Kiểm tra chính tả và ngữ pháp bằng một ngôn ngữ khác

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp bằng một ngôn ngữ khác

Nếu bạn đang làm việc trên tài liệu và cần thêm văn bản ở một ngôn ngữ không phải ngôn ngữ bạn thường sử dụng, Office có thể kiểm tra chính tả và ngữ pháp của văn bản đó giúp bạn. 

Nếu bạn đang tìm thông tin về cách sử dụng các công cụ kiểm lỗi hoặc bật hay tắt kiểm tra chính tả hoặc ngữ pháp, hãy xem mục: Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Office 2010 trở lên.

Lưu ý: Nếu bạn muốn nhập bằng một ngôn ngữ không dựa trên tiếng La-tinh, như tiếng Ả Rập hay tiếng Trung, bạn có thể chuyển đổi bố trí bàn phím bằng thanh Ngôn ngữ. Khi bạn thay đổi bố trí bàn phím, Office sẽ thay đổi ngôn ngữ chính tả và ngữ pháp cho bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Bật hoặc thay đổi ngôn ngữ bố trí bàn phím.

Để kiểm tra chính tả và ngữ pháp chính xác, Office cần biết ngôn ngữ của văn bản.

 1. Đặt con trỏ vào tài liệu bạn muốn bắt đầu nhập văn bản bằng một ngôn ngữ khác. Hoặc nếu bạn đã nhập văn bản, hãy chọn văn bản đó. Lưu ý rằng nếu bạn không đặt con trỏ lên hoặc vào giữa văn bản bạn muốn kiểm tra thì có thể Bước 2 sẽ không khả dụng.

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Ngôn ngữ, bấm Ngôn ngữ, sau đó bấm Thiết đặt Ngôn ngữ Soát lỗi.

  Đặt Ngôn ngữ Kiểm lỗi

 3. Cuộn đến ngôn ngữ bạn muốn sử dụng rồi chọn ngôn ngữ đó.

 4. Bấm vào OK để đóng hộp thoại Ngôn ngữ.

Để thay đổi ngôn ngữ khi kiểm tra chính tả cho một cơ sở dữ liệu hoặc sổ làm việc, hãy thay đổi ngôn ngữ từ điển trong quá trình kiểm tra chính tả:

 1. Trên tab Xem lại trong Excel hoặc tab Trang đầu trong Access, bấm vào Chính tả.

 2. Trong ngăn hoặc hộp thoại Chính tả, hãy chọn ngôn ngữ bạn muốn trong danh sách Ngôn ngữ từ điển.

  Mẹo: Nếu kiểm tra chính tả không tìm thấy bất kỳ lỗi nào, bạn sẽ không thấy hộp thoại Soát chính tả hiển thị. Nếu điều đó xảy ra khi bạn đang tìm cách thay đổi ngôn ngữ từ điển, bạn có thể cố tình nhập sai chính tả một từ để buộc hộp thoại này xuất hiện.

Nếu ngôn ngữ bạn muốn sử dụng không sẵn dùng thì bạn có thể cần một gói ngôn ngữ Office. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Gói Phụ kiện Ngôn ngữ cho Office 2016.

Nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ soạn thảo mặc định để kiểm tra chính tả, hãy xem mục Thay đổi ngôn ngữ mà Office sử dụng trong menu và công cụ kiểm lỗi.

Trong InfoPath Designer, tùy chọn Đặt Ngôn ngữ Kiểm lỗi sẽ áp dụng cho dạng xem biểu mẫu hiện tại. Các biểu mẫu có nhiều dạng xem có thể có ngôn ngữ kiểm lỗi khác nhau cho từng dạng xem. Trong Bộ soạn thảo InfoPath, tùy chọn Đặt Ngôn ngữ Kiểm lỗi sẽ áp dụng cho toàn bộ biểu mẫu. Ngôn ngữ kiểm lỗi sẽ áp dụng cho toàn bộ dạng xem. Mọi văn bản trong dạng xem đều được đánh dấu là cùng một ngôn ngữ.

Để thay đổi ngôn ngữ của một biểu mẫu, hãy làm như sau:

 1. Trên tab Trang chủ, bấm vào mũi tên dưới Chính tả, rồi bấm vào Đặt Ngôn ngữ Kiểm lỗi.

 2. Trong hộp thoại Ngôn ngữ, hãy bấm vào ngôn ngữ bạn muốn.

 3. Bắt đầu nhập hoặc kiểm tra chính tả.

Xem thêm

Lưu ý: 

Để đặt ngôn ngữ trong Access, bạn chỉ cần nhập bằng ngôn ngữ mình muốn sử dụng.

