Kiểm soát truy nhập từ thiết bị không được quản lý

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cập nhật gần nhất: Tháng Một 2018

Lưu ý: Một số tính năng được giới thiệu dần cho các tổ chức đã thiết lập mục tiêu thả tùy chọn. Điều này có nghĩa là bạn có thể không chưa nhìn thấy tính năng này hoặc nó có thể trông khác với những gì được mô tả trong bài viết này.

Dưới dạng SharePoint hoặc người quản trị toàn cầu trong Office 365, bạn có thể chặn hoặc hạn chế truy nhập nội dung SharePoint và OneDrive từ thiết bị không được quản lý (những không tham gia vào một tên miền hoặc tuân thủ trong Intune). Bạn có thể chặn hoặc hạn chế truy nhập cho:

 • Tất cả người dùng trong các tổ chức hoặc chỉ một số người dùng hoặc nhóm bảo mật.

 • Tất cả các site trong tổ chức hoặc chỉ một số tuyển tập trang.

Chặn quyền truy nhập giúp cung cấp phần bảo mật nhưng đi kèm với chi phí tính khả dụng và hiệu suất. Hạn chế truy nhập cho phép người dùng vẫn đạt hiệu quả trong khi địa chỉ rủi ro do vô tình mất dữ liệu trên thiết bị không được quản lý. Khi bạn giới hạn quyền truy nhập, người dùng trên thiết bị được quản lý sẽ có quyền truy nhập đầy đủ (trừ khi họ sử dụng một trình duyệt và hệ điều hành tổ hợp liệt kê dưới đây). Người dùng trên thiết bị không được quản lý sẽ có quyền truy nhập chỉ trình duyệt với không có khả năng tải xuống, in hoặc đồng bộ tệp. Họ cũng sẽ không thể truy nhập nội dung thông qua ứng dụng, bao gồm các ứng dụng Microsoft Office trên máy tính. Khi bạn giới hạn quyền truy nhập, bạn có thể chọn để cho phép hoặc chặn chỉnh sửa tệp trong trình duyệt.

Lưu ý: 

 • Chặn hoặc hạn chế truy nhập trên thiết bị không được quản lý dựa trên Azure AD chính sách có điều kiện truy nhập. Để tìm hiểu thêm về thuê bao yêu cầu họ và họ, hãy xem có điều kiện truy nhập trong Azure Active Directory.

 • Nếu bạn giới hạn quyền truy nhập trên thiết bị không được quản lý, người dùng trên thiết bị được quản lý có các kết hợp trình duyệt và hệ điều hành sau sẽ cũng giới hạn quyền truy nhập:

  Chrome, Firefox, hoặc bất kỳ trình duyệt nào khác ngoài Microsoft Edge và Microsoft Internet Explorer trên Windows 10 hoặc Windows Server 2016

  Firefox trong Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, hoặc Windows Server 2008 R2

Chặn quyền truy nhập vào nội dung SharePoint và OneDrive bằng cách dùng Trung tâm quản trị SharePoint

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Trong Trung tâm quản trị SharePoint , bấm kiểm soát truy nhập.

 5. Chọn chặn quyền truy nhập.

 6. Bấm OK.

  Chặn quyền truy nhập thiết đặt trên trang kiểm soát quyền truy nhập

  Lưu ý: Có thể mất 5-10 phút cho chính sách có hiệu lực. Nó sẽ không có hiệu lực cho người dùng đã đăng nhập từ thiết bị không được quản lý.

Nếu bạn đi đến Trung tâm quản trị Azure AD và bấm có điều kiện truy nhập, bạn có thể thấy một chính sách được tạo ra bằng Trung tâm quản trị SharePoint .

Tạo một chính sách trong Trung tâm quản trị Azure AD chặn quyền truy nhập

Giới hạn quyền truy nhập vào nội dung SharePoint và OneDrive bằng cách dùng Trung tâm quản trị SharePoint

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Trong Trung tâm quản trị SharePoint , bấm kiểm soát truy nhập.

 5. Chọn cho phép giới hạn, truy nhập web chỉ.

 6. Bấm OK.

  Thiết đặt truy nhập giới hạn trên trang kiểm soát truy nhập

  Lưu ý: 

  • Có thể mất 5-10 phút để các chính sách có hiệu lực. Họ sẽ không có hiệu lực cho người dùng đã đăng nhập từ thiết bị không được quản lý.

  • Theo mặc định, chính sách cho phép người dùng sửa tệp trong trình duyệt, sao chép và dán nội dung của tệp ra khỏi cửa sổ trình duyệt và tải xuống các tệp không thể xem trước trong trình duyệt (như .zip và .exe). Để chặn này, sử dụng PowerShell cdmlet.

