Khắc phục sự cố tải tệp lên website OneDrive

Khắc phục sự cố tải tệp lên website OneDrive

Dưới đây là một số thông báo lỗi cùng với các giải pháp khả thi bạn có thể nhận được khi tìm cách tải tệp lên từ website của OneDrive. Để được trợ giúp về tệp không đồng bộ, hãy xem mục Cách khắc phục sự cố về đồng bộ OneDrive.

Sự cố với thư viện ảnh

Nếu tính năng tự động tải lên từ camera không hoạt động hoặc chỉ tải lên được một số ảnh, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Tắt tính năng tải lên camera trong cài đặt ứng dụng OneDrive (bạn có thể tìm thấy các bước trong hướng dẫn về cách sử dụng onedrive trên iOS hoặc onedrive for Android).

 2. Đi tới website của OneDrive, rồi đổi tên thư mục Thư viện Ảnh của bạn. 

 3. Hãy đảm bảo rằng bạn có một kết nối mạng WiFi hoặc điện thoại di động tốt.

 4. Bật tải lên camera để khởi động lại ảnh cuộn hình ảnh từ thiết bị di động của bạn vào điện toán đám mây.

  Mẹo: OneDrive không thể tải lên ảnh đã tối ưu hóa cho iCloud. Để tắt tính năng tối ưu hóa, hãy gõ nhẹ thiết đặt> icloud> ảnh và bỏ chọn dung lượng lưu trữ tối ưu hóa.

OneDrive không thể tải lên tệp này

Bạn có thể nhận được thông báo này vì một trong các lý do sau:

 • Đã xảy ra vấn đề với OneDrive. Hãy thử tải tệp lên lại.

 • Kết nối với OneDrive đã bị mất trong khi truyền tệp, hoặc bạn chưa được đăng nhập vào OneDrive. Hãy đăng nhập vào OneDrive bằng tài khoản Microsoft của bạn, rồi thử tải tệp lên lại.

 • Bạn không có quyền để truy nhập vào tệp này. Nếu tệp này nằm trên một máy chủ, hãy đảm bảo rằng bạn có thể mở tệp này, rồi thử tải tệp lên lại. Để biết thêm thông tin về cách nhận được quyền để truy nhập tệp, hãy liên hệ với người quản trị mạng của bạn.

 • Bạn không có quyền để tải tệp lên thư mục mà bạn đã chọn. Hãy chọn thư mục mà bạn có quyền sửa, rồi thử tải tệp lên lại.

Tệp có tên này đã tồn tại

Bấm Thay thế để thay thế tệp hiện có, hoặc Giữ cả hai để đổi tên tệp mà bạn đang tải lên.

Lỗi “Tên tệp đã tồn tại” trong giao diện người dùng OneDrive trên web

Lưu ý: Nếu tệp không có phần mở rộng thì bạn không thể tải tệp đó lên vị trí chứa thư mục cùng tên.

Bạn không thể thay thế tệp này vì tệp đang mở

Đóng tệp bạn đang tìm cách thay thế. Trong một số trường hợp, bạn có thể lưu hoặc tải xuống tệp nhanh hơn với một tên tệp mới, xóa bỏ tệp gốc và đổi tên tệp mới thành tên tệp ban đầu.

Rất tiếc, OneDrive không thể tải lên thư mục hoặc tệp trống

Để tải tệp lên thư mục mới trong OneDrive, trước tiên hãy tạo thư mục đó, rồi tải tệp lên đó. Không thể tải tệp có kích cỡ 0 byte lên website OneDrive.

Mẹo: Nếu bạn sử dụng Windows 10, Windows 8,1 hoặc Windows RT 8,1, hoặc có cài đặt ứng dụng đồng bộ Onedrive miễn phí, bạn có thể tải lên toàn bộ các thư mục để OneDrive mà không cần phải đi đến website OneDrive.

Tệp này quá lớn

Nếu bạn sử dụng Internet Explorer 10 hoặc phiên bản gần đây của trình duyệt web phổ biến khác, bạn có thể tải lên các tệp OneDrive có kích cỡ tối đa 100GB. Nếu bạn sử dụng một trình duyệt web cũ hơn, kích cỡ tệp tối đa là 300 MB.

Sổ ghi chép OneNote được lưu trong OneDrive được giới hạn trong 2GB.

