Khắc phục sự cố về Microsoft To-Do trong Office 365

Việc sử dụng các ứng dụng Microsoft To-Do bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học cần phải tuân theo một số điều kiện, gồm cấp phép, tùy chọn quản trị và điều kiện tiên quyết. Bạn sẽ tìm thấy thông tin về từng điều kiện trong số đó và hành động cần thực hiện khi bạn gặp bất kỳ lỗi nào liên quan tới những điều kiện này ở bên dưới.  

Microsoft To-Do hiện sẵn có với những người dùng ở các bộ Office 365 sau:  

Business Essentials  
Business Premium  
Microsoft 365 Firstline F1  
Enterprise Firstline F1  
Enterprise Firstline F2  
Enterprise E1  
Enterprise E2  
Enterprise E3  
Enterprise E4  
Enterprise E5  
Secure Productive Business  
Secure Productive Enterprise E3  
Secure Productive Enterprise E5  
Education E1  
Education E2  
Education E3  
Education E4  
Education A1  
Education A3  
Education A4  
Education A5  
Microsoft 365 A3  
Microsoft 365 A5 

Xin lưu ý rằng bản phát hành này không bao gồm các tổ chức chính phủ hay đối tượng thuê trên đám mây chủ quyền/độc lập. Ngoài việc phải có giấy phép cho một trong các bộ ở trên, bạn cũng sẽ cần có hộp thư Exchange Online để lưu trữ và đồng bộ với công việc.  Do đó, chúng tôi sẽ không thể hỗ trợ các tài khoản Exchange tại chỗ nếu chúng cũng không có hộp thư ‘trong đám mây’. Nếu bạn cho rằng mình nhận được thông báo do nhầm lẫn hay muốn tìm hiểu thêm về việc nhận quyền truy nhập vào Microsoft To-Do thì tốt nhất bạn nên liên hệ với người quản trị CNTT bên bạn vì họ sẽ có khả năng hỗ trợ bạn tốt nhất.    

Microsoft To-Do sẽ làm việc với tổ chức của bạn nhằm đảm bảo họ đã kích hoạt ứng dụng cho bạn. Nếu nút bật tắt Microsoft To-Do Preview của tổ chức bạn được chuyển thành "Tắt" trong Trung tâm Quản trị Office 365 thì bạn sẽ không thể sử dụng Microsoft To-Do cho đến khi ứng dụng này được bật. Nếu bạn cho rằng mình nhận được thông báo này do nhầm lẫn hay muốn tìm hiểu thêm về việc nhận quyền truy nhập vào Microsoft To-Do thì tốt nhất bạn nên liên hệ với người quản trị CNTT bên bạn vì họ sẽ có khả năng hỗ trợ bạn tốt nhất.  

Đăng ký Office 365 bao gồm các giấy phép mức người dùng cho Microsoft To-Do, người quản trị bên bạn có thể sử dụng những giấy phép này để quản lý quyền truy nhập cá nhân vào các ứng dụng Microsoft To-Do. Nếu người quản trị bên bạn đã chọn vô hiệu hóa giấy phép của bạn cho Microsoft To-Do, kể cả là tạm thời, thì bạn sẽ không thể sử dụng được các ứng dụng. Nếu bạn cho rằng mình nhận được thông báo này do nhầm lẫn hay muốn tìm hiểu thêm về việc nhận quyền truy nhập vào Microsoft To-Do thì tốt nhất bạn nên liên hệ với người quản trị CNTT bên bạn vì họ sẽ có khả năng hỗ trợ bạn tốt nhất.  

Microsoft To-Do hiện yêu cầu phải có hộp thư Exchange Online để lưu trữ và đồng bộ các việc cần làm. Vì đây là các chức năng quan trọng của Microsoft To-Do nên bạn sẽ không thể sử dụng ứng dụng cho đến khi bạn có hộp thư Exchange Online. Những gói hiện được hỗ trợ bao gồm: Exchange Essentials, Exchange Online Kiosk, Exchange Online Plan 1, Exchange Online (Plan 1), Exchange Online (Plan 2), Exchange Online (P1) và Exchange Online POP. 

Do đó, chúng tôi sẽ không thể hỗ trợ các tài khoản Exchange tại chỗ nếu chúng cũng không có hộp thư ‘trong đám mây’. Chúng tôi hiện đang nỗ lực làm việc để hỗ trợ thêm nhiều loại tài khoản hơn trong tương lai nhưng vào lúc này, tốt nhất bạn nên liên hệ với người quản trị CNTT bên bạn về việc nhận quyền truy nhập vì họ sẽ có khả năng hỗ trợ bạn tốt nhất.  

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×