Thiết lập và tùy chỉnh nhóm của bạn

Đưa nhóm của bạn đi vào hoạt động

Gây ấn tượng mạnh bằng Thông báo

Hãy dùng thử!

Để khởi động và duy trì hoạt động nhóm của bạn trong Microsoft Teams, hãy tạo nhóm, thêm mọi người, và thêm các kênh.

Tạo nhóm

 1. Chọn nhóm > gia nhập hoặc tạo nhóm.

  Tại đây bạn có thể tạo nhóm của bạn, hoặc khám phá các nhóm hiện có.

 2. Chọn tạo nhóm mới, rồi chọn xây dựng nhóm từ đầu hoặc chọn tạo từ... để xây dựng một nhóm toàn mới hoặc tạo từ một nhóm hiện có tương ứng.

 3. Chọn riêng tư nếu bạn muốn mọi người yêu cầu quyền gia nhập hoặc chọn công khai nếu bất kỳ ai trong tổ chức của bạn có thể tham gia.

 4. Đặt tên cho nhóm và thêm mô tả ngắn nếu muốn.

 5. Chọn Tạo.

 6. Thêm thành viên.

  Bạn có thể thêm người, nhóm, hoặc thậm chí toàn bộ nhóm liên hệ của bạn.

  Nếu bạn cần thêm người từ bên ngoài tổ chức của mình, hãy sử dụng địa chỉ email của người đó để mời họ tham gia với tư cách khách mời. Hãy thêm cho họ tên hiển thị thân thiện nữa.

 7. Khi bạn đã hoàn tất việc thêm các thành viên, hãy chọn Thêm và sau đó Đóng.

Lưu ý: Nếu bạn là người quản trị toàn cầu, hãy cân nhắc việc tạo một nhóm toàn tổ chức tự động thêm tất cả mọi người trong tổ chức của bạn.

Tạo kênh

Theo mặc định, mỗi nhóm có một kênh Chung, đây là kênh hiệu quả để sử dụng cho các thông báo và thông tin mà cả nhóm cần. Để thêm nhiều kênh:

 1. Chọn Chọn để xem các lựa chọn khác Thêm tùy chọn... bên cạnh tên nhóm.

 2. Chọn Thêm kênh.

 3. Nhập tên và mô tả cho kênh của bạn.

  Bạn có thể xây dựng kênh xung quanh một chủ đề, dự án, tên phòng ban, hoặc bất cứ điều gì bạn thích.

 4. Chọn tự động hiển thị kênh này trong danh sách kênh của mọi người nếu bạn muốn kênh này được tự động nhìn thấy trong danh sách kênh của mọi người.

 5. Chọn Thêm.

Tùy chỉnh và quản lý nhóm của bạn

 1. Chọn Chọn để xem các lựa chọn khác Thêm tùy chọn... bên cạnh tên nhóm.

 2. Chọn quản lý nhóm để tìm thành viên, kênh, thiết đặtứng dụng cho nhóm của bạn tất cả ở cùng một nơi.

 3. Chọn Cài đặt > Ảnh nhóm để thêm ảnh nhóm và tạo nên cá tính cho nhóm của bạn.

Bạn muốn thêm nữa?

Nhóm và kênh

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×