Kiểm soát quản trị trong Office 365

Xem Câu hỏi thường gặp về miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mình tìm kiếm.

Xác minh địa chỉ email của bạn

 1. Nhập địa chỉ email của bạn vào lời nhắc để chúng tôi có thể gửi cho bạn liên kết tham gia tài khoản Office 365 hiện đã thêm miền của bạn.

 2. Sau khi bạn nhận được email, hãy Đăng xuất khỏi Office 365 từ tài khoản hiện tại của bạn.

 3. Truy nhập theo liên kết email có hiển thị địa chỉ email của bạn và nút Có, đó là tôi.

Tạo tài khoản mới

 1. Khi bạn truy nhập theo liên kết Có, đó là tôi trong email của mình, bạn sẽ được đưa đến trang bạn có thể tạo một tài khoản mới.

 2. Điền vào trường tên người dùng và mật khẩu nội dung bạn muốn sử dụng sau khi hoàn tất rồi bấm vào Bắt đầu.

Xác minh quyền sở hữu miền và trở thành người quản trị

 1. Một trình hướng dẫn có tên là "Trở thành người quản trị" sẽ mở ra. Nếu trình hướng dẫn không khởi động, hãy tìm kiếm ô Người quản trị rồi bấm vào ô này.

 2. Bấm vào "Có, tôi muốn trở thành người quản trị"

 3. Bạn sẽ cần xác minh rằng mình sở hữu miền bạn muốn kiểm soát bằng cách thêm bản ghi TXT vào nhà đăng ký miền của bạn.

  1. Trình hướng dẫn sẽ hiển thị cho bạn bản ghi TXT để thêm cũng như cung cấp một liên kết đến website nhà đăng ký của bạn và một liên kết đến hướng dẫn từng bước.

  2. Sau khi bạn đã thêm bản ghi TXT tại site nhà đăng ký, hãy quay lại trình hướng dẫn rồi bấm vào OK, tôi đã thêm bản ghi.

Lưu ý: Nếu người nào đó trong tài khoản đã đăng ký sử dụng Office Online tại nơi làm việc (thay vì một trong những đăng ký khác, như Power BI), bạn sẽ được nhắc và yêu cầu mua giấy phép cho họ như một phần của việc trở thành người quản trị miền. Tuy nhiên, bạn có thể thêm hoặc loại bỏ giấy phép sau khi hoàn tất thiết lập quản trị.

Xem thêm:

YouTube: 3 bước thực hiện Kiểm soát Quản trị CNTT cho Power BI và Office 365

Trở thành người quản trị trong Office 365 Education

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×