Khắc phục sự cố trình thiết kế PowerPoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu PowerPoint Designer không có bất kỳ ý tưởng thiết kế cho bạn, đây là một vài lý do có thể xảy ra cho tình huống đó.

Bạn không thấy bất kỳ đề xuất nào từ PowerPoint Designer?

Nếu không có sẵn Ý tưởng Thiết kế nào cho bạn thì có thể do một số nguyên nhân. Trước tiên:

  • Hãy đảm bảo rằng bạn đã kết nối Internet. PowerPoint Designer sẽ trực tuyến để tải các Ý Tưởng Thiết kế của mình.

  • Sử dụng chủ đề đi kèm với PowerPoint (không phải là chủ đề tùy chỉnh hoặc chủ đề mà bạn đã tải xuống từ nơi khác).

Dưới đây là một số cách khác mà bạn có thể thực hiện để khắc phục sự cố.

Không có ý tưởng thiết kế cho các trang chiếu chứa ảnh?

  • Đảm bảo rằng các trang chiếu của bạn được áp dụng bố trí trang chiếu Tiêu đề hoặc Tiêu đề + Nội dung.

  • Không sử dụng bất kỳ đối tượng hay hình bổ sung nào trên cùng một trang chiếu với ảnh của bạn.

  • Sử dụng tối đa bốn ảnh (.jpg, .png, .gif, hoặc .bmp) cho mỗi trang chiếu, và đảm bảo chúng là lớn hơn 200 x 200 điểm ảnh ở kích cỡ.

Bạn không có ý tưởng thiết kế cho các trang chiếu nền tiến trình?

  • Hãy đảm bảo rằng trang chiếu của bạn đã được áp dụng bố trí trang chiếu Tiêu đề + Nội dung.

  • Không sử dụng bất kỳ ảnh, đối tượng hay hình bổ sung nào trên cùng một trang chiếu với văn bản tiến trình của bạn.

Vì PowerPoint Designer là một dịch vụ khá mới, nó vẫn tìm hiểu mới bí quyết. Nếu trình thiết kế không thể tạo ra chất lượng cao tùy chọn cho bạn, nó sẽ không hiển thị bất kỳ tùy chọn được. Chúng tôi đang làm việc đã có thể tạo ra các ý tưởng tuyệt vời thiết kế để thêm loại nội dung của bạn.

Và tất nhiên, nếu bạn không tìm thấy trình thiết kế hữu ích, bạn có thể tắt nó bằng cách đi tới tệp > tùy chọn > chung, và sau đó xóa hộp cho biết tự động hiển thị tôi thiết kế ý tưởng.

Người khác đang sửa

Nếu bạn đang đồng tác giả bản trình bày với người khác và nhiều hơn một người đang tích cực sửa một bản chiếu đơn lẻ cùng một lúc, trình thiết kế sẽ không cung cấp cho thiết kế gợi ý trên trang chiếu đó.

Tuy nhiên, ngay sau khi không có chỉ người chỉnh sửa trang chiếu, trình thiết kế sẽ bắt đầu cung cấp các gợi ý thiết kế lại sau khi người đó thực hiện một hành động (chẳng hạn như thêm ảnh) trình thiết kế đó có thể trả lời.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×