Khóa hoặc bảo vệ biểu mẫu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn giới hạn mức độ người khác có thể sửa hoặc định dạng biểu mẫu, hãy dùng lệnh Hạn chế Chỉnh sửa:

  1. Hãy mở biểu mẫu bạn muốn khóa hoặc bảo vệ.

  2. Nhấn CTRL+A hoặc bấm Trang đầu > Chọn > Chọn Tất cả.

  3. Bấm Người phát triển > Hạn chế Chỉnh sửa.

  4. Bấm Chỉ cho phép kiểu chỉnh sửa này trong tài liệu này rồi Điền vào biểu mẫu.

  5. Bấm Có, Bắt đầu Áp dụng Bảo vệ.

Nếu bạn không thấy tab người phát triển, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm Tùy chọn.

  3. Bấm Tùy chỉnh Ribbon.

  4. Ở phần Tùy chỉnh Ribbon, trong danh sách dưới Tab Chính, hãy chọn hộp kiểm Nhà phát triển, rồi bấm OK.

Mẹo: Bạn hãy kiểm tra biểu mẫu trước khi phân phát. Mở biểu mẫu, điền vào đó như người dùng sẽ điền, rồi lưu bản sao.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×