ nhập tên người dùng người quản trị và mật khẩu khi được yêu cầu cho nó trong quá trình cài đặt Office của họ.

Máy tính không gia nhập một tên miền

 1. Chọn bắt đầu, và chọn Panel điều khiển.

 2. Trong cửa sổ Pa-nen điều khiển, hãy chọn tài khoản người dùng và an toàn gia đình > thay đổi kiểu tài khoản của bạn.

 3. Đảm bảo rằng người quản trị được chọn. Nếu bạn không thể chọn tùy chọn người quản trị, hãy liên hệ người có quyền quản trị trên máy tính của bạn và yêu cầu họ cung cấp cho bạn đặc quyền quản trị, hoặc yêu cầu họ nhập tên người dùng người quản trị và mật khẩu khi được yêu cầu cho nó trong quá trình cài đặt Office của họ.

Máy tính được tham gia vào một tên miền

 1. Chọn bắt đầu, và chọn Panel điều khiển.

 2. Trong cửa sổ Pa-nen điều khiển, hãy chọn tài khoản người dùng và an toàn gia đình > Quản lý tài khoản người dùng.

 3. Trong cửa sổ tài khoản người dùng, hãy chọn thuộc tính và tab Thành viên nhóm .

 4. Đảm bảo rằng người quản trị được chọn. Nếu bạn không thể chọn tùy chọn người quản trị, hãy liên hệ người có quyền quản trị trên máy tính của bạn và yêu cầu họ cung cấp cho bạn đặc quyền quản trị, hoặc yêu cầu họ nhập tên người dùng người quản trị và mật khẩu khi được yêu cầu cho nó trong quá trình cài đặt Office của họ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×