Khoá đào tạo, video và hướng dẫn về Excel 2013

Sơ cấp

Cộng số trong Excel 2013

Xem các video sau để biết Excel 2013 giúp bạn cộng số bằng công thức, nút và hàm (chẳng hạn như hàm SUM và SUMIF) dễ dàng như thế nào.

Xem trực tuyến

Toán học cơ bản trong Excel

Hãy để Excel làm máy tính của bạn. Hãy tham gia khóa học này để tìm hiểu cách thực hiện cộng, trừ, nhân, chia trong các công thức và hàm.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Tạo biểu đồ

Biểu đồ cung cấp một bản trình bày trực quan dữ liệu của bạn, giúp bạn dễ dàng phân tích hơn. Mỗi loại biểu đồ làm nổi bật dữ liệu theo cách khác nhau. Và một số biểu đồ không thể dùng được với một số loại dữ liệu.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Tạo sổ làm việc Excel 2013 đầu tiên của bạn

Hãy xem các video này để tìm hiểu cách dùng Excel 2013. Bắt đầu với phiên bản mới để xem cách thực hiện các tác vụ hàng ngày.

Xem trực tuyến

Cố định hoặc khoá ngăn

Bạn muốn cuộn xuống để xem các hàng dữ liệu nhưng khi bạn đến cuối màn hình, các tên cột ở hàng trên cùng lại biến mất. Để khắc phục vấn đề này, bạn hãy cố định hàng trên cùng để nó luôn hiển thị. Bạn có thể truy nhập lệnh này dễ dàng. Bấm Xem > Cố định Ngăn > Cố định Hàng Trên cùng.

Xem trực tuyến

Mẹo hàng đầu để làm việc trong Excel Online

Dùng Excel Online để thay đổi định dạng số và văn bản để giúp làm nổi bật thông tin của bạn. Và xem 3 cách để thêm số nhanh.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Tìm hiểu và sử dụng tham chiếu ô

Một trong những điểm then chốt mà bạn sẽ tính trong Excel là các giá trị trong ô, hộp mà bạn thấy trong lưới của một trang tính Excel. Mỗi ô được nhận dạng bởi tham chiếu của nó—cột chữ và hàng số giao nhau tại vị trí của ô. Ví dụ, ô trong cột D và hàng 5 là ô D5. Khi bạn dùng tham chiếu ô trong một công thức, Excel dùng các số trong ô tham chiếu để tự tính đáp án.

Xem trực tuyến

Dùng chức năng Tự động Điền và Tự hoàn tất có Xem trước

Đôi khi bạn cần nhập nhiều thông tin lặp trong Excel, như ngày tháng chẳng hạn, thì điều đó có thể gây nhàm chán. Nhưng tính năng Tự động Điền có thể trợ giúp. Hoặc giả sử bạn có thông tin trong Excel nhưng chưa định dạng theo cách bạn muốn, và việc sửa thủ công toàn bộ danh sách dễ gây nản lòng. Trong trường hợp này, Tự hoàn tất có Xem trước (một tính năng mới trong Excel 2013) có thể làm việc này giúp bạn. Tự động Điền và Tự hoàn tất có Xem trước là các tính năng tiết kiệm thời gian tuyệt vời, và trong khóa học này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Trung cấp

Cộng hoặc trừ thời gian

Bạn có thể cộng và trừ thời gian trong Excel gần giống như bạn trừ các loại số khác. Ví dụ, bạn có thể làm điều này nếu bạn muốn biết việc hoàn tất các nhiệm vụ của một dự án mất bao lâu. Một ngoại lệ là Excel không hỗ trợ một số âm đã định dạng như thời gian.

Xem trực tuyến

Tính trung bình cộng của một nhóm số

Khi bạn cần tìm số trung bình, bạn có thể bấm nút hay dùng hàm trong công thức. Nút Tự động Tính tổng tìm giúp bạn trung bình cộng của các số trong một cột hoặc hàng không có ô trống. Dùng hàm AVERAGE hoặc AVERAGEIF để tìm trung bình cộng của các số không nằm trong cột hoặc dòng kề nhau. Hãy dùng hàm SUMPRODUCT và SUM để tìm trung bình trọng số tùy vào trọng số áp dụng cho giá trị.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Chèn đầu trang và chân trang

Bạn có thể thêm đầu trang ở trên cùng và chân trang ở dưới cùng của một trang tính. Khi bạn in trang tính, đầu trang và chân trang cũng in. Ví dụ, bạn có thể tạo đầu trang với đường dẫn tệp và chân trang với số trang. Đầu trang và chân trang chỉ hiển thị trong dạng xem Bố trí Trang và trên các trang in. Hãy tham gia khóa học nhanh này để tìm hiểu thêm.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Chuyển sang Excel 2013

Xem các video sau để thực hiện chuyển sang Excel 2013. Bắt đầu với phiên bản mới để xem cách thực hiện các tác vụ hàng ngày.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Sắp xếp và lọc dữ liệu

Excel là một công cụ tuyệt vời để phân tích dữ liệu. Và Sắp xếp và Lọc là một trong số các tính năng thường dùng nhất để hỗ trợ bạn. Để thay đổi thứ tự dữ liệu của bạn, bạn sẽ muốn sắp xếp nó. Nếu bạn muốn tập trung vào một tập hợp dữ liệu cụ thể, bạn có thể lọc một phạm vi ô hoặc bảng. Hãy tham gia khóa học này để tìm hiểu thêm.

