Khắc phục sự cố về phân tích mức sử dụng Microsoft 365

Khám phá danh sách các thông báo lỗi sau đây để được trợ giúp về những sự cố phổ biến nhất với phân tích mức sử dụng Microsoft 365.

Chúng tôi không thể xử lý yêu cầu của bạn. Trước tiên, bạn phải đăng ký với dữ liệu này từ Cổng thông tin Quản trị Office 365

Mã Lỗi: 422

Nơi bạn sẽ thấy thông báo này: Trong Power BI, khi bạn kết nối với gói nội dung bản xem trước công khai Tiếp nhận Office 365 hoặc khi trực tiếp gọi API Báo cáo Office 365.

Nguyên nhân: Trước khi bạn có thể kết nối với gói nội dung, bạn phải đăng ký với dữ liệu từ Trung tâm Quản trị Office 365. Nếu bước này không được hoàn thành đầu tiên, bạn sẽ không thể kết nối với gói nội dung, ngay cả khi bạn cung cấp id đối tượng thuê Office 365 của mình.

Cách sửa lỗi này:Để đăng ký với dữ liệu, hãy đi đến Trung tâm quản trị Office 365 >Báo cáo >Mức sử dụng, rồi tìm ô Áp dụng Office 365 trên trang bảng điều khiển chính. Chọn nút Bắt đầu, rồi trong ngăn Báo cáo mở ra, bật cài đặt Cung cấp dữ liệu cho gói nội dung Áp dụng Office 365 dành cho Power BI, rồi Lưu.

Chúng tôi đang xử lý dữ liệu của bạn

Nơi bạn sẽ thấy thông báo này: Trong ô Tiếp nhận Office 365 trên bảng điều khiển Mức sử dụng ở Trung tâm Quản trị Office 365.

Nguyên nhân: Khi bạn chọn tham gia để thấy dữ liệu trong gói nội dung từ cổng thông tin Quản trị O365, hệ thống Office 365 sẽ bắt đầu tạo dữ liệu lịch sử cho mức sử dụng của tổ chức bạn. Tùy theo kích cỡ đối tượng thuê của bạn, bước này có thể thực hiện ở bất cứ đâu từ 2 giờ đến 48 giờ.

Khắc phục sự cố này: Chỉ cần kiên nhẫn, tuy nhiên, nếu thư không thay đổi thành Dữ liệu của bạn đã sẵn sàng sau 3 ngày, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Chúng tôi không thể xử lý yêu cầu của bạn tại thời điểm này. Chúng tôi vẫn đang chuẩn bị dữ liệu cho tổ chức của bạn

Mã Lỗi: 423

Nơi bạn sẽ thấy thông báo này: Trong Power BI, khi bạn kết nối với gói nội dung bản xem trước công khai Tiếp nhận Office 365 hoặc khi trực tiếp gọi API Báo cáo Office 365.

Nguyên nhân: Khi bạn chọn tham gia để xem dữ liệu trong gói nội dung từ trang Office 365 Admin, hệ thống Office 365 sẽ bắt đầu tạo dữ liệu lịch sử cho mức sử dụng của tổ chức bạn. Tùy theo kích cỡ đối tượng thuê của bạn, bước này có thể thực hiện ở bất cứ đâu từ 2 giờ đến 48 giờ.

Khắc phục sự cố này: Chỉ cần kiên nhẫn, tuy nhiên, nếu thư không thay đổi thành Dữ liệu của bạn đã sẵn sàng ngay sau 3 ngày kể từ khi bắt đầu, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho doanh nghiệp.

ID đối tượng thuê bạn cung cấp có định dạng không đúng

Mã Lỗi: 400

Nơi bạn sẽ thấy thông báo này: Trong Power BI, khi bạn kết nối với gói nội dung bản xem trước công khai Tiếp nhận Office 365 hoặc khi trực tiếp gọi API Báo cáo Office 365.

Nguyên nhân: Id đối tượng thuê là guid và phải có định dạng xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx. Nếu bạn nhập bất cứ chuỗi nào khác vào hộp nhập đối tượng thuê, bạn sẽ gặp phải lỗi này.

Để sửa lỗi này:Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 >Báo cáo >Mức sử dụng, rồi định vị ô Áp dụng Office 365 trên trang bảng điều khiển chính. Id đối tượng thuê được liệt kê trong ô. Bạn có thể sao chép từ đây và dán vào hộp thoại để kết nối với gói nội dung.

