Khai báo WITH OWNERACCESS OPTION

Trong môi trường nhiều người dùng với một nhóm làm việc hỗ trợ bảo mật, sử dụng khai báo này với một truy vấn để cung cấpquyền giống với chủ sở hữu của truy vấn cho người dùng chạy truy vấn.

Cú pháp

sqlstatement
WITH OWNERACCESS OPTION

Ghi chú

Khai báo WITH OWNERACCESS OPTION là tùy chọn.

Ví dụ sau cho phép người dùng xem thông tin lương (ngay cả khi người dùng không có quyền xem Bảng lương) với điều kiện chủ sở hữu truy vấn có quyền đó:

SELECT LastName, FirstName, Salary
FROM Employees
ORDER BY LastName
WITH OWNERACCESS OPTION;

Nếu người dùng bị ngăn không được tạo hoặc thêm vào bảng, bạn có thể sử dụng WITH OWNERACCESS OPTION để cho phép người dùng đó chạy tạo bảng hoặc truy vấn chắp thêm.

Nếu bạn muốn thực thi cài đặt bảo mật nhóm làm việc và quyền của người dùng thì sẽ không bao gồm khai báo WITH OWNERACCESS OPTION.

Tùy chọn này yêu cầu bạn phải có quyền truy nhập vào tệp System.mdw được liên kết với cơ sở dữ liệu. Tùy chọn này chỉ hữu ích trong quá trình triển khai nhiều người dùng hỗ trợ bảo mật.Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×