Xem trực tuyến

Đưa định dạng điều kiện lên cấp độ mới

Trong khóa học Dùng định dạng điều kiện, chúng ta đã tìm hiểu các thông tin cơ bản về định dạng điều kiện. Ở đây, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn để biết cách áp dụng định dạng điều kiện cho ô, bảng, PivotTable và trang tính. Ví dụ, để định dạng điều kiện cho các ô một cách nhanh chóng, bạn có thể dùng tùy chọn Phân tích Nhanh hoặc một tùy chọn trên nút Định dạng Điều kiện trong dải băng. Chúng ta cũng sẽ dùng các công thức để áp dụng định dạng điều kiện, và tìm hiểu cách dùng Bộ quản lý Quy tắc Định dạng Điều kiện để sửa và xóa các quy tắc.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Dùng định dạng điều kiện

Đọc được ý nghĩa của các con số trong một bảng tính có thể là điều khó khăn. Nhưng Excel cung cấp một loạt phương pháp để phân tích nhanh dữ liệu của bạn bằng cách dùng định dạng điều kiện. Ví dụ, bạn có thể dùng thang màu để phân biệt các giá trị nhiệt độ cao, trung bình và thấp.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

VLOOKUP: Khi nào dùng và dùng như thế nào

Học cách dùng hàm VLOOKUP để tìm dữ liệu trong bảng tính lớn và trên các trang tính khác nhau của sổ làm việc lớn. Các đoạn video sau giải thích từng đối số VLOOKUP và các lỗi cần tránh.

Xem trực tuyến

Hội thảo web: Đơn giản hóa Dữ liệu Excel của Bạn

Video 15 phút này đề cập đến Định dạng Điều kiện, tính năng Phân tích Nhanh mới và tạo biểu đồ tốt hơn cho bản trình bày.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Nâng cao

Hàm IF nâng cao

Hãy tìm hiểu các ví dụ phức hợp và biến thể của hàm IF trong Excel, bao gồm các hàm IF được lồng, IF với AND và OR, COUNTIFS và SUMIFS và AVERAGEIFS và IFERROR trong chương trình học này.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Công thức mảng

Tạo công thức mảng, thường gọi là công thức Ctrl Shift Enter hoặc CSE để thực hiện các phép tính tạo ra một hoặc nhiều kết quả. Hãy tham gia khoá học này để tìm hiểu thêm.

Xem trực tuyến

Tạo và quản lý các danh sách thả xuống

Bạn có thể giúp trang tính hiệu quả hơn bằng cách cung cấp danh sách thả xuống. Một người sử dụng trang tính của bạn sẽ bấm vào một mũi tên, rồi bấm vào một mục nhập trong danh sách. Hãy tham gia khoá học này để tìm hiểu thêm về cách tốt nhất để sử dụng và quản lý chúng.

Xem trực tuyến

Tạo PivotTable và phân tích dữ liệu của bạn

Tìm hiểu PivotTable và PivotChart là gì cũng như cách bạn có thể dùng chúng để tóm tắt và phân tích dữ liệu trong Excel 2013.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Mật khẩu bảo vệ sổ làm việc và trang tính

Sổ làm việc hoặc trang tính Excel của bạn có chứa dữ liệu chiến lược nhạy cảm, vì vậy bạn muốn yêu cầu người khác phải nhập mật khẩu để mở. Hoặc bạn có thể tự do chia sẻ dữ liệu với bất kỳ người nào mà không yêu cầu mật khẩu, nhưng yêu cầu mật khẩu để thực hiện thay đổi. Hãy tham gia khóa học ngắn này để tìm hiểu thêm.

Xem trực tuyến

In trang tính và sổ làm việc

In từng trang tính và sổ làm việc Excel, hoặc in nhiều trang tính và sổ làm việc cùng lúc. Bạn cũng có thể in một phần trang tính, chẳng hạn như một bảng Excel.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Hội thảo web: Hiểu Power Pivot

Power Pivot cho phép bạn nhập lượng dữ liệu rất lớn từ các nguồn khác nhau và tập hợp dữ liệu lại với nhau để tạo các báo cáo hữu ích. Giờ đây bạn đã bắt đầu, Owen Duncan, Nhà phát triển Nội dung Cao cấp cho Power Pivot sẽ hướng dẫn bạn cách thức trong video này.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Hội thảo web: Hiểu Mô hình Dữ liệu Excel

Mô hình dữ liệu Excel đang cách mạng hoá cách bạn làm việc với dữ liệu. Thảo luận và demo với Owen Duncan, Nhà phát triển Nội dung Cao cấp.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Làm việc với macro

Bạn muốn tự động hóa một nhiệm vụ lặp trong Excel để có thể thực hiện lại nhiệm vụ đó chỉ với một lần bấm. Cách tốt nhất để làm việc đó? Ghi lại macro. Và bộ ghi lại macro là cách dễ dàng nhất để tạo một macro mới trong Excel. Hãy tham gia khóa học này để tìm hiểu thêm.

Xem trực tuyến

Xem các khóa đào tạo cho những chương trình còn lại của Office 2013.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×