Kiểm tra chính tả trong OneNote cho Windows 10

Kiểm tra chính tả trong OneNote cho Windows 10

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Kiểm tra chính tả khi bạn nhập

OneNote cho Windows 10 sẽ tự động kiểm tra và đánh dấu các lỗi chính tả bằng đường gợn sóng màu đỏ:

Lỗi chính tả được đánh dấu bằng đường gợn sóng màu đỏ

Bấm chuột phải vào từ được gạch dưới và, từ các tùy chọn soát lỗi, hãy chọn một từ được gợi ý, thêm của bạn từ vào từ điển, hoặc bỏ qua lỗi.

Nếu bạn muốn ẩn lỗi chính tả khi bạn làm việc, chọn thiết đặt > tùy chọn > soát lỗi và thay đổi nút chuyển đổi để ẩn lỗi chính tả.

Kiểm tra chính tả trong ngôn ngữ khác

Nếu bạn tạo ghi chú có chứa văn bản ở ngôn ngữ khác thì giờ đây, bạn có thể kiểm tra chính tả trong từng ngôn ngữ. Bấm chuột phải vào văn bản đã chọn, rồi chọn Đặt Ngôn ngữ để chỉ định ngôn ngữ sẽ dùng khi bạn kiểm tra chính tả cho văn bản đã chọn của mình.

Văn bản tiếng Pháp được chọn hiển thị menu ngữ cảnh về cách đặt ngôn ngữ.

Lưu ý: Nếu bạn chưa cài đặt công cụ kiểm lỗi thì bạn có thể nhận được cảnh báo ở lần đầu tiên bạn chọn ngôn ngữ. Hãy làm theo các lời nhắc trong thông báo để thêm ngôn ngữ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×