Kích hoạt Rights Management (RMS) trong trung tâm quản trị Office 365

Chủ đề này chỉ đến các chủ đề mô tả cách bật và sử dụng RMS với Office 365.

Bạn phải kích hoạt dịch vụ Rights Management (RMS) trước khi có thể sử dụng các tính năng Quản lý Quyền Thông tin (IRM) của các ứng dụng và dịch vụ Office 365. Sau khi bạn kích hoạt RMS, tổ chức của bạn có thể bắt đầu bảo vệ tài liệu và email quan trọng bằng cách sử dụng Azure RMS. Giải pháp bảo vệ thông tin này có thể bảo vệ tất cả loại tệp và tích hợp với các ứng dụng khách như Excel, Microsoft Word, và những ứng dụng khác, Exchange Online và SharePoint Online và các máy chủ như Microsoft Exchange và Microsoft SharePoint.

Mẹo: Nếu bạn không chắc liệu mình có cần Rights Management hay không, hãy kiểm tra xem tổ chức của bạn có một hay nhiều vấn đề hay yêu cầu kinh doanh, đồng thời hãy xem một số ví dụ minh họa về Rights Management.

Sử dụng các nối kết này để biết thêm thông tin về RMS:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×