Hoặc nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ được liên kết với duy nhất một mục văn bản, hãy chọn văn bản đó, kiểm tra chính tả và thay đổi ngôn ngữ từ điển trong hộp thoại Soát chính tả.

Cách thay đổi ngôn ngữ từ điển cho toàn bộ cơ sở dữ liệu:

 1. Mở cơ sở dữ liệu Access mà bạn muốn thay đổi ngôn ngữ từ điển.

 2. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Access.

  Nút Tùy chọn Access

 3. Bấm vào Kiểm lỗi.

 4. Trong danh sách Ngôn ngữ từ điển, bấm vào ngôn ngữ từ điển bạn muốn sử dụng, rồi bấm vào OK.

 5. Để kiểm tra chính tả, chọn những bản ghi hoặc trường bạn muốn kiểm tra, rồi bấm vào Soát chính tả Ảnh nút trên tab Trang đầu.

  Lưu ý: Trình soát chính tả sử dụng ngôn ngữ từ điển được chọn để kiểm tra chính tả trong cơ sở dữ liệu. Để kiểm tra chính tả trong một cơ sở dữ liệu đa ngôn ngữ, bạn phải thay đổi ngôn ngữ từ điển và kiểm tra chính tả cho từng ngôn ngữ trong cơ sở dữ liệu.

Để đặt ngôn ngữ trong Excel, bạn chỉ cần nhập bằng ngôn ngữ mình muốn sử dụng.

Hoặc nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ được liên kết với duy nhất một mục văn bản, hãy chọn văn bản đó, kiểm tra chính tả và thay đổi ngôn ngữ từ điển trong hộp thoại Soát chính tả.

Để thay đổi ngôn ngữ từ điển cho toàn bộ sổ làm việc:

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

  Nút Tùy chọn Excel

 2. Bấm vào Kiểm lỗi.

 3. Trong danh sách Ngôn ngữ từ điển, chọn ngôn ngữ từ điển bạn muốn sử dụng, rồi bấm vào OK.

 4. Để kiểm tra chính tả của trang tính, trên tab Xem lại, trong nhóm Kiểm lỗi, bấm vào Soát chính tả Ảnh nút .

  Mẹo: Để kiểm tra chính tả trong một sổ làm việc đa ngôn ngữ, bạn phải thay đổi ngôn ngữ từ điển và kiểm tra chính tả cho từng ngôn ngữ được sử dụng trong mỗi trang tính hoặc ô.

Để đặt ngôn ngữ trong InfoPath, bạn chỉ cần nhập bằng ngôn ngữ mình muốn sử dụng.

Hoặc nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ được liên kết với duy nhất một mục văn bản, hãy chọn văn bản đó, kiểm tra chính tả và thay đổi ngôn ngữ từ điển trong hộp thoại Soát chính tả.

Cách thay đổi ngôn ngữ từ điển cho toàn bộ mẫu hoặc biểu mẫu InfoPath:

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Đặt Ngôn ngữ Hình ảnh Nút .

 2. Trong hộp thoại Ngôn ngữ, bấm vào ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.

 3. Bắt đầu nhập bằng ngôn ngữ mới.

 4. Để chuyển về ngôn ngữ gốc hoặc chuyển sang ngôn ngữ khác, hãy lặp lại các Bước 1-2. Trong Bước 2, chọn ngôn ngữ mới bạn muốn sử dụng.

 5. Để kiểm tra chính tả cho biểu mẫu, trên tab Xem lại, trong nhóm Kiểm lỗi, bấm vào Soát chính tả Ảnh nút .

Để đặt ngôn ngữ trong OneNote, bạn chỉ cần nhập bằng ngôn ngữ mình muốn sử dụng.

Hoặc nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ được liên kết với chỉ một mục văn bản, hãy chọn văn bản đó, kiểm tra chính tả rồi thay đổi ngôn ngữ từ điển trong ngăn tác vụ Kiểm tra chính tả.

Cách đặt ngôn ngữ từ điển cho ghi chú:

 1. Chọn ghi chú bạn muốn đặt ngôn ngữ hoặc đặt con trỏ tại nơi bạn muốn bắt đầu một ghi chú mới.

 2. Trên menu Công cụ, bấm vào Đặt Ngôn ngữ Hình ảnh Nút .

 3. Trong ngăn tác vụ Đặt Ngôn ngữ, hãy chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.

 4. Để chuyển về ngôn ngữ gốc hoặc chuyển sang ngôn ngữ khác, hãy lặp lại các Bước 1-3. Trong Bước 3, chọn ngôn ngữ mới bạn muốn sử dụng.