Mẹo: 

 • Bạn có thể tải lên các tệp lên đến 100GB kích cỡ nếu bạn sử dụng Windows 10 hoặc Windows 8,1 hoặc cài đặt ứng dụng đồng bộ Onedrivemiễn phí. (Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, kích thước tệp tối đa là 15 GB.)

 • Để truyền các tệp lớn hoặc nhiều tệp, chúng tôi đề xuất thêm các tệp vào ứng dụng OneDrive trên máy tính thay vì sử dụng nút Tải lên trên website.

Bạn đã hết dung lượng lưu trữ

Bạn không thể tải tệp lên nếu tệp không vừa với dung lượng lưu trữ sẵn có của bạn. Để xem dung lượng còn lại hoặc lấy có dung lượng lưu trữ, hãy đi tới Trang dung lượng lưu trữ.

OneDrive không thể tải tệp này lên vị trí này

Đường dẫn đầy đủ (gồm cả tên tệp) quá dài. Đường dẫn phải chứa ít hơn 442 ký tự. Hãy rút ngắn tên tệp của bạn hoặc tên thư mục con trong OneDrive, hoặc chọn một thư mục con nằm gần hơn với thư mục mức cao nhất, rồi thử tải tệp lên lại.

Để tải lên một thư mục cụ thể: Duyệt đến thư mục đích, sau đó chọn Tải lên.

Tệp này có chứa ký tự bị hạn chế

Tên tệp chứa ký tự không được cho phép. Hãy thay đổi tên tệp để tên không bắt đầu hoặc kết thúc bằng khoảng trắng, kết thúc bằng dấu chấm, hoặc chứa bất kỳ ký tự nào trong các ký tự sau:/ \ < > : * " ? |

Những tên này không được phép dùng cho tệp hoặc thư mục: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

Để đổi tên tệp hoặc thư mục trước khi lưu hoặc tải lên, hãy chọn tệp hoặc thư mục, rồi nhấn F2. Người dùng máy Mac nên đổi tên tệp hoặc thư mục bằng cách chọn tệp hoặc thư mục, rồi nhấn phím 'return'.

OneDrive không thể tìm thấy tệp này

Tệp có thể đã bị di chuyển, đổi tên hoặc xóa trước khi bạn tìm cách tải lên. Hãy xác định vị trí của tệp, rồi thử tải tệp lên lại.

OneDrive không thể truy nhập vào tệp này

Tệp có thể đang mở trong chương trình khác. Hãy lưu mọi thay đổi đối với tệp, đóng chương trình đó, rồi thử tải tệp lên lại.

Nếu tệp nằm trên thiết bị đa phương tiện di động, chẳng hạn như đĩa CD hoặc ổ đĩa flash USB, thì tệp có thể không sẵn dùng. Hãy đảm bảo thiết bị đa phương tiện di động được kết nối đúng cách với máy tính, rồi thử tải tệp lên lại.

Không thể tải lên OneDrive Vault cá nhân

Hãy đảm bảo rằng kho cá nhân của bạn được mở khóa trước khi tìm cách tải tệp lên.

Nếu bạn không có đăng ký Office 365 Home hoặc cá nhân, bạn chỉ có thể thêm tối đa ba tệp trong Vault cá nhân của mình. Nếu bạn có đăng ký, bạn có thể thêm số lượng tệp tuỳ ý (tối đa là giới hạn lưu trữ của bạn).

Tìm hiểu thêm

Xem thêm bản sửa lỗi cho các sự cố gần đây về OneDrive

Bạn cần thêm trợ giúp?

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ dành cho OneDriveOneDrive for Business.
Đối với OneDrive ứng dụng dành cho thiết bị di động, xem mục Khắc phục sự cố của ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

Biểu tượng Hỗ trợ qua Email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho đội ngũ hỗ trợ OneDrive.

Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ OneDrive for Business từ PC hoặc máy Mac của bạn, chọn biểu tượng OneDrive ở khu vực thông báo hoặc thanh menu, rồi chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Có điều tôi không thích.

OneDrive for Business Người quản trị còn có thể xem Cộng đồng Công nghệ OneDrive for Business, Trợ giúp dành cho người quản trị OneDrive for Business hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Mẹo
Việc cung cấp vị trí của bạn cho chúng tôi có thể giúp chúng tôi giải quyết sự cố nhanh hơn.

Mọi thứ đã được khắc phục? Nếu bạn đã liên hệ với chúng tôi và OneDrive lại bắt đầu hoạt động, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết bằng cách trả lời email chúng tôi đã gửi tới bạn.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×