Kiểm tra hạn ngạch dữ liệu cho một trang

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Là người sở hữu trang, bạn có thể duy trì quyền điều khiển tài nguyên máy chủ và cẩn thận giám sát vùng chẳng hạn như dung lượng lưu trữ bằng cách kiểm tra hạn ngạch đã được đặt cho trang.

Trong bài viết này

Tổng quan

Dạng xem hiện thời hạn mức giá trị và dữ liệu cho một trang

Xem hạn mức dữ liệu cho một trang

Tổng quan

Để giúp quản lý trang web và máy chủ tài nguyên, người quản trị của máy tính cục bộ máy chủ có thể xác định hạn ngạch được dùng để giới hạn số lượng dung lượng lưu trữ sẵn dùng trên một trang web và số lượng người dùng sẽ được thêm vào tuyển tập trang. Các hạn ngạch giúp đảm bảo rằng một trang web không thể triệt binh nhiều tài nguyên site khác có thể không có hàm dài.

Người quản trị máy chủ có thể sử dụng khóa để dừng site từ vượt quá giới hạn hạn ngạch lưu trữ, và để chặn tất cả người dùng truy nhập vào một site nếu cần thiết.

Một trang web có thể bị khóa tự động khi site vượt quá hạn ngạch lưu trữ tối đa. Người quản trị máy chủ có thể cũng khóa một site theo cách thủ công nếu, ví dụ, đó là vi phạm chính sách sử dụng trang. Tùy thuộc vào kiểu khóa, kết quả của một site bị khóa là khác nhau:

 • Khi một trang bị khóa để vượt quá giới hạn hạn ngạch lưu trữ, người dùng thử tải nội dung mới nhìn thấy lỗi đầy đủ dung lượng ổ đĩa.

 • Khi một site đã khóa theo cách thủ công, người dùng cố gắng xem trang sẽ thấy một truy nhập bị từ chối thư.

Người quản trị trang có thể mở khóa site chính nếu các trang đã bị khóa cho vượt quá giới hạn hạn ngạch. Chỉ người quản trị máy chủ có thể xóa một khóa theo cách thủ công.

Đầu trang

Dạng xem hiện thời hạn mức giá trị và dữ liệu cho một trang

Hạn mức giá trị hiện tại và dữ liệu cho một trang có thể xem trong Trung tâm quản trị SharePoint. Hãy xem quản trị máy chủ của bạn để xem thông tin này.

Đầu trang

Xem hạn mức dữ liệu cho một trang

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang.

  Lưu ý: Trên site mà menu Hành động trang được tùy chỉnh, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Thiết đặt mà bạn muốn xem.

 1. Trên trang thiết đặt trang, trong phần Quản trị tuyển tập trang , hãy bấm sử dụng tóm tắt.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy nối kết này, hãy bấm đi đến thiết đặt trang mức cao nhất trong phần Quản trị tuyển tập trang .

 2. Để xem chi tiết về cách lưu trữ đang được sử dụng, trong phần lưu trữ , hãy bấm phân phối dung lượng lưu trữ.

 3. Trên trang phân phối dung lượng lưu trữ, trong phần chọn một dạng xem , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để xem dung lượng phân phối lưu trữ cho thư viện tài liệu, hãy bấm Thư viện tài liệu.

  • Để xem dung lượng phân phối lưu trữ cho tài liệu, hãy bấm tài liệu.

  • Để xem dung lượng phân phối lưu trữ cho danh sách, hãy bấm danh sách.

  • Để xem dung lượng phân phối lưu trữ cho các mục trong thùng rác, hãy bấm Thùng rác.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×