Hệ thống của chúng tôi không nhận ra ID đối tượng thuê bạn cung cấp

Mã Lỗi: 404

Nơi bạn sẽ thấy thông báo này: Trong Power BI, khi bạn kết nối với gói nội dung bản xem trước công khai Tiếp nhận Office 365 hoặc khi trực tiếp gọi API Báo cáo Office 365.

Nguyên nhân: Id đối tượng thuê bạn cung cấp không hợp lệ hoặc không tồn tại.

Để sửa lỗi này:Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 >Báo cáo >Mức sử dụng, rồi định vị ô Áp dụng Office 365 trên trang bảng điều khiển chính. Id đối tượng thuê được liệt kê trong ô. Bạn có thể sao chép từ đây và dán vào hộp thoại để kết nối với gói nội dung.

Hãy nhập lại thông tin xác thực của bạn để đăng nhập lại vào Power BI

Mã Lỗi: 302

Nơi bạn sẽ thấy thông báo này: Trong Power BI, khi bạn kết nối với gói nội dung bản xem trước công khai Tiếp nhận Office 365 hoặc khi trực tiếp gọi API Báo cáo Office 365.

Nguyên nhân: Mã ủy quyền bị lỗi và có thể yêu cầu bạn phải nhập lại thông tin xác thực.

Để khắc phục sự cố này: Đăng xuất khỏi Power BI, rồi đăng nhập lại.

Bạn không được phép truy nhập vào dữ liệu này. Để có thể có quyền truy nhập vào dữ liệu từ dịch vụ này, bạn cần phải là người quản trị toàn cầu hoặc một người quản trị bất kỳ trong số những người quản trị sản phẩm

Mã Lỗi: 403

Nơi bạn sẽ thấy thông báo này: Trong Power BI, khi bạn kết nối với gói nội dung bản xem trước công khai Tiếp nhận Office 365 hoặc khi trực tiếp gọi API Báo cáo Office 365.

Nguyên nhân: Mã ủy quyền bị lỗi vì người dùng cố gắng kết nối với gói nội dung không được phép truy nhập vào dữ liệu này.

Để khắc phục sự cố này: Cung cấp thông tin xác thực của người dùng là người quản trị toàn cầu, người quản trị Exchange, người quản trị Skype for Business hoặc người quản trị SharePoint để kết nối với gói nội dung. Xem mục Vai trò quản trị Office 365 để biết thêm thông tin.

Làm mới không thành công

Nơi bạn sẽ thấy thông báo này: Email từ Power BI hoặc trạng thái không thành công trong lịch sử làm mới.

Nguyên nhân: Đôi khi thông tin xác thực của người dùng kết nối với gói nội dung được đặt lại và không được cập nhật trong cài đặt kết nối của gói nội dung khiến người dùng gặp lỗi làm mới không thành công.

Để khắc phục sự cố này: Trong Power BI, tìm bộ dữ liệu tương ứng với bảng điều khiển Tiếp nhận Office 365 (Bản xem trước_Tiếp nhận Office 365.pbix), chọn làm mới lịch biểu, rồi cung cấp thông tin xác thực người quản trị Office 365 của bạn.

Nếu giải pháp này không hiệu quả, hãy xóa bộ đệm ẩn, rồi tạo lại gói nội dung.

Không cập nhật được thông tin xác thực nguồn dữ liệu

Mã Lỗi: 400

Nơi bạn sẽ thấy thông báo này: Trong Power BI, khi bạn kết nối với gói nội dung bản xem trước công khai Tiếp nhận Office 365.

Nguyên nhân: Một số người dùng bắt buộc xác thực đa yếu tố (MFA) có thể thấy lỗi 400 khi kết nối với gói nội dung. Đây hiện tại là sự cố đã biết và chỉ ảnh hưởng đến quy trình kết nối.

Khắc phục sự cố này: Kết nối với thông tin xác thực mà không bắt buộc MFA.

Người quản trị toàn cầu có thể bật hoặc tắt MFA, để biết hướng dẫn, xem mục Thiết lập xác thực đa yếu tố cho người dùng Office 365.

Chủ đề Liên quan

Phân tích mức sử dụng Microsoft 365
Bật phân tích mức sử dụng Microsoft 365
Dẫn hướng và sử dụng báo cáo trong phân tích mức sử dụng Microsoft 365
Tùy chỉnh báo cáo trong phân tích mức sử dụng Microsoft 365
Người dùng hiện hoạt trong báo cáo phân tích mức sử dụng Office 365
Mô hình dữ liệu phân tích mức sử dụng Microsoft 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×