 5. Để kiểm tra chính tả, trên menu Công cụ, trỏ vào Soát chính tả, rồi bấm vào Soát chính tả Ảnh nút .

Để đặt ngôn ngữ trong Outlook, bạn chỉ cần nhập bằng ngôn ngữ mình muốn sử dụng.

Hoặc nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ được liên kết với duy nhất một mục văn bản, hãy chọn văn bản đó, kiểm tra chính tả và thay đổi ngôn ngữ từ điển trong hộp thoại Soát chính tả và Ngữ pháp.

Để thay đổi ngôn ngữ từ điển cho toàn bộ thư:

 1. Trên tab Thư, trong nhóm Kiểm lỗi, bấm vào mũi tên bên dưới Soát chính tả, rồi bấm vào Đặt Ngôn ngữ Hình ảnh Nút .

 2. Trong hộp thoại Ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.

  Nếu biểu tượng Soát chính tả & Ngữ pháp Ảnh nút đứng trước ngôn ngữ thì nghĩa là các công cụ kiểm lỗi, như trình soát chính tả, trình soát ngữ pháp và từ điển đồng nghĩa, gần nghĩa đã được cài đặt cho ngôn ngữ đó. Nếu biểu tượng Soát chính tả & Ngữ pháp Ảnh nút không đứng trước ngôn ngữ thì bạn có thể nhập và chỉnh sửa văn bản nhưng không thể kiểm tra chính tả hoặc ngữ pháp hay sử dụng từ điển đồng nghĩa, gần nghĩa cho ngôn ngữ đó.

 3. Để chuyển về ngôn ngữ gốc hoặc chuyển sang ngôn ngữ khác, hãy lặp lại các bước 1-3. Trong bước 3, hãy chọn ngôn ngữ mới mà bạn muốn sử dụng.

 4. Để kiểm tra chính tả cho thư, bấm vào Soát chính tả Ảnh nút trên tab Thư.

  Mẹo: Nếu trình soát chính tả không xác định chính xác các lỗi chính tả sau khi bạn làm theo các bước này, hãy thử bỏ chọn hộp kiểm Tự động phát hiện ngôn ngữ trong hộp thoại Ngôn ngữ (ở bước 2).

Để đặt ngôn ngữ trong PowerPoint, bạn chỉ cần nhập bằng ngôn ngữ mình muốn sử dụng.

Hoặc nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ được liên kết với duy nhất một mục văn bản, hãy chọn văn bản đó, kiểm tra chính tả và thay đổi ngôn ngữ từ điển trong hộp thoại Soát chính tả và Ngữ pháp.

Cách thay đổi ngôn ngữ từ điển cho toàn bộ trang chiếu:

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Kiểm lỗi, bấm vào Ngôn ngữ Hình ảnh Nút .

 2. Trong hộp thoại Ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.

  Nếu biểu tượng Soát chính tả & Ngữ pháp Ảnh nút đứng trước ngôn ngữ thì nghĩa là các công cụ kiểm lỗi, như trình soát chính tả, trình soát ngữ pháp và từ điển đồng nghĩa, gần nghĩa đã được cài đặt cho ngôn ngữ đó. Nếu biểu tượng Soát chính tả & Ngữ pháp Ảnh nút không đứng trước ngôn ngữ, bạn có thể nhập và chỉnh sửa văn bản nhưng không thể kiểm tra chính tả hoặc ngữ pháp hay sử dụng từ điển đồng nghĩa, gần nghĩa cho ngôn ngữ đó.

 3. Để chuyển về ngôn ngữ gốc hoặc chuyển sang ngôn ngữ khác, hãy lặp lại các bước 1-2. Trong bước 2, hãy chọn ngôn ngữ mới bạn muốn sử dụng.

 4. Để kiểm tra chính tả của một trang chiếu, bấm vào Soát chính tả Ảnh nút trên tab Xem lại.

  Lưu ý: Trong PowerPoint, bạn phải sử dụng trình soát chính tả trên từng trang chiếu.

Để đặt ngôn ngữ trong Publisher, bạn chỉ cần nhập bằng ngôn ngữ mình muốn sử dụng.

Hoặc nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ được liên kết với duy nhất một mục văn bản, hãy chọn văn bản đó, kiểm tra chính tả và thay đổi ngôn ngữ từ điển trong hộp thoại Soát chính tả.

Cách thay đổi ngôn ngữ từ điển cho toàn bộ ấn phẩm:

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Ngôn ngữ, rồi bấm vào Đặt Ngôn ngữ.

 2. Trong hộp thoại Ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.

 3. Để chuyển về ngôn ngữ gốc hoặc chuyển sang ngôn ngữ khác, hãy lặp lại các Bước 1-3. Ở Bước 3, chọn ngôn ngữ mới bạn muốn sử dụng.

