Kiểm tra chính tả tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin) theo các quy tắc chính tả sau cải cách

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể kiểm tra chính tả tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) bằng cách sử dụng các quy tắc chính tả trước cải cách, quy tắc chính tả sau cải cách hoặc cả hai. Để thực hiện điều này, bạn phải trước tiên cấu hình các chương trình Microsoft Office để sử dụng tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), và sau đó cấu hình chúng để sử dụng các quy tắc chính tả tiếng Bồ Đào Nha mà bạn muốn.

Với gói ngôn ngữ cho tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) được cài đặt, bạn có thể chọn quy tắc chính tả sau đây:

Chỉ sau cải cách (quy tắc chính tả mới)   

Đây là thiết đặt mặc định. Chỉ những từ được coi là đúng cách viết sau cải cách chính tả được xác nhận và gợi ý; biến thể trước cải cách sẽ được gắn cờ.

Chỉ trước cải cách (quy tắc chính tả truyền thống)   

Chỉ những từ được coi là đúng chính tả trước cải cách chính tả sẽ được xác nhận và gợi ý.

Cả trước và sau cải cách (cả mới và quy tắc chính tả cũ)   

Cả hai biến thể trước cải cách và sau cải cách chính tả được xác nhận và gợi ý.

Trong bài viết này

Trước khi bạn bắt đầu

Bước 1: Cấu hình các chương trình Office để sử dụng tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

Bước 2: Sử dụng tiếng Bồ Đào Nha sau cải cách quy tắc chính tả

Trước khi bạn bắt đầu

Để kiểm tra chính tả tiếng Bồ Đào Nha văn bản bạn phải dùng một phiên bản tiếng Bồ Đào Nha-ngôn ngữ của Microsoft Office, hoặc cài đặt ngôn ngữ Office đóng gói cho tiếng Bồ Đào Nha và cấu hình các chương trình Office để sử dụng tiếng Bồ Đào Nha. Để kiểm tra chính tả của văn bản tiếng ả Rập bạn phải dùng phiên bản tiếng ả Rập của Office hoặc cài đặt ngôn ngữ Office đóng gói cho tiếng ả-Rập và cấu hình các chương trình Office để sử dụng tiếng ả Rập. Để biết thêm thông tin về gói ngôn ngữ, hãy xem:

Đầu trang

Bước 1: Cấu hình các chương trình Office để sử dụng tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

Quy trình sau đây giả định rằng bạn đã cài đặt gói ngôn ngữ thích hợp. Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy xem tải xuống, cài đặt, cấu hình hoặc dỡ cài đặt gói giao diện ngôn ngữ Office.

Để cấu hình Office để sửa ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

 1. Mở một tệp trong một chương trình Office, chẳng hạn như Word, Excel hoặc PowerPoint.

 2. Bấm Tệp > Tùy chọn > Ngôn ngữ.

 3. Nếu tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin) không có trong danh sách Ngôn ngữ soạn thảo bên dưới Chọn ngôn ngữ soạn thảo, bấm thêm ngôn ngữ soạn thảo bổ sung, chọn Bồ Đào Nha (Bra-xin) trong danh sách, sau đó bấm Thêm.

 4. Bên dưới Chọn ngôn ngữ soạn thảo, trong danh sách Ngôn ngữ soạn thảo , chọn tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin).

 5. Bấm Đặt làm Mặc định.

 6. Nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ mà chương trình Office Hiển thị theo mặc định trong chương trình điều khiển hoặc ngôn ngữ trợ giúp, hãy chọn ngôn ngữ bên dưới chọn Hiển thị và ngôn ngữ trợ giúp.

 7. Nếu bạn đã chọn một ngôn ngữ mới cho Ngôn ngữ hiển thị hoặc Ngôn ngữ trợ giúp, hãy bấm đặt làm mặc định bên dưới mỗi vùng chọn.

 8. Khởi động lại tất cả các chương trình Office để thay đổi của bạn có hiệu lực.

Lưu ý: Nếu máy tính của bạn không đúng cách cấu hình để soạn thảo tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin), không được bật hay chưa cài đặt có thể xuất hiện trong các cột Bố trí bàn phím hoặc soát lỗi . Để tìm hiểu thêm về các cảnh báo, hãy xem thêm ngôn ngữ hoặc đặt tùy chọn ngôn ngữ trong Office.

Đầu trang

Bước 2: Sử dụng các quy tắc chính tả tiếng Bồ Đào Nha sau cải cách

Chế độ tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) sẵn dùng chỉ khi bạn đang sử dụng tiếng Bồ Đào Nha-phiên bản Office hoặc sau khi bạn đã cài đặt và cấu hình gói ngôn ngữ cho tiếng Bồ Đào Nha.

Để cấu hình các quy tắc chính tả cho tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) trong chương trình Office

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn, sau đó bấm Soát lỗi.

  Outlook không cho phép bạn truy nhập thiết đặt trong soát lỗi. Sử dụng chương trình Office khác, chẳng hạn như Word, khi thay đổi quy tắc chính tả cho chương trình Office.

 3. Bên dưới khi sửa chính tả trong chương trình Microsoft Office, cho chế độ tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), chọn sau cải cách, trước cải cáchhoặc cả hai.

 4. Bấm OK

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×