Kiểm tra Ấn phẩm của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế sẽ liệt kê tất cả các vấn đề về thiết kế đã được phát hiện trong ấn phẩm của bạn, chẳng hạn như yếu tố thiết kế là một phần ngoài trang, tràn văn bản trong một mạch, hoặc hình ảnh được được định cỡ disproportionately. Trong một số trường hợp, bạn sẽ có tùy chọn chọn tính năng sửa tự động cho những vấn đề. Trong trường hợp khác, bạn sẽ phải khắc phục vấn đề theo cách thủ công.

 1. Trên menu công cụ , bấm Kiểm tra thiết kế.

 2. Trong ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế , bên dưới chọn một mục để sửa, bấm vào mũi tên bên cạnh mục bạn muốn sửa, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm đi tới mục này để đi tới trang nơi có vấn đề mục. Sau đó, bạn có thể sửa vấn đề bằng cách thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết.

  • Bấm vào tùy chọn mô tả cách để tự động sửa lỗi.

   Lưu ý: Tự động sửa lỗi sẽ khác nhau tùy thuộc vào vấn đề. Một số trường hợp, tự động sửa lỗi không sẵn dùng.

  • Bấm không bao giờ chạy này kiểm tra lại để tắt tính năng kiểm tra. Điều này ảnh hưởng đến tất cả các lần xuất hiện của vấn đề. Trước khi bạn bấm Tùy chọn này, hãy đảm bảo rằng đây là điều bạn không muốn kiểm tra cho bất kỳ chỗ nào khác trong ấn phẩm của bạn.

  • Bấm giải thích để mở một chủ đề trợ giúp giải thích các vấn đề và cung cấp các gợi ý về cách sửa lỗi đó.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×