Nếu bạn đi đến Trung tâm quản trị Azure AD và bấm có điều kiện truy nhập, bạn có thể thấy hai chính sách được tạo ra trung tâm quản trị SharePoint . Theo mặc định, chính sách áp dụng cho tất cả người dùng. Để áp dụng nó chỉ là nhóm bảo mật cụ thể, thực hiện các thay đổi bên dưới người dùng và nhóm. Cẩn thận không để tạo nhiều điều kiện access chính sách trong Trung tâm quản trị Azure AD xung đột với nhau. Bạn có thể vô hiệu hóa các chính sách được tạo bằng Trung tâm quản trị SharePoint và sau đó theo cách thủ công tạo chính sách truy nhập có điều kiện mà bạn cần.

Tạo hai chính sách trong Trung tâm quản trị Azure AD để hạn chế truy nhập

Giới hạn quyền truy nhập vào nội dung SharePoint và OneDrive sử dụng PowerShell

 1. Trong SharePoint Online Management Shell giúp, kết nối với Trung tâm quản trị SharePoint với tài khoản quản trị của bạn bằng cách chạy Connect-SPOService. Để biết thông tin về chạy lệnh ghép ngắn này, hãy xem Kết nối-SPOService.

 2. Chạy Set-SPOTenant -ConditionalAccessPolicy AllowLimitedAccess.

Lưu ý: 

 • Theo mặc định, chính sách cho phép người dùng sửa tệp trong trình duyệt và sao chép nội dung tệp ra khỏi cửa sổ trình duyệt. Để chặn này, hãy xác định -AllowEditing $false.

 • Một số loại tệp như .zip và .exe không thể xem trước trong một trình duyệt. Theo mặc định, chính sách cho phép người dùng tải xuống các tệp này. Để chặn tải xuống của các loại tệp, hãy xác định -AllowDownloadingNonWebViewableFile $false.

 • Để biết thêm thông tin về việc quản lý SharePoint Online bằng cách dùng PowerShell, hãy xem giới thiệu về SharePoint Online Management Shell.

Giới hạn quyền truy nhập vào tuyển tập trang SharePoint cụ thể hoặc tài khoản OneDrive

Để giới hạn quyền truy nhập vào site cụ thể, bạn phải đặt chính sách mức đối tượng thuê để "Cho phép truy nhập đầy đủ từ ứng dụng trên máy tính, ứng dụng di động và web." Sau đó làm theo các bước để tạo một chính sách trong Trung tâm quản trị Azure AD theo cách thủ công và chạy lệnh ghép ngắn PowerShell.

 1. Trong Trung tâm quản trị Azure AD, chọn có điều kiện truy nhập, sau đó bấm Thêm.

 2. Bên dưới người dùng và nhóm, chọn xem bạn có muốn chính sách để áp dụng cho tất cả người dùng hoặc chỉ là nhóm bảo mật cụ thể.

 3. Bên dưới ứng dụng điện toán đám mây, hãy chọn Office 365 SharePoint Online.

 4. Trong điều kiện, chọn cả ứng dụng di động và máy kháchtrình duyệt.

 5. Bên dưới phiên làm việc, chọn sử dụng ứng dụng áp đặt hạn chế. Điều này cho biết Azure để sử dụng các thiết đặt, bạn sẽ xác định trong SharePoint.

 6. Bật chính sách và lưu nó.

  Tạo một chính sách trong Trung tâm quản trị Azure AD sử dụng ứng dụng-áp đặt hạn chế
 7. Trong SharePoint Online Management Shell giúp, kết nối với Trung tâm quản trị SharePoint với tài khoản quản trị của bạn bằng cách chạy Connect-SPOService. Để biết thông tin về chạy lệnh ghép ngắn này, hãy xem Kết nối-SPOService.

 8. Chạy Set-SPOSite -Identity https://<SharePoint online URL>/sites/<name of site collection or OneDrive account> -ConditionalAccessPolicy AllowLimitedAccess.

Lưu ý: 

 • Thiết lập mức tuyển tập trang phải có tối thiểu hạn chế như thiết đặt ở mức người thuê.

 • Theo mặc định, chính sách cho phép người dùng sửa tệp trong trình duyệt. Để chặn này, hãy xác định -AllowEditing $false.

 • Một số loại tệp như .zip và .exe không thể xem trước trong một trình duyệt. Theo mặc định, chính sách cho phép người dùng tải xuống các tệp này. Để chặn tải xuống của các loại tệp, hãy xác định -AllowDownloadingNonWebViewableFile $false.

Để biết thêm thông tin về việc quản lý SharePoint Online bằng cách dùng PowerShell, hãy xem giới thiệu về SharePoint Online Management Shell.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×