Kiểm nhập tệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn kiểm nhập tệp vào thư viện trên một trang web Microsoft Windows SharePoint Services, những thay đổi mà bạn đã thực hiện sẵn dùng cho những người dùng thư viện.

Trong bài viết này

Tổng quan

Kiểm nhập tệp

Ghi đè lên phiên bản phụ khi kiểm nhập tệp

Tổng quan

Sau khi bạn kiểm xuất một tệp và Cập Nhật, bạn kiểm nhập tệp để người khác có thể xem các thay đổi. Trong thư viện yêu cầu kiểm xuất, tệp được kiểm xuất cho bạn khi bạn lần đầu tiên tạo hoặc tải lên chúng. Bạn phải kiểm nhập các tệp trước khi người khác có thể xem hoặc sử dụng chúng. Nếu thư viện yêu cầu phê duyệt nội dung, các bản Cập Nhật phải được phê duyệt trước khi chúng được hiển thị với tất cả mọi người có sử dụng thư viện.

Khi bạn kiểm nhập tệp, bạn có thể nhập chú thích về các thay đổi mà bạn đã thực hiện tệp. Điều này giúp mọi người tìm hiểu về những gì thay đổi bạn đã thực hiện tệp trong khi bạn đã nó đã kiểm xuất. Kiểm nhập chú thích đặc biệt hữu ích nếu một vài người làm việc trên tệp. Nếu phiên bản được được theo dõi, chú thích mà bạn thực hiện trở thành một phần của lịch sử Phiên bản của tệp, hữu ích nếu tệp của bạn sẽ có một vài chỉnh sửa.

Nếu phiên bản chính và phiên bản phụ được được theo dõi, bạn được nhắc chọn loại phiên bản mà bạn đang kiểm tra. Phiên bản chính thường là thay đổi đáng kể, chẳng hạn như thêm một phần, trong khi phiên bản phụ là một thay đổi nhỏ hơn, chẳng hạn như sửa chữa một lỗi chính lỗi. Nếu thư viện của bạn theo dõi cả hai kiểu Phiên bản và yêu cầu phê duyệt nội dung, kiểm tra trong phiên bản phụ tạo một bản thảo của tệp. Khi bạn đã sẵn sàng cho mọi người phê duyệt tệp, bạn phải phát hành bản thảo dưới dạng phiên bản chính.

Thông thường, bạn nên kiểm tra trong chỉ các tệp bạn đã kiểm xuất. Bạn sẽ nhận được cảnh báo, nếu bạn kiểm nhập tệp được kiểm xuất cho người khác. Nếu bạn kiểm nhập tệp, bạn ghi đè lên bất kỳ thay đổi nào mà người khác thực hiện đối với tệp.

Đôi khi, bạn có thể Cập Nhật bản sao trên máy chủ, để người khác có thể xem các thay đổi và tiếp tục làm việc trên tệp. Hoặc nếu phiên bản được được theo dõi, bạn có thể muốn thay đổi của bạn để trở thành một phần của lịch sử Phiên bản, do đó bạn có thể khôi phục chúng sau này nếu cần thiết. Trong trường hợp này, bạn có thể kiểm tra trong một bản sao của tệp nhưng giữ nó đã kiểm xuất để bạn có thể tiếp tục làm việc trên đó.

Một số chương trình tương thích với Windows SharePoint Services 3.0, chẳng hạn như Microsoft Office Word 2007, cho phép bạn kiểm tra tệp trong và ngoài từ các chương trình mà không cần trả về với máy chủ để kiểm nhập tệp. Để biết thêm thông tin, hãy xem trợ giúp trong chương trình của bạn.

Đầu trang

Kiểm nhập tệp

 1. Nếu thư viện không mở sẵn, bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên của thư viện của bạn sẽ không xuất hiện, hãy bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tên của thư viện của bạn.

