Khắc phục sự cố một nhiệm vụ, thông điệp email, hoặc cuộc hẹn trong Business Contact Manager

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Có nhiều bản sao của thông điệp email trong thư mục Lịch sử liên lạc

Thông điệp email xuất hiện nhiều hơn một lần trong thư mục lịch sử liên lạc khi nó được nối kết với nhiều bản ghi. Ví dụ, một thông báo nối kết với một Hồ sơ tài khoản và hai bản ghi liên hệ công việc được liệt kê ba lần trong thư mục Lịch sử liên lạc .

Nếu bạn bỏ nối kết thông điệp email từ một bản ghi, Business Contact Manager cho Outlook sẽ loại bỏ nối kết chỉ tương ứng từ thư mục lịch sử liên lạc.

Tôi loại bỏ một thông điệp email, nhiệm vụ hoặc cuộc hẹn từ bản ghi và nó đã biến mất khỏi thư mục Lịch sử liên lạc

Khi bạn ngắt nối kết một mục lịch sử liên lạc từ một cá nhân bản ghi, Business Contact Manager cho Outlook sẽ loại bỏ nối kết tương ứng từ thư mục lịch sử liên lạc. Tương tự, nếu bạn bỏ nối kết một mục lịch sử liên lạc từ thư mục lịch sử liên lạc, Business Contact Manager cho Outlook unlinks mục từ bản ghi tương ứng của nó.

Tôi không thể nối kết thông điệp email được mã hóa, hạn chế hoặc riêng tư của tôi đến một bản ghi

Nối kết đến email được mã hóa, hạn chế hoặc riêng tư làm cho nội dung của email đó sẵn dùng không chỉ người gửi và người nhận, nhưng cũng cho bất kỳ ai khác với quyền truy nhập vào cơ sở dữ liệu được chia sẻ. Vì hoàn tác hành động này ý định của người gửi thông tin vẫn mang tính bảo mật, Business Contact Manager cho Outlook không hỗ trợ liên kết đến thông điệp email được mã hóa, cũng sẽ cho phép nối kết đến thông điệp email với hạn chế quyền đã được tạo bằng cách sử dụng quản trị quyền thông tin Microsoft.

Business Contact Manager cho Outlook cho phép nối kết đến thông điệp email là riêng tư, nhưng nó không tạo các nối kết tự động. Để nối kết một thông điệp riêng tư email đến một bản ghi, bạn phải thực hiện theo cách thủ công.

Tôi đã tắt tính năng email tự động nối kết, nhưng email của tôi được vẫn đang được nối kết

Tắt tính năng email tự động nối kết mỗi lần bạn tạo một thư mục mới.

  1. Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm nối kết quản lý email tự động.

  2. Trong hộp thoại Quản lý email tự động nối kết , bấm tab thư mục , sau đó bấm Xóa tất cả.

Business Contact Manager cho Outlook sẽ không cho phép tôi gửi thời gian tính phí cho các cuộc hẹn định kỳ

Để ngăn chặn việc vô tình gửi thời gian tính phí, Business Contact Manager cho Outlook không hỗ trợ gửi thời gian tính phí trong một nhóm cho cuộc hẹn định kỳ. Bạn phải bill mỗi lần xuất hiện của một cuộc hẹn định kỳ riêng lẻ.

Cách thực hiện?

  1. Trong lịch, hãy mở cuộc hẹn định kỳ.

  2. Trong hộp thoại Mở mục lặp lại , chọn mở sự kiện này, sau đó bấm OK.

  3. Gửi thời gian tính phí cho sự kiện đó.

Lời nhắc để trở lên cơ sở dữ liệu Business Contact Manager. được bao gồm trong danh sách nhiệm vụ, nhưng tôi không thêm nó.

Khi Business Contact Manager cho Outlook được cài đặt, một lời nhắc để sao lưu cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được tự động thêm vào danh sách nhiệm vụ của bạn. Để loại bỏ lời nhắc, hãy xóa nhiệm vụ hoặc đánh dấu hoàn thành.

Để biết thêm thông tin về cách sao lưu cơ sở dữ liệu Business Contact Manager, hãy xem sao lưu dữ liệu Business Contact Manager.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×