Chia sẻ & đồng tác giả

Kiểm tra bản trình bày

Kiểm tra bản trình bày

Trước khi bạn chia sẻ bản trình bày, đặc biệt là với những người ở ngoài tổ chức của bạn, hãy loại bỏ mọi thông tin cá nhân và bí mật được lưu trữ trong tài liệu hoặc trong các thuộc tính tài liệu.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
  1. Mở tệp bản trình bày bạn muốn kiểm tra để tìm dữ liệu ẩn và thông tin cá nhân.

    Mẹo: Bạn nên kiểm tra bản sao của tài liệu gốc vì bạn không thể khôi phục dữ liệu mà Giám định viên Tài liệu loại bỏ.

  2. Chọn Tệp > Thông tin.

  3. Chọn Kiểm tra sự cố > Kiểm tra tài liệu.

  4. Chọn loại nội dung bạn muốn kiểm tra, rồi chọn Kiểm tra.

  5. Xem lại kết quả.

  6. Với mỗi loại nội dung bạn muốn loại bỏ khỏi tài liệu, hãy chọn Loại bỏ tất cả.

Xem Thêm

Loại bỏ dữ liệu ẩn và thông tin cá nhân bằng cách kiểm tra tài liệu

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×