Khám phá dữ liệu của bạn trong hành trình Power Map

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hành trình Microsoft Power Mapcó thể hiển thị mối quan hệ dựa trên thời gian giữa các địa điểm địa lý và dữ liệu có liên quan của chúng—chẳng hạn như dân số, nhiệt độ cao nhất hoặc thấp nhất, hoặc các chuyến bay trễ.

Khi bạn bắt đầu Power Map từ một sổ làm việc chưa có sẵn một hành trình, thì một hành trình mới với một cảnh đơn lẻ sẽ được tự động tạo ra. Hành trình và cảnh là cách cơ bản để lưu giữ các dạng trực quan hóa Power Mapcho dữ liệu của bạn.

Bạn có thể tạo bao nhiêu hành trình tùy ý trong một sổ làm việc. Bạn chuyển đổi giữa các hành trình và tạo hành trình mới bằng cách sử dụng hộp Khởi động Power Map. Ví dụ này có ba hành trình, thể hiện dân số thế giới theo châu lục.

Khởi động Power Map

Tạo hành trình

  1. Hãy chọn một ô bất kỳ trong bảng Excel hoặc phạm vi ô có chứa dữ liệu của bạn. Hãy bảo đảm thực hiện điều này trước khi bạn tạo hành trình; như vậy sẽ dễ dàng hơn để bạn kết nối dữ liệu vào hành trình mới.

  2. Bấm Chèn > Bản đồ > Mở Power Map.

Cửa sổ Power Map sẽ mở ra, hiển thị hành trình mới.

Thêm hành trình khác vào sổ làm việc của bạn

  1. Hãy chọn một ô bất kỳ trong bảng Excel hoặc phạm vi ô có chứa dữ liệu của bạn. Hãy bảo đảm thực hiện điều này trước khi bạn tạo hành trình; như vậy sẽ dễ dàng hơn để bạn kết nối dữ liệu vào hành trình mới.

  2. Bấm Chèn > Bản đồ > Mở Power Map.

Hộp Khởi động Power Map sẽ xuất hiện.

  1. Hãy bấm Hành trình Mới.

Hành trình mới xuất hiện trong cửa sổPower Map. Nếu một hành trình khác đã được mở, Power Mapsẽ đóng nó lại.

Lưu hành trình của bạn

Không có nút Lưu trongPower Map; tất cả các hành trình và cảnh sẽ được lưu giữ trong trạng thái khi bạn đóng cửa sổ. Khi bạn lưu sổ làm việc, mọi cảnh và hành trìnhPower Map được lưu cùng với nó.

Tất cả các thay đổi bạn thực hiện trong Power Map khi sửa đổi đều được tự động lưu, nhưng mọi thay đổi bạn thực hiện đối với cảnh trong chế độ phát lại hành trình—chẳng hạn như đổi cỡ, loại bỏ chú giải—sẽ không được lưu. Theo mặc định, tất cả các hành trình sẽ mở trong chế độ sửa và tất cả các cảnh trong hành trình được hiển thị trong ngăn Trình soạn thảo Hành trình.

Thêm cảnh vào hành trình

Một hành trình có thể có một cảnh hoặc nhiều cảnh được phát theo tuần tự để thể hiện các dạng xem khác nhau cho dữ liệu của bạn, chẳng hạn như tô sáng một vùng chọn của bản đồ hoặc hiển thị dữ liệu khác có liên quan đến vị trí địa lý. Ví dụ, cảnh đầu tiên trong hành trình của bạn có thể hiển thị mức tăng dân số của các thành phố theo thời gian, sau đó là cảnh về số lượng bể bơi công cộng ở những thành phố này trong cùng khoảng thời gian đó, tiếp đó là những cảnh khác thể hiện các thông tin khác về những thành phố này. Ví dụ này cho thấy hành trình gồm bốn cảnh của một nhóm các thành phố được chọn ở Hoa Kỳ. Vùng Tây nam.

Ngăn tác vụ Trình soạn thảo Hành trình

Để tìm hiểu cách thêm cảnh vào hành trình, hãy xem Thêm hoặc di chuyển cảnh trong hành trình Power Map.

Phát hành trình

Power Map luôn phát hành trình trong chế độ toàn màn hình. Các nút Phát lại có sẵn ở phía dưới cùng của màn hình.

Hành trình trong chế độ phát lại toàn màn hình

  1. Mở hành trình từ hộp Khởi động Power Map.

  2. Trong cửa sổ Power Map, trên tab Trang đầu, hãy bấm Phát Hành trình.

Bạn có thể tạm dừng, phát, di chuyển đến cảnh trước đó hoặc kế tiếp hoặc trở lại chế độ chỉnh sửa. Khi bạn tạm dừng hành trình, bạn có thể khám phá môi trường 3-D và tương tác với nó. Mọi thay đổi bạn đã thực hiện trong chế độ phát sẽ không được lưu như một phần của cảnh. Khi bạn tiếp tục phát lại hoặc trở lại chế độ sửa, những thay đổi bạn đã thực hiện trong chế độ phát sẽ bị mất đi.

Lưu ý: Nút Phát Hành trình sẽ luôn phát hành trình bắt đầu từ cảnh đầu tiên. Bạn có thể dẫn hướng đến cảnh bạn muốn bằng nút TrướcSau Trong chế độ Phát.

Xóa hành trình

Lưu ý: Lệnh Hoàn tác trong Excel sẽ không khôi phục được hành trình bạn vừa xóa.

  1. Trong sổ làm việc, hãy bấm Chèn > Bản đồ > Mở Power Map.

  2. Bấm chuột phải vào hành trình và bấm Xóa bỏ.

Sao chép hành trình

Trong hộp Khởi động Power Map, hãy bấm chuột phải vào một hành trình rồi bấm Sao chép. Thao tác này tạo ra một hành trình mới mà bạn có thể tinh chỉnh, trong khi hành trình ban đầu vẫn được giữ nguyên.

Tìm hiểu thêm về làm việc với Power Map

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×