 2. Trỏ đến tệp mà bạn muốn kiểm nhập, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Kiểm nhập.

 3. Trong phần Kiểm tra tài liệu trong trang xuất hiện, nếu bạn được nhắc chọn loại mà bạn đang kiểm tra, phiên bản sau đó, thư viện của bạn theo dõi phiên bản chính và phụ của tệp. Bấm Phiên bản phụ (nháp) hoặc Phiên bản chính (phát hành), tùy thuộc vào loại thay đổi mà bạn đã thực hiện tệp.

  Các tùy chọn phiên bản cũng gán một số phiên bản mà bạn đang kiểm tra trong. Ví dụ, 2.3 là thứ ba phiên bản phụ của một tệp đã được phát hành hai lần dưới dạng phiên bản chính và 3.0 là tiếp theo phiên bản chính của tệp đó.

 4. Để kiểm tra trong thay đổi của bạn nhưng vẫn giữ tệp đã kiểm xuất, hãy chọn các giữ tài liệu được kiểm xuất sau khi kiểm tra trong phiên bản này? hộp kiểm trong phần Kiểm tra tài liệu trong đó.

 5. Trong phần chú thích , nhập mô tả những thay đổi mà bạn đã thực hiện tệp.

  Tổ chức của bạn có thể có các đề xuất cụ thể hoặc yêu cầu cho các chú thích kiểm nhập.

 6. Bấm vào OK.

 7. Nếu bạn được nhắc để xác nhận kiểm nhập, bấm .

  Ví dụ, bạn có thể được nhắc để xác nhận rằng bạn muốn kiểm nhập tệp nếu bạn vẫn gặp phải tệp đang mở để chỉnh sửa.

Đầu trang

Ghi đè lên phiên bản phụ khi kiểm nhập tệp

Để ghi đè lên phiên bản phụ, bạn kiểm nhập tệp như bạn vẫn thường làm, nhưng bạn chỉ rõ bạn muốn ghi đè lên phiên bản phụ hiện tại. Tùy chọn này có thể giúp bạn ngăn không cho lịch sử Phiên bản trở thành quá nhiều thời gian, ví dụ, nếu tổ chức của bạn sẽ đặt chặt chẽ giới hạn số lượng phiên bản, bạn có thể tiếp tục.

Bạn có thể ghi đè lên các phiên bản phụ chỉ khi phiên bản chính và phụ của tệp được được theo dõi, khi bạn hiện đang làm việc với phiên bản phụ, và khi bạn đang kiểm tra trong phiên bản phụ mới. Bạn cũng phải có quyền để xóa một phiên bản trước đó.

Quan trọng: Bạn nên chọn tùy chọn này chỉ khi bạn chắc chắn rằng bạn muốn xóa vĩnh viễn các phiên bản trước của tệp, ví dụ, nếu nó chứa lỗi chính tả hoặc lỗi khác. Khi bạn ghi đè lên phiên bản phụ, nó sẽ bị xóa khỏi lịch sử Phiên bản, và bạn không thể khôi phục nó.

 1. Nếu thư viện không mở sẵn, bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên của thư viện của bạn sẽ không xuất hiện, hãy bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tên của thư viện của bạn.

 2. Trỏ đến tệp mà bạn muốn kiểm nhập, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Kiểm nhập.

 3. Trong Kiểm tra tài liệu trong phần của trang xuất hiện, hãy bấm ghi đè lên phiên bản phụ hiện tại.

 4. Để kiểm tra trong thay đổi của bạn nhưng vẫn giữ tệp đã kiểm xuất, hãy chọn các giữ tài liệu được kiểm xuất sau khi kiểm tra trong phiên bản này? hộp kiểm trong phần Kiểm tra tài liệu trong đó.

 5. Trong phần chú thích , nhập mô tả những thay đổi mà bạn đã thực hiện tệp.

  Tổ chức của bạn có thể có các đề xuất cụ thể hoặc yêu cầu cho các chú thích kiểm nhập.

 6. Bấm vào OK.

 7. Nếu bạn được nhắc để xác nhận kiểm nhập, bấm .

  Ví dụ, bạn có thể được nhắc để xác nhận rằng bạn muốn kiểm nhập tệp nếu bạn vẫn gặp phải tệp đang mở để chỉnh sửa.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×