 4. Để kiểm tra chính tả, trên menu Công cụ, trỏ vào Soát chính tả, rồi bấm vào Soát chính tả Ảnh nút .

  Mẹo: Để kiểm tra chính tả ở mọi trang của một ấn phẩm có nhiều trang, hãy đảm bảo chọn hộp kiểm Kiểm tra tất cả các câu chuyện trên hộp thoại Kiểm tra Chính tả.

Để đặt ngôn ngữ trong Visio, bạn chỉ cần nhập bằng ngôn ngữ mình muốn sử dụng.

Cách thay đổi ngôn ngữ từ điển cho văn bản cụ thể trong Visio:

 1. Chọn một mục văn bản hiện có. Hoặc nhập một đoạn văn bản mới bằng ngôn ngữ bạn muốn sử dụng, rồi chọn văn bản đó.

 2. Trên menu Định dạng, bấm vào Văn bản, rồi bấm vào tab Phông chữ.

 3. Trong danh sách Ngôn ngữ, bấm vào ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.

 1. Đặt con trỏ ở tài liệu bạn muốn bắt đầu nhập văn bản bằng một ngôn ngữ khác. Hoặc nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ được liên kết với một mục văn bản hiện có, hãy chọn văn bản đó.

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Kiểm lỗi, bấm vào Đặt Ngôn ngữ Hình ảnh Nút .

 3. Trong hộp thoại Ngôn ngữ, hãy chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.

  Nếu biểu tượng Soát chính tả & Ngữ pháp Ảnh nút đứng trước ngôn ngữ thì nghĩa là các công cụ kiểm lỗi, như trình soát chính tả, trình soát ngữ pháp và từ điển đồng nghĩa, gần nghĩa đã được cài đặt cho ngôn ngữ đó. Nếu biểu tượng Soát chính tả & Ngữ pháp Ảnh nút không đứng trước ngôn ngữ, bạn có thể nhập và chỉnh sửa văn bản nhưng không thể kiểm tra chính tả hoặc ngữ pháp hay sử dụng từ điển đồng nghĩa, gần nghĩa cho ngôn ngữ đó.

 4. Để chuyển về ngôn ngữ gốc hoặc chuyển sang ngôn ngữ khác, hãy lặp lại các bước 1-3. Trong bước 3, hãy chọn ngôn ngữ mới bạn muốn sử dụng.

  Mẹo: Nếu trình soát chính tả không xác định chính xác các lỗi chính tả sau khi bạn làm theo các bước này, hãy thử bỏ chọn hộp kiểm Tự động phát hiện ngôn ngữ trong hộp thoại Ngôn ngữ (ở bước 3).

Xem thêm

Đặt ngôn ngữ kiểm lỗi khi tạo tài liệu mới

 1. Trong tài liệu mới của bạn, hãy bấm vào nơi bạn muốn bắt đầu nhập bằng ngôn ngữ khác.

 2. Trên tab Xem lại, bấm vào Chính tả, rồi đến Đặt Ngôn ngữ Kiểm lỗi.

  Trên tab Xem lại, hãy bấm vào Chính tả > Đặt Ngôn ngữ Soát lỗi

 3. Hãy cuộn qua danh sách để chọn ngôn ngữ bạn muốn và bấm OK.

  Ảnh của danh sách Đặt Ngôn ngữ Soát lỗi trong Word Web App.

 4. Bắt đầu nhập bằng ngôn ngữ bạn đã chọn.

 5. Để chuyển về ngôn ngữ ban đầu, hãy lặp lại các bước 3 và 4.

Đặt ngôn ngữ kiểm lỗi khi chỉnh sửa một tài liệu hiện có

 1. Mở tài liệu hiện có mà bạn muốn thay đổi ngôn ngữ.

 2. Bấm vào Chỉnh sửa Tài liệu, rồi bấm vào Word Online.

  Chỉnh sửa trong Word Online

 3. Chọn, rồi bấm chuột phải vào văn bản và bấm vào Đặt Ngôn ngữ Kiểm lỗi.

  Bấm chuột phải và bấm Đặt Ngôn ngữ Soát lỗi

 4. Hãy cuộn qua danh sách để chọn ngôn ngữ bạn muốn và bấm OK.

  Ảnh của danh sách Đặt Ngôn ngữ Soát lỗi trong Word Web App.

 5. Bắt đầu nhập bằng ngôn ngữ bạn đã chọn.

 6. Để chuyển về ngôn ngữ ban đầu, hãy lặp lại các bước 3 và 4.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×